Overlæge søges til Fertilitetsklinikken, Kvindesygdomme og Fødsler, Regionshospitalet Skive, Hospitalsenhed MIDT. En stilling som overlæge i Fertilitetsklinikken, Kvindesygdomme og Fødsler, Regionshospitalet Skive, Hospitalsenhed MIDT, er ledig til besættelse pr. 1. april 2023 eller efter aftale.

Dette job er udløbet

Vi søger en overlæge som er dedikeret og faglig kompetent, med bred erfaring i fertilitetsudredning og behandling. Vi foretrækker en ansøger med særlig interesse for mandlig fertilitetsbehandling, herunder medicinsk behandling af mandlig infertilitet. Kendskab til forskning, og gerne egen forskning inden for feltet, er en fordel.

Vi forventer, at du har uddannelse og erfaring med fertilitetsbehandling og kan indgå i et højt motiveret team.

Du vil blive en del af et team bestående af sygeplejersker, bioanalytikere, sekretærer samt 3 andre læger. Fertilitetsklinikken er kendetegnet ved et godt arbejdsmiljø & en stærk faglig kultur med patienten i fokus.

Fertilitetsklinikken er en del af Kvindesygdomme og fødsler, Hospitalsenhed Midt. Afdelingsledelsen består af en cheflæge, chefjordemoder samt chefsygeplejerske. Fertilitetsklinikken ledes i det daglige af en Ledende specialeansvarlig overlæge samt en laboratorieleder.

Fertilitetsklinikken dækker, i samarbejde med Horsens, det offentlige hospitalsvæsens behov for fertilitetsudredning og behandling i Region Midtjylland.

Fertilitetsklinikken tilbyder behandling til patienter fra de øvrige regioner i Danmark.

Fertilitetsklinikken har stor forskningsaktivitet med henblik på at udvikle og forbedre nuværende behandlinger og implementere nye behandlingsmetoder.

Vi søger en overlæge med særlig interesse for mandlig fertilitetsbehandling, herunder medicinsk behandling af mandlig infertilitet. Kendskab til forskning – herunder egen forskning inden for feltet er en fordel.

Vi forventer, at du har uddannelse og erfaring med fertilitetsbehandling og kan indgå i et højt motiveret team.

Om stillingen

Ansøger skal være speciallæge i Gynækologi og Obstetrik. Du skal have interesse for og erfaring i Fertilitetsudredning og behandling.

Der vil i stillingen være gode muligheder for at præge den faglige udvikling i teamet.

Afdelingen har tradition for et godt tværfagligt samarbejde.

Du vil få mulighed for at præge og udvikle forskningen i afdelingen.

Kvindesygdomme og Fødsler varetager basal udredning og behandling indenfor Obstetrik og føtalmedicin, almen gynækologi, urogynækologi og Fertilitetsbehandling.

Overlægen deltager i undervisningen af det lægefaglige personale og andre personalegrupper i afdelingen og i relevant omfang af personale i samarbejdende afdelinger. Herudover skal overlægen medvirke til:

•                At sikre højst mulig kvalitet i patientbehandling og pleje

•                At sikre dokumentation af afdelingens opgaver, produktion og kvalitet

•                At sikre bedst mulig ressourceudnyttelse ved lægefagligt og tværfagligt samarbejde

•                At iværksætte udviklings- og evt. forskningsopgaver og derved bidrage til fagets

løbende udvikling og omdømme

•                At optimere patientforløb i Fertilitetsudredning og fertilitetsbehandling

•                At fokusere på forebyggelse og sundhed i fertilitet, graviditet, fødsel og barsel

Vagtforhold

Stillingen inkluderer dagvagt på Fertilitetsklinikken i forbindelse med weekend/helligdage.

Det forventes at du vil bidrage positivt til udviklingen i det gynækologiske/obstetriske speciale samt indgå i et dynamisk samspil med dine kollegaer og øvrige samarbejdspartnere.

Stillings- og funktionsbeskrivelse kan hentes https://rm.emply.com/api-v2/file/get-content/7bcf7dbf-4112-4c88-a351-fa0baa394bc5.

Om Kvindesygdomme og Fødsler
Kvindesygdomme og Fødsler er en gynækologisk/obstetrisk afdeling med tilknyttet Fertilitetsklinik. Afdelingen har hovedfunktioner, og mange formaliserede samarbejdsaftaler, specielt inden for obstetrik. Der er ca. 2.200 fødsler og ca. 45.000 ambulante besøg inkl. besøg i Fertilitetsklinikken og jordemoderkonsultationer.

Hovedparten af afdelingens funktioner foregår på Regionshospitalet Viborg, hvor afdelingen har ambulante funktioner indenfor obstetrik herunder føtalmedicin, almen gynækologi inkl. Ambulant kirurgi og urogynækologi med tilknyttet klinik for vandladningsproblemer.

Jordemoderkonsultation foregår på 5 forskellige matrikler i afdelingens optageområde

Afdelingen har velindrettet fødegang med egen operationsstue til akut sectio. Desuden har afdelingen et sengeafsnit med gynækologiske senge og barselssenge på Patienthotellet. Afdelingen har desuden barselsambulatorium på patienthotellet. Der findes et akut graviditetsafsnit med 2 svangre senge og 4 akutte ambulatoriestuer i forbindelse med fødegang i fødeafsnittet.

På Regionshospitalet Silkeborg har afdelingen gynækologisk–obstetrisk ambulatoriefunktion.

Fertilitetsklinikken på Regionshospitalet Skive varetager udredning og behandling af barnløse. Der er ved Fertilitetsklinikken ansat en professor i reproduktiv endokrinologi i et samarbejde med Aarhus Universitet, Sundhedsvidenskabeligt Fakultet.

Vi er i Kvindesygdomme og Fødsler meget optaget af bæredygtighed samt nye spændende virtuelle og digitale tiltag, der kan understøtte vores daglige arbejde med patienterne. Derudover forsøger vi at skabe let tilgang til data således det bliver en naturlig og integreret del af hverdagen.

Ledelsesforhold

Afdelingsledelsen består at en Cheflæge, chefjordemoder samt chefsygeplejerske.

Fertilitetsklinikkens ledelse består af en Ledende specialeansvarlige overlæge og en laboratorieleder.

Om Hospitalsenhed Midt
Hospitalsenhed Midt omfatter Regionshospitalet Viborg, Regionshospitalet Silkeborg, Regionshospitalet Hammel Neurocenter og Regionshospitalet Skive og har ca. 4.200 ansatte samt et budget på ca. 2,4 mia. kr. årligt.

De fire regionshospitaler danner tilsammen en hospitalsenhed, der har en stærk faglig profil og er i kraft af specialernes kompleksitet og bredde en af de bredest specialiserede hospitalsenheder i Jylland.

Se nærmere om Hospitalsenhed Midt på www.hospitalsenhedmidt.dk

Om løn- og ansættelsesvilkår
Løn- og ansættelsesvilkår er i henhold til gældende overenskomst på området.

Med henvisning til Lov om indhentelse af børneattest i forbindelse med ansættelse af personale m.v., vil der blive indhentet børneattest i forbindelse med eventuel ansættelse.

Ansættelsen sker ved Region Midtjylland med tjeneste indtil videre ved Hospitalsenhed Midt, Kvindesygdomme og Fødsler.

Yderligere oplysninger
Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til:

Cheflæge Sonja Kindt tlf. 78445701

Ledende specialeansvarlige overlæge Helle Olesen Elbæk tlf. 78445709

Din ansøgning
Ansøgningen skal være os i hænde elektronisk senest d. 11. December 2022, med dokumentation for uddannelse, specialuddannelse, tidligere beskæftigelse m.v. samt udfyldt skema til bedømmelse af lægefaglige kompetencer for ansøger til stilling som overlæge i Region Midtjylland.

Stillingen er som udgangspunkt en fuldtidsstilling.

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.

Søg stillingen via “søg job”-knappen.