Overlæge med neurointerventionsfunktion, Afsnit Neuro, Røntgen og Skanning, Aarhus Universitetshospital En stilling som overlæge ved Afsnit Neuro, Røntgen og Skanning, Aarhus Universitetshospital er ledig til besættelse pr. 1. juni 2021 eller efter aftale.

Dette job er udløbet

Vi tilbyder et job med mange spændende udfordringer, hvor du som en del af afdelingens overlæge- og ledergruppe vil indgå i afsnittets kliniske arbejde, undervisning, forskning og udvikling. Stillingen indeholder deltagelse i afdelingens neurointerventionsteam. Der er god mulighed for udviklingsprojekter i samarbejde med Neuroradiologisk Forskningsenhed.

Afsnit Neuro er samlet under 1 afsnitsledelse med Afsnit 6, hvorfra 5 af afdelingens 11 MR-skannere driftes. I Afsnit Neuro er der yderligere 2 MR-skannere samt adgang til 0,5 forskningsskanner tilknyttet den Neuroradiologiske Forskningsenhed. Røntgen og Skanning er opdelt i afsnit, men er i praksis en samlet enhed. Det betyder, at du som overlæge skal indgå i et større fagligt fællesskab og via dette understøtte patientforløb, afdelingens drift og kolleger i andre afsnit.

Overlægen vil få funktion i Afsnit Neuro, som betjener de kliniske afdelinger i område NORD af Aarhus Universitetshospital, Neurologi, Hjerne- og Rygkirurgi, Øre-Næse-Halssygdomme og Øjensygdomme. Herudover udføres undersøgelser for især Kræftafdelingen og hospitalets øvrige afdelinger, og der er et samarbejde med afdelinger på hospitalerne i Region Midtjylland og Region Nordjylland. Afsnittet dækker opgaver på både hoved-, regions- og højt specialiseret funktionsniveau, det sidste indenfor neurointerventionsradiologi. Afsnittet har CT, MR og konventionel røntgen samt interventionsstuer tilknyttet

Lægestaben i Afsnit Neuro omfatter 9 overlæger, hvoraf 1 er afsnitsleder og 1 er forskningsprofessor, 4 afdelingslæger og 4-5 reservelæger i hoveduddannelse. Øvrigt personale i den kliniske del af afsnittet udgør i alt 50 ansatte.

Foruden Afsnit Neuro er der et stort neuroforskningsafsnit med ca. 40 medarbejdere. Forskningsafsnittet ledes af forskningsprofessoren og indgår i Center for Funktionel Integreret Neuroforskning (CFIN). I tæt tilknytning til neurospecialerne og Afsnit Neuro ligger Dansk Neuroforskningscenter (DNC), der med 160 forskere skaber et unikt forskningsmiljø og dermed en sammenhæng mellem Aarhus Universitetet, den kliniske forskning og den kliniske patientbehandling.

Stillingen ønskes besat af en speciallæge i diagnostisk radiologi med minimum 2 års erfaring i fagområdet neuroradiologi.

Overlægen har hovedfunktion i neurointerventionsteamet, men indgår også sammen med afsnittets øvrige overlæger i driften af hele det neuroradiologiske område.  Overlægen indgår i den døgndækkende neurointerventionsvagt. Denne ønskes optimalt som 4-skiftet, men må forventes i et stykke tid endnu at være 3-skiftet.

Funktions- og opgavebeskrivelsen kan hentes her

Løn- og ansættelsesforhold i henhold til aftale vedrørende overlæger indgået mellem Danske Regioner og FAS. Ansøgers kvalifikationer vil blive bedømt ud fra de 7 lægeroller. Skema til faglig bedømmelse skal udfyldes elektronisk i forbindelse med ansøgningen.

Nærmere oplysning om stillingen fås hos ledende overlæge Vibeke Fink-Jensen vibfin@rm.dk tlf.2475 1179 eller overlæge Lasse Speiser lassspei@rm.dk tlf. 2946 8038.

Ansættelse er betinget af tilfredsstillende børneattest.

Ansættelsessamtaler forventes afholdt den 10.05.21 kl. 12-14

Med virkning fra den 1. april 2021 ændres grundlønnen jfr. § 4 i overenskomsten for nyansatte overlæger:

For overlæger er grundlønnen kr. 708.048,- (31. marts 2018-niveau)
Efter 3 års beskæftigelse efter overenskomsten for overlæger ændres grundlønnen til kr. 738.048,- (31. marts 2018-niveau).

For overlæger, der beklæder et midlertidigt forskningsprofessorat, er grund lønnen kr. 680.091,- (31. marts 2018-niveau)-
Efter 3 års beskæftigelse efter overenskomsten for overlæger ændres grundlønnen til kr. 710.091,- (31. marts 2018-niveau).

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.