Overlæge søges til kolorektale fagområde ved Mave- og Tarmkirurgi, Aarhus Universitetshospital En stilling som overlæge inden for fagområdet kolorektal kirurgi er ledig til besættelse pr. 1. november 2020 eller snarest derefter. Stillingen er på 37 timer pr. uge.

Ansøgningsfrist: 21/09/2020 Aarhus Universitetshospital

Vi tilbyder et spændende job i en stor og vigtig nøglefunktion i afdelingen. Vi har rammerne på plads, men vi mangler en dygtig specialist med bred kirurgisk erfaring, der i samarbejde med afdelingens øvrige specialister kan varetage udredning, behandling og udvikling af kirurgi for avancerede kolorektale cancere, recidiv af kolorektal cancer og HIPEC på Aarhus Universitetshospital (AUH).

Der vil blive lagt vægt på, at du er speciallæge i kirurgi, og gerne certificeret kolorektal kirurg, tillige med en dokumenteret særlig interesse for og selvstændig varetagelse af kolorektal cancer kirurgi. Der lægges også vægt på både forsknings- og undervisningserfaring.

Afdelingen har lands- og landsdelsfunktioner indenfor hele den øvre og nedre kirurgiske gastroenterologi og således landsfunktion indenfor kirurgi for avancerede kolorektale cancer, recidiv af kolorektal cancer og HIPEC. Antallet af disse højt specialiserede operationer er betydeligt også set med international målestok.

Afdelingen flyttede i 2018 til Skejby og blev samlet i helt nye og moderne bygninger. Under fælles tag bor vi med alle øvrige specialer; herunder plastikkirurger, gynækologer, urologer, onkologer og radiologer som nogle af de nærmeste samarbejdspartnere.

Vi ønsker en ny kollega, som er motiveret for at udvikle behandlingerne, som deltager i afdelingens store og aktive forskningsmiljø, som vil dyrke relationerne til samarbejdspartnere og bidrage til udvikling af det gode patientforløb.

Der er vagtforpligtigelse med 8-skiftet tilkaldevagt.

Det er en forudsætning for ansættelsen, at der kan dokumenteres kompetencer inden for alle de syv lægekompetenceområder. Den faglige bedømmelse sker på baggrund af ansøgerens oplysninger og dokumentation af egne kompetencer inden for alle syv kompetenceområder. Skema kan hentes her og bedes udfyldt.

Stillings- og funktionsbeskrivelse kan læses her.

Løn- og ansættelsesforhold i henhold til gældende overenskomst. Ansættelsen er betinget af en tilfredsstillende børneattest og en tilfredsstillende autorisation.

Har du brug for flere oplysninger, er du velkommen til at kontakte ledende overlæge Lone S. Jensen på loneje@rm.dk eller på telefon 4013 2224.

Ansøgningsfristen er den 21. september 2020 og ansættelsessamtaler forventes afholdt i uge 39 eller 40, 2020.

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.