Overlæge i Ortopædkirurgisk Rekonstruktion ved Aarhus Universitetshospital Ortopædkirurgi, Aarhus Universitetshospital (AUH) søger en overlæge i Ortopædkirurgisk Rekonstruktion med tiltrædelse den 1. september 2023 eller tidligere efter aftale.

Dette job er udløbet

Vi tilbyder en spændende stilling, hvor du som overlæge varetager den daglige drift og driver den faglige udvikling af ortopædkirurgisk rekonstruktionskirurgi ved AUH.

Ortopædkirurgi, Aarhus Universitetshospital, ledes af en afdelingsledelse, bestående af en cheflæge, en chefsygeplejerske og en ledende professor. Afdelingen er en førende lands- og landsdelsafdeling, hvis faglige og udviklingsmæssige status er internationalt anerkendt. Afdelingen har et tæt samarbejde med en række kliniske og tværgående kliniske afdelinger samt primærsektoren, som medvirker i en koordineret indsats for det gode sammenhængende patientforløb.

Vi kan tilbyde

  •  gode muligheder for selvstændig tilrettelæggelse og udførelse af
  • en fleksibel arbejdsplads i konstant udvikling
  •  muligheder for efter- og videreuddannelse
  • et aktivt forskningsmiljø.

Stillingen ønskes besat af en speciallæge i ortopædisk kirurgi. Der vil blive lagt vægt på, at ansøgeren kan dokumentere klinisk erfaring indenfor den ortopædkirurgiske rekonstruktionskirurgi, jf. funktionsbeskrivelsen. Der vil endvidere blive lagt vægt på den teoretiske videreuddannelse, uddannelsens bredde herunder gerne relevante ophold på udenlandske hospitaler, forskningsmæssig erfaring og kvalifikationer, herunder gerne en ph.d. og en vedvarende videnskabelig produktion. Der vil endvidere blive lagt vægt på, at ansøgeren har erfaring som formidler og underviser og besidder gode samarbejdsevner, hvor overlægen bidrager til et godt arbejdsmiljø og udvikling af tværfaglighed. Det forventes, at ansøgeren vil deltage aktivt i undervisning og den tværfaglige uddannelse og udvikling af rekonstruktionsteamet som helhed.

Overlægestillingen er, indtil andet er aftalt, pålagt vagt i afdelingens traumevagt, som er en døgndækkende vagt i tilstedeværelse.

Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst. Ansættelsen er betinget af en tilfredsstillende autorisation og en tilfredsstillende børneattest.

Yderligere oplysninger om stillingen kan indhentes hos cheflæge Sten Larsen på stenlars@rm.dk; eller på 2115 7230. Se også stillings- og funktionsbeskrivelsen her

 

Ansøgning og CV samt andre relevante bilag stiles til cheflæge Sten Larsen og sendes via nedenstående link.

 

Ansøgningsfristen er den 14. april 2023. Ansættelsessamtaler forventes afholdt i uge 19, 2023.

 

Stillingen er som udgangspunkt en fuldtidsstilling.

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.

Søg stillingen via “søg job”-knappen.