Overlæge til Akutafdelingen, RH Horsens Vi tilbyder per 1. oktober 2022 en stilling som overlæge i Akutafdelingen, Regionshospitalet Horsens. Andet starttidspunkt kan aftales. Vi søger en speciallæge med interesse for det akutte område fra relevant speciale.

Ansøgningsfrist: 07/08/2022 Regionshospitalet Horsens

Afdelingen har årligt ca. 37.500 kontakter med en stigende tendens. Afdelingen er i stadig udvikling med ambition om at dagligdagen fagligt afspejler det nationale curriculum for akut medicin i videst muligt omfang. Du vil således skulle se akutte patienter der traditionelt hører under specialerne intern medicin, ortopædkirurgi og abdominalkirurgi – plus de patienter der dukker op fra gaden med alle tænkelige tilstande inklusive dele af den akutte psykiatri.

Som en del af vores strategi for at løse den akutte opgave endnu mere på patientens præmisser i fremtiden, står vi på tærsklen til at tage fat på et omfattende arbejde med at udvikle vores måde at møde patienterne på: Vi skal møde mennesket før problemet, og vi skal arbejde med både mærkbarhed og målbarhed.

Vi tilbyder en stilling i et dedikeret, tværfagligt kollegium. Dine speciallægekollegaer er alle ansat inden for de seneste 5 år, de udvikler sig sammen og er et godt kollegium. Ligeledes spiller de tværfagligt godt sammen med afdelingens lægesekretærer, sygeplejersker og patientassistenter. Alle øver sig i opgaven med at modtage akutte patienter, styre en travl modtagelse på det taktiske niveau og levere supervision af unge læger i den absolutte nationale topklasse. Vores speciallæger beskriver sig selv som lige dele læger, ledere og lærere.

I afdelingsledelsen tror vi på tillid frem for kontrol, og på at trivsel blandt personalet er en af de vigtigste faktorer for patientsikkerhed. Vi tror på, at klinikerne skal føde nødvendige forandringer, og at ledelse primært skal være understøttende og rammesættende for dedikerede medarbejdere. Det skal være udviklende og sjovt at gå på arbejde.

Regionshospitalet Horsens har en strategi, der sætter fokus på faglig udvikling, dialog som professionelt værktøj og strategisk ledelse med handlekraft.

Vi forventer, at du:

 • Er speciallæge fra et relevant speciale
 • Evner nærværende og empatisk kommunikation i forhold til patienter, medarbejdere og samarbejdspartnere
 • Aktivt skaber og bidrager til tværfagligt samarbejde
 • Er undersøgende og ønsker at bidrage aktivt til et godt arbejdsmiljø på et travlt akuthospital
 • Påtager dig de nævnte ledelsesopgaver med interesse og ildhu
 • Tænker innovativt i forhold til opgaveløsning

Du kan forvente at få et job med:

 • Stor indflydelse på afdelingens udvikling
 • Faglig og personlig udvikling
 • Glade og positive kollegaer
 • En organisation i bevægelse
 • En nærværende og lydhør ledelse

Ansættelsesvilkår
Løn- og ansættelsesvilkår er i henhold til gældende overenskomst mellem Danske Regioner og Foreningen af Speciallæger. Stillingen er omfattet af lokal løndannelse.

Se stillings- og funktionsbeskrivelsen for overlægestillingen her.

En forudsætning for ansættelse ved hospitalet er i øvrigt, at der gives samtykke til indhentelse af børneattest, og at denne er tilfredsstillende.

Ansøgningen
Den faglige bedømmelse vil ske på baggrund af ansøgerens oplysninger om egne kompetencer indenfor hvert af de 7 lægefaglige kompetenceområder. Ansøgeren bør i ansøgningen forholde sig til disse og i videst muligt omfang dokumentere kvalifikationerne inden for områderne i fagligt bedømmelsesskema, der udfyldes elektronisk, når ansøgning og anden dokumentation fremsendes via nedenstående link.

Yderligere information
Yderligere oplysninger om stillingen fås ved henvendelse til konstitueret cheflæge Karsten Krøner 2323 8688.

Ansøgningsfristen er den 7. august 2022

Ansættelsessamtaler forventes afholdt 22. august 2022

Vi ser frem til at høre fra dig!

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.

Søg stillingen via “søg job”-knappen.