Øjenafdelingen Afdelingslæger Hospitalsenheden Vest, Holstebro To stillinger som afdelingslæge ved Øjenafdelingen, Hospitalsenheden Vest, Holstebro er ledig til besættelse 1. april 2020 eller efter aftale. I 2021 flytter Øjenafdelingen til Regions Hospitalet Gødstrup sammen med alle andre afdelinger i HEV. Vi forventer at du flytter med og vil være engageret i den flytteproces på vej dertil.

Dette job er udløbet

Hospitalsenheden Vest:
Der er fælles hospitalsledelse for Hospitalsenheden Vest, som for nuværende omfatter hospitaler på matriklerne i Herning, Holstebro, Ringkøbing, Lemvig og Tarm.
Hospitalsenheden Vest har et optageområde på 300.000 borgere i den vestlige del af Region Midtjylland.

Øjenafdelingen:
I Region Midtjylland varetages oftalmologien på to samarbejdende hospitalsafdelinger på henholdsvis Hospitalsenheden Vest og Aarhus Universitetshospital. Øjenafdelingen i Hospitalsenheden Vest har et optageområde på 500.000 borgere i den vestlige del af Region Midtjylland.

Afdelingen fungerer som en specialafdeling med alle hovedfunktioner og flere regionsfunktioner inden for specialet. Afdelingen er kendt for at have et højt fagligt niveau indenfor oftalmologien og et godt tværfagligt samarbejde indenfor specialet.

Vi udfører 2.700 operationer pr. år og der er 20.000 konsultationer årligt.

Afdelingen har 3 øjenafsnit i tæt tilknytning til hinanden. Der er 3 operationsstuer, hvoraf 1 er på dagkirurgisk enhed. Afdelingen har 1 sengeplads på et andet afsnit. Størstedelen af patienterne i generel anæstesi er i dagkirurgisk forløb.

Afdelingens sygeplejersker er uddannet til en række specialfunktioner.

Planlægningen af det nye hospital i Gødstrup er i fuld gang, og medarbejderne skal i det kommende år yderligere inddrages i processen, og her spiller afdelingens læger en stor rolle i planlægningen af udflytningen, som forventes at ske i 2021.

Lægenormering:
Den lægelige normering i afdelingen er en ledende overlæge, 3 overlæger, 5 afdelingslæger, 3 1. reservelæger i hoveduddannelsesforløb (fase 3) samt 2 introduktionslæger.

Afdelingens uddannelsesforpligtelser:
Afdelingen varetager uddannelse af 1. reservelæger i hoveduddannelsesforløb (fase 3), introduktionslæger og sekretærelever.

Lægefaglige kvalifikationer:
De faglige kvalifikationer skal matche den funktionsbeskrivelse, der fremgår af funktions- og opgavebeskrivelsen. Afdelingslægen indgår i speciallægebetjent døgnvagt fra bolig.
Der vil være mulighed for kirurgisk oplæring efter interesse indenfor specialet.
Der vil være gode muligheder for deltagelse i inden- og udenlandske kurser og fokuserede ophold.

Stillings- og funktionsbeskrivelse

Ansøgningen bedes udformet i henhold til de 7 lægeroller.

Ansættelsesvilkår:
Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til den til enhver tid gældende aftale mellem Danske Regioner og Yngre Læger.

Stillingen er omfattet af bestemmelserne om lokal løndannelse.
Ansættelsen er betinget af en tilfredsstillende børneattest.

Flere oplysninger:
Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til ledende overlæge Torben Autzen tlf.: 78439607 / 40350160

Ansøgningsfrist:
Du kan søge jobbet ved at klikke på ”søg job”. Vedhæft din ansøgning og dit CV.

Ansøgningen skal være os i hænde senest torsdag den 20. februar 2020.

Der vil blive afholdt samtaler tirsdag den 25. februar 2019.

Læs mere om et job med drive, dygtige kolleger og muligheder på vest. rm.dk/jobs

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.