Overlæge med speciale i gynækologi og obstetrik Er du speciallæge i gynækologi og obstetrik med brede kompetencer? Ønsker du et job med fleksibilitet og gode muligheder for individuelle tilpasninger, i en stilling med en god aftaleramme på et sygehus i rivende udvikling omringet af 18 fantastiske øer?

Dette job er udløbet

Overlæge med speciale i gynækologi og obstetrik

Familiecentret på Landssygehuset, Færøerne, søger overlæge i gynækologi og obstetrik til besættelse pr. 01.01.2024 eller hurtigst muligt.

Om stillingen

Vi søger en kollega, der ligesom os har et ønske om at være med til at sikre Færøernes gynækologiske og obstetriske patienter gode muligheder for behandling. Du kommer til at indgå i vores team af gynækologer og obstetrikere og får god mulighed for at tage fagligt ansvar for udviklingen af dine interesseområder. Du får ligeledes stor indflydelse på din konkrete arbejdstilrettelæggelse.

Der er tale om en fast fuldtidsstilling med vagtbærende funktion i både gynækologi og obstetrik. Stillingen kan evt. deles op i to halvtidsstillinger.

I teamet er vi fire overlæger i gynækologi og obstetrik og vi er fleksible i både vagt- og arbejdstilrettelæggelse indenfor vores rammer.

Familiecentret og afdelingen

Gynækologi og obstetrik er en del af Familiecentret, som er et af syv centre på Landssygehuset. Familiecentret er et relativt nyt center med opstart i juni 2021, som ud over gynækologi og obstetrik omfatter jordemodertjeneste, pædiatri inklusiv neonatologi samt børnepsykiatri. Formålet med centret er at skabe rammer for bedre patientforløb og understøtte en mere forebyggende tilgang.

Det er Familicentrets centerledelse, der har det overordnede ansvar for centrets samlede drift, mens gynækologerne og obstetrikerne har ansvaret for ledelsen af den gynækologiske/obstetriske funktion, indlagte og ambulante patienter og nyhenvisninger i samarbejde med andre sygehuse på Færøerne og i udlandet.

I forbindelse med ny hospitalsbygning, forventes føde- og børneafdelingen at flytte i ny hospitalsfløj i 2024.

Gynækologi
Hver læge har faste ambulatorie- og operationsdage og følger sine egne patienter under ambulant udredning, ved operation og ved postoperativ kontrol.

Vi tager os af alle gynækologiske operationer bortset fra cancerpatienter, hvor vi samarbejder med Rigshospitalet. Et par gange årligt har vi besøg af urogynækolog. Infertilitetspatienter får deres forundersøgelser på Landsygehuset, men bliver henvist til behandling i Danmark.

Obstetrik
Vi har omkring 680 fødsler årligt. Ved fødsler før uge 30 sendes patienten til Rigshospitalet hvis omstændighederne tillader det. Vi har et obstetrisk ambulatorium tre dage om ugen, hvor vi følger risikograviditeter, ofte i tæt samarbejde med obstetrikere på Rigshospitalet.

Arbejdsopgaver

 • Medansvarlig for den daglige drift indenfor det gynækologiske/obstetriske område
 • Varetage alle kliniske gynækologiske og obstetriske funktioner på indlagte og ambulante patienter, herunder visitation
 • Bagvagtfunktion i form af 4 skiftettilkaldevagt fra hjemmet
 • Beskrive og evaluere mål for det gynækologiske/obstetriske speciale indenfor de økonomiske rammer
 • Implementere og evt. justere udarbejdede gynækologiske/obstetriske patientforløbs beskrivelser
 • Undervise andre på afdelingen, inkl. yngre læger i uddannelsesstillinger

Kvalifikationer

 • Speciallæge i gynækologi og obstetrik
 • Gerne bred erfaring som speciallæge i gynækologi og obstetrik
 • Kan tænke kreativt og handle taktisk og langsigtet
 • Kan planlægge og strukturere specialets patientforløb effektivt
 • Gode IT kvalifikationer
 • Lyst og evne til at lede andre og at formidle viden til andre på afdelingen

Vi kan tilbyde

 • Grundig introduktion
 • En spændende og dynamisk arbejdsplads med gode kolleger
 • Et miljø, hvor vi vægter høj faglighed, udvikling og arbejdsmiljø
 • Selvstændighed og fleksibilitet vedrørende tilrettelæggelse af arbejdet, samt mulighed for indflydelse i det daglige kliniske arbejde og udviklingen heraf
 • Gode betingelser for videreudvikling af kompetencer. Ifgl. den færøske overenskomst har overlæger ret og pligt til faglig og ledelsesmæssig efteruddannelse i minumum 10 dage årligt

Uddannelse

Vi har introstilling i gynækologi og obstetrik og arbejder frem imod at tilbyde en delt HU-stilling. Udover ansvar for KBU-læger har vi også altid tilknyttet en læge i ½ års hoveduddannelsesforløb i almen medicin.

Derudover er vi sammen med jordemødrene i gang med at udvikle et givende uddannelsesmiljø med praktisk obstetrik.

Løn og ansættelsesvilkår i henhold til overenskomst mellem Fíggjarmálaráðið (Finansministeriet) og Foreningen af Speciallæger.

Yderligere oplysninger om stillingen fås ved henvendelse til centerledelsen, Elin Helena Ásudóttir, ledende oversygeplejerske på elias@ls.fo eller Elmar Ósá, ledende overlæge på elmos@ls.fo

Ansøgningsfristen er den 30.11.2023.

Søg venligst stillingen her.

Vi gør dig opmærksom på følgende

Ved eventuel ansættelse på Familiecenteret skal der foreligge ren børneattest. Personaleafdelingen indhenter attesten hos Rigspolitiet med samtykke fra ansøger, der indstilles til ansættelse.

Hvis du har arbejdet udenfor Færøerne og/eller, hvis der har været udbrud af MRSA på din arbejdsplads indenfor de sidste seks måneder, skal der kunne forevises gyldig attest for MRSA inden ansættelsestart.

På vores hjemmeside www.ls.fo findes information om vision, mission og strategimål for Sjúkrahúsverkið (Sygehusvæsnet).

Om Landssygehuset

Landssygehuset i Tórshavn er centralsygehus på Færøerne med et optagelsesområde på ca. 52.000 mennesker. Vi har ca. 120 senge fordelt på psykiatri, medicin, kirurgi, herunder gynækologi og obstetrik. Der er ca. 680 fødsler pr. år på fødeafdelingen. I obstetrisk ambulatorium ses ca. 220 patienter pr. måned og i gynækologisk ambulatorium ca. 270.

Du kan få mere at vide om Landssygehuset og Færøerne på følgende hjemmesider:

www.ls.fo
www.visitfaroeislands.com
www.sightseeing.fo
www.torshavn.fo