Ledende overlæge ved Børn og Unge, Aarhus Universitetshospital Stillingen er en del af den nye ledelsesorganisering i Børn og Unge.

Dette job er udløbet

Børn og Unge søger visionær og samarbejdsstærk ledende overlæge til vores sengeafsnit BU1, team 1 og B&U Klinik med de tilhørende fagområder (endokrinologi, sjældne sygdomme, socialpædiatri og neurologi) pr. 1. marts 2024 eller snarest derefter.

Danmarks komplette hospital

AUH er et internationalt anerkendt og højt specialiseret universitetshospital, der samtidig er akuthospital for 355.000 borgere i Aarhus. Vi er samlet som ét AUH i en hospitals-by med mere end 10.000 medarbejdere, som samarbejder i stærke fællesskaber på tværs af fag og afdelinger. Vi er landets komplette hospital med både den brede og højeste faglighed. Vi forsker i tæt samarbejde med Aarhus Universitet og med regionale, nationale og internationale partnere. På AUH møder vi hele mennesket og skaber resultater gennem samarbejde.
Børn og Unge på AUH er en af landets største med mere end 500 medarbejdere, 71 senge, 6.500 indlæggelser og 27.000 ambulante besøg årligt. Lægestaben består af 60 speciallæger; 31 overlæger, heriblandt 1 cheflæge, 4 ledende overlæger, 1 lærestolsprofessor, 2 kliniske professorer, 29 afdelingslæger samt 22-28 uddannelseslæger.
Børn og Unge omfatter 15 pædiatriske fagområder, hvor en eller flere højtspecialiserede funktioner varetages inden for hvert fagområde. Ligeledes rummer afdelingen også børn og unge med kirurgiske problemstillinger, hvor det er de kirurgiske afdelinger, der har behandlingsansvaret.

Inden for forskning er der et udbredt samarbejde med andre afdelinger og institutioner og tætte kontakter til andre nationale og internationale forskningsnetværk. Særligt er Aarhus Universitetshospital medlem af ‘The European University Hospital Alliance’ (EUHA), et netværk af Europas førende universitetshospitaler inden for behandling, uddannelse og forskning.

I Børn og Unge har vi mange snitflader og samarbejdspartnere. Vi lægger stor vægt på tværfagligt, såvel som tværregionalt samarbejde inden for klinik, uddannelse og forskning, og visionen er at være førende inden for alle fagområder. Vi er afhængige af at samarbejde og forståelse på tværs fungerer – dette forventer vi også af dig.

Vores ambition er inden for en årrække at etablere et Børn og Unge Hospital på AUH. Dette strategiske og visionære arbejde er påbegyndt, og vi vil gerne invitere dig med på rejsen.

Ledelse i Børn og Unge

I Børn og Unge er vi aktuelt ved at justere og robustgøre vores ledelsesorganisering og vælger i den forbindelse at ansætte ledende overlæger. Vi har brug for at gøre dette for at skabe en mere bæredygtig afdeling for fremtidens patienter og medarbejdere. Vi tror på, at stærk ledelse gør en forskel, og søger en ledende overlæge med evne og vilje til at gå ind i ledelsesudviklingen i afdelingen.

Vi har i Børn og Unge en ambition om at skabe en ledelsesmodel og organisering, som:

  • understøtter faglig udvikling inden for fagområderne, styrker fagområdeledelsen samt øger fokus på patientforløb.
  • sikrer passende kompleksitet i vores sengeafsnit, der giver mulighed for faglig specialisering.
  • sikrer nærværende ledelse for medarbejderne samt mindre kompleksitet og ledelsesspænd for ledere i Børn og Unge.

Sengeafsnit BU1 indeholder de pædiatriske fagområder endokrinologi, sjældne sygdomme, socialpædiatri og neurologi i team 1, og reumatologi, hæmatologi, onkologi og immunologi i team 2. Herudover er indlagt kirurgiske patienter fra neurokirurgisk afdeling og øjenafdelingen.
I afsnittet består ledelsen af to sideordnede oversygeplejersker og to ledende overlæger fordelt på to teams, mens ledelsen i klinikken består af en oversygeplejerske i tæt samarbejde med de ledende overlæger.
Ledelsesopgaven for den ledende overlæge ligger i personaleledelse af teamets pædiatriske speciallæger, understøttelse af den faglige ledelse inden for teamets fagområder både i sengeafsnit og i klinikken sammen med de respektive oversygeplejersker og ledende lægesekretær, samt ledelse indenfor afsnittet sammen med oversygeplejerskerne og den ledende overlæge i team 2, og på afdelingsniveau som del af det samlede funktionsleder team.

Den ledende overlæge er funktionsleder og refererer til afdelingsledelsen på Børn og Unge. Du bliver en del af ledelsesteamet i Børn og Unge, der består af oversygeplejersker, ledende overlæger, ledende lægesekretær, projektleder for Børn og Unge Hospitalet samt afdelingsledelsen.

AUH Ledelsesmodel beskriver den samlede ledelsesmodel for AUH, blandt andet med henblik på at sikre høj ledelseskvalitet og sammenhæng i ledelsessystemet. Den kan læses som et opslagsværk, hvor du kan få svar på konkrete spørgsmål: AUH Ledelsesmodel 

Stillingerne som ledende overlæger i Børn og Unge er nye, og opgavehåndteringen og præmisserne for at varetage ansvaret bygger på en kontinuerlig tæt og åben dialog. Det må påregnes, at der bruges 2 dage ugentligt til at løse ledelsesopgaverne. Der vil være tilbud om ledelseskompetenceudvikling og on-boarding med ledelsesteam.

Det er en forudsætning, at ansøgeren er kvalificeret til en overlægestilling i Børn og Unge, AUH, som udgangspunkt inden for fagområdet neurologi eller endokrinologi. Ansøgeren skal kunne varetage relevante kliniske funktioner og indgå i den faglige ledelse på lige fod med overlægerne i eget fagområde.

Der foreligger en generel funktionsbeskrivelse for stillingen som ledende overlæge på AUH, som er præciseret i forhold til Børn og Unge her.

Ledelse i Børn og Unge er præget af en høj grad af troværdighed; der er således overensstemmelse mellem det, man siger, og ens adfærd. Udøvelse af ledelse i Børn og Unge er baseret på tillid og dialog. Den ledende overlæge skal således kunne indgå i dialog med relevante samarbejdspartnere, være med til at skabe overblik og retning, og efterfølgende kunne sikre beslutninger. Vi prioriterer dokumenteret ledelses interesse og konkret ledelseserfaring, gerne suppleret af relevant lederuddannelse.

Når du bliver ansat som ledende overlæge på AUH, er du ventet. Vi gør os umage for at tage rigtig godt imod dig og hjælpe dig i gang med dine nye opgaver. Du bliver derfor introduceret til AUH gennem et skræddersyet on-boarding-forløb, der passer til netop dig og dine forudsætninger.

Ansættelsesvilkår, ansøgning og tiltrædelse.

Løn- og ansættelsesvilkår er i henhold til gældende overenskomst. Stil ansøgning, CV og relevante bilag til afdelingsledelsen ved Børn og Unge.

Ansøgning fremsendes elektronisk, inklusiv dokumentation for kompetencer inden for de 7 lægeroller i henhold til ”Retningslinjer for faglig bedømmelse af ansøgere til speciallægestillinger i Region Midtjylland”. Kompetencer dokumenteres i det skema, som er en del af den elektroniske ansøgningsprocedure her.

Forud for ansættelser i speciallægestillinger gennemføres en skriftlig lægefaglig bedømmelse af ansøgernes kvalifikationer i forhold til indholdet i stillings- og funktionsbeskrivelsen for den pågældende stilling.

Det er en forudsætning for ansættelse ved Børn og Unge, at der gives samtykke til indhentelse af børneattest.

Tiltrædelse er 1. marts 2024 eller efter aftale.

Ansøgningsfristen er 14. december 2023. Første samtalerunde afholdes i uge 51, 2023.

Har du spørgsmål til stillingen, kan du kontakte afdelingsledelsen ved chefsygeplejerske Lone Fredensborg på 5150 0194 eller cheflæge Charlotte Rittig (efter d. 1. december 2023) på  2024 0150.

 

Stillingen er som udgangspunkt en fuldtidsstilling.

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret.