Overlæge til Akutafdelingen med funktionsområde inden for patientinddragelse, patienttilfredshed og fælles beslutningstagning Vi tilbyder per 1. september 2021 en stilling som overlæge i Akutafdelingen, Regionshospitalet Horsens. Andet starttidspunkt kan aftales. Vi søger en speciallæge med interesse for det akutte område fra relevant speciale. Interesse for patientinddragelse, patienttilfredshed og fælles beslutningstagning forudsættes, da dette vil blive dine ansvarsområder.

Dette job er udløbet

Afdelingen har årligt ca. 35.000 kontakter med en stigende tendens. Afdelingen er i stadig udvikling med ambition om, at dagligdagen fagligt afspejler det nationale curriculum for akut medicin i videst muligt omfang. Du vil således skulle se akutte patienter der traditionelt hører under specialerne intern medicin, ortopædkirurgi og abdominalkirurgi – plus alle de patienter der dukker op fra gaden med alle tænkelige tilstande. På sigt inkluderes dele af den akutte psykiatri i afdelingen.

Som en del af vores strategi for at løse den akutte opgave endnu mere på patientens præmisser i fremtiden, står vi på tærsklen til at tage fat på et omfattende arbejde med at udvikle vores måde at møde patienterne på: Vi skal møde mennesket før problemet, og vi skal arbejde med både mærkbarhed og målbarhed. Én af indsatserne herunder er fælles beslutningstagning – og her skal DU gøre en forskel.

Fælles beslutningstagning er en systematisk proces for samarbejdet mellem patient og sundhedsprofessionel, hvor den sundhedsprofessionelle deler sin viden med patienten, og patienten deler sin viden om sit liv med sygdommen og sine præferencer med den sundhedsprofessionelle, for at de sammen finder den behandling, der er bedst for patienten. Hvordan man gør det i en akutafdeling, og hvordan man får alle læger, lægesekretærer og sygeplejersker i afdelingen til at engagere sig i dette, bliver dit arbejdsområde i tværfagligt samarbejde med vores udviklingssygeplejerske. Vi forventer, at du hjælper os med at revolutionere den akutte patientinddragelse, og derigennem medvirker til markant øget patienttilfredshed.

Vi tilbyder en stilling i et dedikeret, tværfagligt kollegium. Speciallægerne er alle ansat inden for de seneste 4 år og udvikler sig sammen. Alle øver sig i opgaven med at modtage akutte patienter, styre en travl modtagelse på det taktiske niveau og levere supervision af unge læger i den absolutte nationale topklasse. Vores speciallæger beskriver sig selv som lige dele læger, ledere og lærere.

I afdelingsledelsen tror vi på tillid frem for kontrol, og på at trivsel blandt personalet er en af de vigtigste faktorer for patientsikkerhed. Vi tror på, at klinikerne skal føde nødvendige forandringer, og at ledelse primært skal være understøttende og rammesættende for dedikerede medarbejdere. Det skal være udviklende og sjovt at gå på arbejde.

Regionshospitalet Horsens har en strategi, der sætter fokus på faglig udvikling, dialog som professionelt værktøj og strategisk ledelse med handlekraft.

Vi forventer, at du:

 • Er speciallæge fra et relevant speciale
 • Evner nærværende og empatisk kommunikation i forhold til patienter, medarbejdere og samarbejdspartnere
 • Aktivt skaber og bidrager til tværfagligt samarbejde
 • Er undersøgende og ønsker at bidrage aktivt til et godt arbejdsmiljø i et travlt Akuthospital
 • Påtager dig de nævnte ledelsesopgaver med interesse og ildhu
 • Tænker innovativt i forhold til opgaveløsning
 • Allerede har – eller har ambitioner om at opnå – solidt kendskab til arbejdet med patientinddragelse og fælles beslutningstagning

Du kan forvente at få et job med:

 • Stor indflydelse på afdelingens udvikling
 • Faglig og personlig udvikling
 • Glade og positive kollegaer
 • En organisation i bevægelse
 • En nærværende og lydhør ledelse

Se stillings- og funktionsbeskrivelsen her.

Ansættelsesvilkår
Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem Danske Regioner og Foreningen af Speciallæger. Stillingen er omfattet af lokal løndannelse.

Ansættelsen er betinget af tilfredsstillende autorisation og børneattest, samt at et fagligt bedømmelsesudvalg finder dig kvalificeret til stillingen.

Yderligere information
Yderligere oplysninger om stillingen fås ved henvendelse til ledende overlæge, Ulf Hørlyk 24751158 eller oversygeplejerske Mette Ringtved 22422636.

Ansøgningen
Ansøgning struktureres omkring speciallægens 7 roller i henhold til ”Retningslinjer for faglig bedømmelse af ansøgere til speciallægestillinger i Region Midtjylland”.

Ansøgning fremsendes elektronisk, inklusiv dokumentation for kompetencer inden for speciallægerollerne på bedømmelsesskema, som er en del af ansøgningsproceduren.

Det fremgår af Danske Regioners fælles regionale vejledning for ansættelser i speciallægestillinger, at udgangspunktet for at være kvalificeret til en overlægestilling er, at ansøgeren har haft ansættelse som afdelingslæge eller tilsvarende inden for det pågældende speciale/fagområde i minimum fem år efter opnåelse af speciallægeanerkendelse.

Ansøgningsfristen er den 28. juli 2021.

Ansættelsessamtaler forventes afholdt den 13. august 2021.

Vi glæder os til at høre fra dig!

Søg stillingen via “Søg job”-knappen