Overlæge med mulighed for funktion i afsnitsledelse ved Distriktspsykiatrien i Roskilde Distriktspsykiatrien Roskilde

Dette job er udløbet

Fast stilling som overlæge, med mulighed for funktion i afsnitsledelse ved Distriktspsykiatrien i Roskilde.

Stillingen er som udgangspunkt på 37 timer, men timetallet kan drøftes ved ansættelsen.

Distriktspsykiatrien betjener hovedsageligt borgere fra Roskilde og Lejre kommune.

Distriktspsykiatrien har 4 overlæger (hvoraf én er i afsnitsledelse), Den øvrige personalegruppe består af lægesekretærer, psykologer, ergoterapeut, fysioterapeut samt sygeplejersker og periodevis en yngre læge under uddannelse.

Afdelingssygeplejersken indgår sammen med overlægen i afsnitsledelsen.

Distriktspsykiatrien behandler patienter indenfor psykosespektret og tilbyder OPUS-behandling til patienter med nydebuteret psykose. Desuden behandles patienter med affektiv lidelse og tilbyder pakkeforløb til patienter med bipolar lidelse.

Lidt om din kommende arbejdsplads
Distriktspsykiatrien Greve/Køge – er en del af Psykiatrien Øst i Region Sjælland. Psykiatrien Øst har i alt 3 sengeafsnit og en Psykiatrisk Akut Modtagelse i Roskilde med i alt 81 sengepladser. Der er Distriktspsykiatrier i Greve-Køge og Roskilde, to Psykiatriske Klinikker der behandler ikke-psykotiske tilstande, Regionfunktioner for henholdsvis Angst, ADHD, udredning af gennemgribende udviklingsforstyrrelser med kompliceret psykiatrisk komorbiditet, personlighedsforstyrrelser, skizofreni og andre psykoser samt rådgivning omkring behandling af gravide. Desuden forefindes tre klinikker for Shared Care, Liaison og selvmordsforebyggelse samt Distriktspsykiatri for Ældre.

Vi inddrager pårørende tidligt i behandlingen, som er baseret på dialog og relationer, og vi har ligeledes fokus på børn af psykiske syge.

Vi har fokus på evidens, kvalitetssikring og patientsikkerhed, og behandlingen er baseret på dialog og relationer i intensive behandlingsforløb.

Vi er et Universitetssygehus – ikke langt fra København. Vi er forskningsaktive bl.a. inden for områderne: Debuterede psykoser (OPUS), ikke-psykotiske lidelser samt personligheds-forstyrrelser. Forskningen foregår i samarbejde med den Psykiatriske Forskningsenhed.

Der er i alt ansat ca. 27 speciallæger i Psykiatrien Øst, og vi gør meget både for den faglige udvikling og på det kollegiale område.

Der er til stillingen tilknyttet vagt, hvor overlægen vil indgå i en 13 skiftet vagt med rådighed fra bolig. Vagt kan reduceres, hvis det ønskes.

Det kan vi tilbyde:

  • En distriktspsykiatri med en personalegruppe som vægter faglighed og udvikling højt
  • Et arbejdsmiljø præget af et godt tværfagligt- og lægefagligt samarbejde
  • Regelmæssig supervision og årlig personaletræning
  • Gode muligheder for efteruddannelse og forskning

Det ønsker vi af dig:

  • At du er engageret og fleksibel med bred klinisk erfaring
  • At du har gode samarbejdsevner og gerne psykoterapeutisk uddannelse eller erfaring
  • At du har lyst til at indgå i den fortsatte udvikling af distriktspsykiatrien, bl.a. via erfaring med eller interesse for kvalitetsudvikling
  • At du opfylder Sundhedsstyrelsens syv kvalifikationskrav svarende til de syv lægeroller
  • At du indgår i undervisning af lægestuderende, læger under uddannelse samt uddannelse og supervision af andre faggrupper på lige fod med de øvrige overlæger

Ved behov for flere oplysninger:
Kontakt ledende overlæge Michael Bech-Hansen på tlf. 23 44 66 21 eller afdelingssygeplejerske Katja Belinda Bergholz-Knudsen 58 53 77 04.

Du kan læse mere om Psykiatrien Øst på www.regionsjaelland.dk/Psykiatri/behandlingssteder/Roskilde.

Du vil blive ansat efter overenskomsten indgået mellem Region Sjælland og FAS.

Vi indhenter straffeattest ved alle nyansættelser.

Samtaler forventes afholdt hurtigst muligt efter ansøgningsfrist.

Oplysning om cpr.nr., eksamensår og resultat, tidligere ansættelser og bør desuden indeholde oplysninger vedrørende opnåede kompetencer i relation til de syv kvalifikationer, som kræves af ansøgere til overlæge stillinger, jfr. Sundhedsstyrelsens vejledning nr. 62 af 25. juli 2005.

Kontaktperson(er):
Navn: Michael Lau Bech-Hansen
Stilling: Ledende overlæge
Email: mlb@regionsjaelland.dk
Telefon: 58537540

Navn: Katja Belinda Bergholz-Knudsen
Stilling: Afdelingssygeplejerske
Email: kbeb@regionsjaelland.dk
Telefon: 58537727

Om Psykiatrien
Psykiatrien Region Sjælland er en behandlingspsykiatri, der består af en række sengeafsnit og ambulante enheder rundt omkring i regionen. Vi varetager den psykiatriske forsknings-, uddannelses- og akutforpligtelse i Region Sjælland. Vi udvikler og formidler løbende en bred vifte af psykiatriske tilbud til regionens borgere.

Med ibrugtagning af det nye psykiatrisygehus i Slagelse i 2015 har Psykiatrien samlet sengeafsnit og specialiserede funktioner tre steder: Slagelse, Roskilde og Vordingborg. De ambulante enheder er placeret i de større byer i regionen.

Psykiatrisygehuset i Slagelse er et af Europas største og mest moderne sygehuse. I byggeriet er inddraget banebrydende elementer indenfor arkitektur, brugen af lys samt kunst og natur, der også har behandlingsmæssig betydning.