Ledende overlæge ved Børn og Unge, Aarhus Universitetshospital Vil du være med til at udvikle og forme fremtidens tilbud til syge nyfødte på AUH, i region Midt og nationalt.

Dette job er udløbet

Børn og Unge søger visionær og samarbejdsstærk ledende overlæge til vores afsnit for nyfødte og nyfødt intensiv pr. 1. marts 2023 eller snarest derefter. Stillingen er en del af den nye ledelsesorganisering i Børn og Unge.

Danmarks komplette hospital. AUH er et internationalt anerkendt og højt specialiseret universitetshospital, der samtidig er akuthospital for 355.000 borgere i Aarhus. Vi er samlet som ét AUH i en hospitals-by med mere end 10.000 medarbejdere, som samarbejder i stærke fællesskaber på tværs af fag og afdelinger. Vi er landets komplette hospital med både den brede og højeste faglighed. Vi forsker i tæt samarbejde med Aarhus Universitet og med regionale, nationale og internationale partnere. På AUH møder vi hele mennesket og skaber resultater gennem samarbejde

Børn og Unge på AUH er en af landets største med mere end 500 medarbejdere, 71 senge, 6.500 indlæggelser og 27.000 ambulante besøg årligt. Lægestaben består af 60 speciallæger; 31 overlæger, heriblandt 1 cheflæge, 1 lærestolsprofessor, 2 kliniske professorer, og 29 afdelingslæger, samt 22-28 uddannelseslæger.

Børn og Unge omfatter 15 pædiatriske fagområder, hvor en eller flere højtspecialiserede funktioner varetages inden for hvert fagområde. Ligeledes rummer afdelingen også børn og unge med kirurgiske problemstillinger, hvor det er de kirurgiske afdelinger, der har behandlingsansvaret.

Nyfødt Intensiv under Børn & Unge, AUH varetager al højt specialiseret behandling og transport af syge nyfødte og intensive patienter op til 3 måneder i Region Midtjylland. Afsnittet har desuden hoved/regionalfunktion for de 6 kommuner (Århus, Samsø, Skanderborg, Odder, Horsens og Hedensted) og har med over 7.000 fødsler pr. år Danmarks største optageområde.

Nyfødt Intensiv har 24 senge samt 6 nyfødte indlagt i Mor/barn afsnittet. Mere end 200 børn behandles i hjemmet i THO (tidligt hjemmeophold). Transportordningen er landets største og varetager mere end 400 transporter per år, heraf knap 200 med lægeledsagelse. Afdelingen er ligeledes kendetegnet ved en stor forskningsaktivitet af høj kvalitet, som understøttes af alle medarbejdere i hverdagen.

Afsnittet har 2 døgndækkende speciallæge vagtlag, et tilstedeværende samt en døgndækkende rådighedsvagt i Den regionale neonatale transportordning. De 2 vagtlag dækkes af 13 speciallæger.

Inden for forskning er der et udbredt samarbejde med andre afdelinger og institutioner og tætte kontakter til andre nationale og internationale forskningsnetværk. Særligt er Aarhus Universitetshospital medlem af The European University Hospital Alliance’ (EUHA), et netværk af Europas førende universitetshospitaler inden for behandling, uddannelse og forskning.

I Børn og Unge har vi mange snitflader og samarbejdspartnere. Vi lægger stor vægt på tværfagligt, såvel som tværregionalt samarbejde inden for klinik, uddannelse og forskning, og visionen er at være førende inden for alle fagområder. Vi er afhængige af at samarbejde og forståelse på tværs fungerer – dette forventer vi også af dig.

Vores ambition er inden for en årrække at etablere et Børn og Unge Hospital på AUH. Dette strategiske og visionære arbejde er påbegyndt, og vi vil gerne invitere dig med på rejsen.

Ledelse i Børn og Unge.

I Børn og Unge er vi aktuelt ved at justere og robustgøre vores ledelsesorganisering, og vælger i den forbindelse at ansætte ledende overlæger. Vi har brug for at gøre dette for at skabe en mere bæredygtig afdeling for fremtidens patienter og medarbejdere. Vi tror på, at stærk ledelse gør en forskel.

Vi har i Børn og Unge en ambition om at skabe en ledelsesmodel og organisering som:

  • understøtter faglig udvikling inden for fagområderne, og som styrker fagområdeledelsen og øger fokus på patientforløb
  • sikrer passende kompleksitet i vores sengeafsnit, der giver mulighed for faglig specialisering
  • sikrer nærværende ledelse for medarbejderne samt mindre kompleksitet og ledelsesspænd for ledere i Børn og Unge.

I afsnittet for syge nyfødte og nyfødt intensiv består ledelsen af to sideordnede oversygeplejersker, en ledende overlæge og en klinisk professor, ledende overlæge. Den ledende overlæge er funktionsleder og refererer til afdelingsledelsen på Børn og Unge. Du bliver en del af ledelsesteamet i Børn og Unge, der fremover består af oversygeplejersker, ledende overlæger, ledende lægesekretær, projektleder for Børn og Unge Hospitalet samt afdelingsledelsen.

AUH Ledelsesmodel beskriver den samlede ledelsesmodel for AUH, blandt andet med henblik på at sikre høj ledelseskvalitet og sammenhæng i ledelsessystemet. Den kan læses som et opslagsværk, hvor du kan få svar på konkrete spørgsmål AUH Ledelsesmodel.

Stillingerne som ledende overlæger i Børn og Unge er nye, og opgavehåndteringen og præmisserne for at varetage ansvaret bygger på en kontinuerlig tæt og åben dialog. Det må påregnes at der bruges mellem 1 og 2 dage ugentligt til at løse ledelsesopgaverne. Der vil være tilbud om ledelses kompetenceudvikling og on-boarding med ledelsesteam.

Det er en forudsætning at ansøgeren er kvalificeret til en overlægestilling i Børn og Unge, AUH inden for neonatologi og nyfødt intensiv terapi, da ansøgeren skal varetage kliniske funktioner.

Der foreligger en generel funktionsbeskrivelse for stillingen som ledende overlæge på AUH, som er præciseret i forhold til Børn og Unge her.

Ledelse i Børn og Unge er præget af en høj grad af troværdighed, der er således overensstemmelse mellem det, man siger og ens adfærd.
Udøvelse af ledelse i Børn og Unge er baseret på tillid og dialog. Den ledende overlæge skal således kunne indgå i dialog med relevante samarbejdspartnere og efterfølgende kunne træffe beslutninger.

Når du bliver ansat som ledende overlæge på AUH, er du ventet. Vi gør os umage for at tage rigtig godt imod dig og hjælpe dig i gang med dine nye opgaver. Du bliver derfor introduceret til AUH gennem et skræddersyet onboarding-forløb, der passer til netop dig og dine forudsætninger.

Løn- og ansættelsesforhold i henhold til gældende overenskomst. Ansættelsen er betinget af en tilfredsstillende børneattest og en tilfredsstillende autorisation. . Stil ansøgning, CV og relevante bilag til afdelingsledelsen ved Børn og Unge.

Ansøgers kvalifikationer vil blive bedømt ud fra de 7 lægeroller. Skema kan hentes her og bedes udfyldt. Kompetencer dokumenteres i det skema, som er en del af den elektroniske ansøgningsprocedure.

Forud for ansættelser i speciallægestillinger gennemføres en skriftlig lægefaglig bedømmelse af ansøgernes kvalifikationer i forhold til indholdet i stillings- og funktionsbeskrivelsen for den pågældende stilling.

Tiltrædelse er 1. marts 2023 eller efter aftale.

Ansøgningsfristen er 29. januar 2023.

Første samtalerunde afholdes i uge 6, 2023. Anden samtalerunde afholdes i uge 8, 2023. I udgangspunktet udarbejdes der personprofil mellem første og anden samtalerunde. Du modtager individuel tilbagemelding på din profil.

Har du spørgsmål til stillingen, kan du kontakte cheflæge Jens Erik Veirum på 7548 1472 eller 3071 5323 eller klinisk professor, ledende overlæge Tine Brink Henriksen på 3071 5567.

Stillingen er som udgangspunkt en fuldtidsstilling.

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.

Søg stillingen via “søg job”-knappen.