Overlæge med funktion i Afsnit Neuro, Røntgen og Skanning, Aarhus Universitetshospital En stilling som overlæge ved Afsnit Neuro, Røntgen og Skanning Aarhus Universitetshospital er ledig til besættelse pr. 1. november 2021 eller efter aftale.

Dette job er udløbet

Stillingen ønskes besat af en engageret speciallæge i diagnostisk radiologi med interesse for neuroradiologi. Neuroradiologisk erfaring er en fordel, men ikke et krav. Der planlægges oplæring efter fagligt udgangspunkt.

Vi tilbyder et job med mange spændende udfordringer, hvor du som en del af afdelingens overlæge- og funktionsledergruppe vil indgå i afsnittets kliniske arbejde, undervisning, forskning og udvikling. Stillingen indgår i afsnittets diagnostiske team. Der er god mulighed for udviklingsprojekter i samarbejde med Neuroradiologisk Forskningsenhed. I Afsnit Neuro vægtes evner til samarbejde og supervision højt.

Overlægen vil få funktion i Afsnit Neuro, som betjener de kliniske afdelinger i område NORD af Aarhus Universitetshospital, Neurologi, Hjerne- og Rygkirurgi, Øre-Næse-Halssygdomme og Øjensygdomme. Herudover udføres undersøgelser for især Kræftafdelingen og hospitalets øvrige afdelinger, og der er et samarbejde med afdelinger på hospitalerne i Region Midtjylland og Region Nordjylland. Afsnittet dækker opgaver på både hoved-, regions- og højt specialiseret funktionsniveau. Afsnittet har CT, MR og konventionel røntgen samt interventionsstuer tilknyttet.

Lægestaben i Afsnit Neuro omfatter ni overlæger, hvoraf en er afsnitsleder og en er forskningsprofessor, fem afdelingslæger og 4-5 reservelæger i hoveduddannelse. Fire af overlægerne er tilknyttet det diagnostiske team, og tre er tilknyttet interventionsteamet. Øvrigt personale i den kliniske del af afsnittet udgør i alt 50 ansatte.

Overlægen har hovedfunktion i det diagnostiske team og indgår i driften af hele det neuroradiologiske område, herunder vejlederfunktion for yngre radiologer. Overlægegruppen har hovedansvar for en række specialiserede konferencer og er tovholdere for den daglige drift. Overlægen indgår i vagtlaget og har diagnostisk bagvagt (rådighed fra hjemmet med hjemme-BDA) for HU-læger. Denne planlægges som 5-skiftet det vil sige 50-60 vagter/år.

Afsnit Neuro er samlet under en afsnitsledelse med Afsnit 6, hvorfra fem af afdelingens 11 MR-skannere driftes. I Afsnit Neuro er der yderligere to MR-skannere samt adgang til 0,5 forskningsskanner tilknyttet den Neuroradiologiske Forskningsenhed. Røntgen og Skanning er opdelt i afsnit, men er i praksis en samlet enhed. Det betyder, at du som overlæge skal indgå i et større fagligt fællesskab og via dette understøtte patientforløb, afdelingens drift og kolleger i andre afsnit.

Foruden Afsnit Neuro er der et stort neuroforskningsafsnit med ca. 40 medarbejdere. Forskningsafsnittet ledes af forskningsprofessoren og indgår i Center for Funktionel Integreret Neuroforskning (CFIN).

Funktions- og opgavebeskrivelsen kan hentes her

Løn- og ansættelsesforhold i henhold til aftale vedrørende overlæger indgået mellem Danske Regioner og FAS. Ansøgers kvalifikationer vil blive bedømt ud fra de 7 lægeroller. Skema til faglig bedømmelse skal udfyldes elektronisk i forbindelse med ansøgningen.

Ansættelsen er betinget af tilfredsstillende autorisation og en tilfredsstillende børneattest.

Nærmere oplysning om stillingen fås hos afsnitsledende overlæge Brian Stausbøl-Grøn på
brista@rm.dk eller på 4046 5592 eller ledende overlæge Vibeke Fink-Jensen på vibfin@rm.dk eller på 2475 1179.

Ansættelsessamtaler forventes afholdt den 23. september 2021.

Søg stillingen via “Søg job”-knappen

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.