Overlæge med særlige kompetencer indenfor arrytmi og pacemaker implantation til Hjertesygdomme HEV, Gødstrup Til en spændende stilling som overlæge ved Hjertesygdomme HEV søges en engageret kardiolog, som vil være med til at præge og udvikle et stærkt fagligt miljø.

Dette job er udløbet

Til stillingen fordres overlægekvalifikationer med udvidede kompetencer og særlig interesse indenfor arrytmi og pacemakerimplantation.

Vi søger en kollega hvor samarbejde med sygeplejersker, yngre kolleger, teamwork, læring og forskning følges ad og omsættes til gode patientforløb og skaber arbejdsglæde og trivsel for hele afdelingen.

Udover ordentlighed lægger vi i afdelingen vægt på at deles om opgaverne så den enkelte speciallæge både varetager og kan udvikle sig i dybden indenfor et afgrænset område, men også tager del i de fælles opgaver indenfor den almene kardiologi/intern medicin. Vi har i afdelingen et konstant fokus på personlig udvikling, både fagligt og ledelsesmæssigt.

Vi har i dagligdagen en stor opgave med tilsynsydelser til sygehusets øvrige afdelinger, særligt Akutafdelingen, samt et tæt samarbejde med almen praksis og Aarhus Universitetshospital.
For at arbejde hos os, og sammen med os, skal man trives i hele dette spændingsfelt.
Sammen skal vi yderligere styrke og udbrede den stærke læringskultur og forskningsaktivitet, som gror på hospitalet og i Hjertesygdomme, herunder udnytte de fantastiske nye faciliterer i NIDO|danmark.
September 2021 fik afdelingens forskningsafsnit status af Universitetsklinik.

Mulighed for at pendle
Med motorvejsafkørsel lige udenfor sygehuset i Gødstrup er der under 1 times kørsel til både Århus og Vejle!

Om kardiologien
Den kardiologiske funktion i Hospitalsenheden Vest blev den 1. januar 2017 udskilt til en selvstændig afdeling.
Aktuelt er vi på afdelingen 9 overlæger og 5 afdelingslæger. Der er 5 HU-forløb i kardiologi tilknyttet afdelingen.
I Gødstrup er der sengeafsnit/deldøgnsafsnit med plads til 27+5 patienter, hvor modtagelsen af de visiterede akutte hjertepatienter er samlet. Derudover er der en stor ambulant funktion opdelt i gren-specialer indenfor hjertesvigt, hjerteklapsygdom, iskæmi, trombokardiologi, arrytmi, arvelige hjertesygdomme, lipidsygdomme og hjerterehabilitering.
Der er invasiv kardiologisk funktion i Gødstrup, hvor Hjertelaboratoriet, som ligger sammen med Hjerteklinikken er bestykket med to rum til pacemaker implantation. Desuden er der et billeddiagnostisk center til både Hjerte-CT, nuclearkardiologiske undersøgelser samt  Hjerte-MR, og med tæt samarbejde med radiologisk og nuklearmedicinsk afdeling.

I Center for Sundhed i Holstebro er der en hjerteklinik med ambulant aktivitet indenfor afgrænsede områder.

Vagt
I Hjertesygdomme er der 2 vagtlag i tilstedeværelsesvagt. Forvagten består af introduktionslæger og læger i HU-stilling. Bagvagten består af speciallæger og læger i slutningen af kardiologi HU-stilling.
Til stillingen hører deltagelse i den kardiologiske bagvagt, samt deltagelse i weekend-stuegangen.

Lægelige kvalifikationer
Der ønskes en ansøger med speciallægeuddannelse i intern medicin: kardiologi og med særlige kvalifikationer og forskningserfaring indenfor arrytmi og med stor dokumenteret erfaring indenfor implantation af pacemakere.

Det forventes, at ansøger har dokumenterede kompetencer indenfor det kardiologiske forsknings- og udviklingsarbejde, indenfor det uddannelsesmæssige område, og kan dokumentere bred og aktuel faglig efteruddannelse.
Ansøger bør i ansøgningen forholde sig til speciallægens 7 roller, jf. Region Midtjyllands ”Retningslinjer for faglig bedømmelse af ansøgere til speciallægestillinger”, og bør i videst mulig omfang dokumentere sine kvalifikationer indenfor disse områder. Den faglige bedømmelse vil ske på baggrund af ansøgers oplysninger om egne kompetencer inden for hver af de 7 kompetenceområder.

Ansættelsesvilkår
Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til den til enhver tid gældende overenskomst indenfor området, indgået mellem Danske Regioner og Foreningen af Yngre Læger/Speciallæger.
Stillingerne er omfattet af bestemmelserne om lokal løndannelse.
Ansættelse vil være betinget af tilfredsstillende børneattest.

Flere oplysninger
Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til ledende overlæge Troels Niemann på tlf.nr. 30709012.

Ansøgningsfrist
Du kan søge jobbet online på www.ofir.dk ved at klikke på ”Send ansøgning”. Vedhæft din ansøgning og dit CV.

Ansøgningen skal være os i hænde senest den 20. februar 2022.

Stillings- og funktionsbeskrivelse

Søg stillingen via “søg job”-knappen.