Overlæge med speciale i intern medicin: lungemedicin Medicinsk center på Landssygehuset søger overlæge med speciale i intern medicin: lungemedicin til ansættelse snarest muligt.

Ansøgningsfrist: 15/08/2021 Landssygehuset i Tórshavn

Landssygehuset i Tórshavn er centralsygehus på Færøerne med et optageområde på ca. 53.000 mennesker.

Overlæge med speciale i intern medicin: lungemedicin

Lungemedicin

De lungemedicinske overlæger varetager det lungemedicinske specialområde og indgår i centerets overlægeteam. Der er normering til to lungemedicinske overlægestillinger, hvoraf den ene er besat. Ansvaret for den daglige drift indenfor specialet er i vid udstrækning uddelegeret til de lungemedicinske overlæger. Ambulatoriet dækker generel lungemedicin. Der er etableret tæt samarbejde med lungemedicinsk afdeling på Gentofte og Rigshospitalet. Sygeplejersker med specialviden i lungemedicin er tilknyttet ambulatoriet.

I arbejdet som speciallæge er der plads til dine ideer og gode muligheder for indflydelse på arbejdstilrettelæggelse og udvikling. Der arbejdes med tæt og kontinuerlig patientkontakt. Der er et godt samarbejde med kardiologerne og fokus på tværfagligt samarbejde med de øvrige speciallæger på afdelingen. På sengeafdelingen er der mulighed for NIV, NHF og palliation.

Det er overlægens ansvar at vedligeholde sin specialviden inden for specialet. Centerledelsen ser positivt på forsknings- og kursusaktivitet, og der vil i et vist omfang kunne afsættes tid til dette.

Vagterne fordeles jævnt i det interne medicinske vagtlag. Vagtbelastningen er ved seneste opgørelse anslået til 2,5 timer pr. døgnvagt. Weekendvagterne strækker sig fra fredag til mandag morgen, aktuelt med ca. en weekendvagt hver 2. måned. Vagterne fordeles jævnt i det interne medicinske vagtlag. Der er god mulighed for indflydelse på vagtplanlægningen.

 Medicinsk center er aktuelt ansat 14 overlæger og ca. 12 uddannelseslæger.

Der er overlæger i bagvagt i hhv. intern medicin og kardiologi. Arbejdet er tilrettelagt som dagtjeneste med efterfølgende vagt fra bolig.

Afdelingen råder over 3 sengeafdelinger:

– Kardiologi og lungemedicin (12 sengepladser)

– Apopleksi, neurologi og rehabilitering (10 sengepladser)

– Intern medicin, onkologi og palliation (17 sengepladser)

De fleste uddannelsessøgende er KBU-læger, introduktionslæger i intern medicin, samt hoveduddannelseslæger i almen-medicin. Yngre læger udgør for- og mellemvagtslaget på afdelingen. Forvagten er 2-skiftet, mens mellemvagterne arbejder i 1-holdsdrift alle ugens dage (normal dagtjeneste med efterfølgende vagt uden for tjenestestedet).

I løbet af ansættelsen vil der være organisationsændringer i forbindelse med at de medicinske sengeafdelinger skal flytte i en ny bygning i starten af 2022.

Det færøske sundhedssystem bruger elektronisk patientjournal, Cosmic, som nyansatte læger undervises i. Overlægerne har VPN-hjemmeadgang til elektronisk patientjournal. 

Medicinsk Centerledelse består af ledende overlæge og ledende sygeplejerske, som har det overordnede ansvar for centrets samlede drift.

Yderligere oplysninger om stillingen fås ved at kontakte Centerledelsen,

Rudi Kollslíð, ledende overlæge
tlf. +298304500, lokal 6136
e-mail: lsrudko@ls.fo

Gunnvá Guttesen, ledende sygeplejerske
tlf. +298304500, lokal 6102
e-mail: gunnva.guttesen@ls.fo

Løn- og ansættelsesforhold i henhold til overenskomst mellem FAS og Fíggjarmálaráðið (Det Færøske Finansministerium).

Søg job

For at søge dette job gå til denne webside: https://setan.ls.fo/Application/Apply?jobAdId=648 →