Overlæge til Bedøvelse og Operation 3 (OP Børn, Unge og Obstetrik), Aarhus Universitetshospital (AUH) En stilling som overlæge ved Bedøvelse og Operation 3 (BO3), Aarhus Universitetshospital, er ledig til besættelse pr. 1.4.2021, eller efter aftale. Stillingen er knyttet til operationsgang for børn, unge og gravide. Der ønskes en overlæge med særlig kompetence inden for det obstetriske område.

Dette job er udløbet

Om Bedøvelse og Operation 3
BO3 er en ny afdeling, som er etableret ultimo 2020 som følge af en omorganisering fra én samlet afdeling, Bedøvelse og Operation på AUH, til fire, selvstændige afdelinger med hver sin afdelingsledelse. BO 3 omfatter en Børn, Unge og Obstetrik operationsgang, samt et dagkirurgisk afsnit.

Børn, Unge og Obstetrik afsnittet har en operationsgang med 6 operationsstuer og eget opvågningsafsnit (Forberedelse og Opvågning Øst 3). Afsnittet har derudover dagligt 3-6 udgående teams, der bedøver børn andre steder på AUH (Røntgen, Scanning, andre operationsgange mm.)
Afsnittet har aktuelt af 15 speciallæger.
Dagkirurgien består af 16 operationsstuer med tilhørende opvågningsafsnit. Dagkirurgien har 10 speciallæger.
Samlet har BO3 230 medarbejdere.

BO 3 har en ledende overlæge og en ledende oversygeplejerske, som udgør afdelingsledelsen for den samlede afdeling. De enkelte afsnit i BO 3 har hver sin funktionsledelse, som varetager de daglige ledelsesopgaver for afsnittet. Funktionsledelsen på Børn, Unge og Obstetrik består af en lægelig funktionsleder samt to afdelingssygeplejersker for henholdsvis anæstesi og operation og for forberedelse og opvågning.

Vi kan tilbyde et godt samarbejdsklima, hvor evnen til teamsamarbejde er i højsædet og med vægt på høj faglig standard, samt fortsat udvikling af gode patientforløb.

Vi søger en kollega, som har mod på den faglige udfordring at håndtere børn i alle aldersklasser, samt gravide. Du skal have lyst til at bidrage aktivt til at videreudvikle en kultur, der sætter familierne i centrum. Afsnittet arbejder både med indlagte og dagkirurgiske patienter. Der er derfor fokus på både patientforløb og patientflow.
Vi søger en kollega, som ud over børnekompetencer har interesse i at udvikle og arbejde med det obstetriske område.
Afsnittet servicerer en af Danmarks største fødegange med ca. 5000 fødsler årligt. Vi udfører 1000 sectioer årligt og anlægger ca. 1000 fødeepiduraler. Vi varetager alt den akutte obstetrik. I vores forberedelse og opvågning varetager vi behandlingen af gravide med sværere symptomer på præeklampsi/eklampsi.

Vi ønsker en kollega, som kan se muligheder og udfordringer i den fortsatte udvikling af vores operationsgang, og som vægter et godt arbejdsmiljø højt.
Kort sagt – en kollega som vil være med til at forme et eftertragtet afsnit og arbejdsplads.

Vi efterspørger følgende kompetencer:

  • Speciallæge i anæstesi
  • Anæstesiolog med erfaring i børneanæstesi
  • Kompetence inden for obstetrisk anæstesi og perioperativ behandling. Gerne SSAI uddannelse i obstetrik
  • Samarbejdsorienteret: bidrager til fortsat godt teamsamarbejde med det øvrige anæstesi-, operation-, og opvågningspersonale samt de mange kirurgiske samarbejdspartnere
  • Forskningsinteresseret: Der er gode muligheder for initiering af forskningsprojekter inden for obstetrik.
  • Undervisningserfaring: Afdelingen har et stort antal yngre læger, medicinstuderende, læger i efteruddannelse i børne/obstetrisk anæstesi, anæstesikursister, hvorfor lysten til undervisning efterspørges.

Stillingen er en fuldtidsstilling med vagt fra vagtværelse. Dagtider kl. 7.30-15.30, enkelte dage til kl. 18.00 og kl. 20.30. Vagt kl. 17.30-08.00.

Den faglige bedømmelse af ansøgeren vil ske på baggrund af ansøgerens oplysninger om egne kompetencer inden for hver af de 7 lægeroller i et skema, som udfyldes elektronisk i forbindelse med ansøgningen. Ansættelse er betinget af en tilfredsstillende børneattest.

Løn- og ansættelsesvilkår sker i henhold til den mellem Danske Regioner og Foreningen af Speciallæger indgåede overenskomst for overlæger.

Ansøgningsfrist: Mandag d. 22.3 2021. Ansættelsessamtaler i uge 15.
Ansøgningen samt dokumentation for kompetencer inden for de 7 lægeroller fremsendes elektronisk og stiles til ledende overlæge Lene Raun Nielsen, Palle Juul-Jensens boulevard 99, 8200 Aarhus N

Nærmere oplysninger om stillingen kan indhentes hos:
Ledende overlæge Lene Raun Nielsen lenrauni@rm.dk / 2496 5032 eller funktionsansvarlig overlæge Mette Veien mettveie@rm.dk / 2346 3731 eller 3091 1019

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.