Ledende overlæge ved Blodprøver og Biokemi Ledende overlæge ved Blodprøver og Biokemi Regionshospitalet Randers

Dette job er udløbet

Har du lyst til at være ledende overlæge på et regionshospital, der ud over at lave al det almindelige også laver specialanalyser og alle laboratorieopgaver inden for  tarmkræftscreening for hele Region Midt, så har vi en stilling som ledende overlæge ved Blodprøver og Biokemi ledig til besættelse pr. 1. august 2019 eller efter aftale.

Vi søger en udviklingsorienteret, dynamisk og samarbejdsorienteret leder, der sammen med den ledende bioanalytiker kan stå i spidsen for afdelingen og tage ansvar for ledelse, drift og udvikling.
Du udgør således sammen med den ledende bioanalytiker afdelingsledelsen og refererer til hospitalsledelsen.

Afdelingsledelsen skal være et effektivt og professionelt ledelsesteam, der skaber retning og arbejder for at sikre høj faglighed, kvalitet og udvikling. Du skal bidrage til at understøtte hospitalets vision om at blive et højt respekteret og attraktivt hospital på patientens præmisser

Afdelingsledelsen indgår i et tæt samarbejde med hospitalsledelsen og de øvrige afdelingsledelser på Regionshospitalet Randers.
Regionalt indgår afdelingsledelsen i en række samarbejdsrelationer med de øvrige afdelingsledelser i Blodprøver og Biokemi både i faglige og organisatoriske ledelsesfora.

Om os
Regionshospitalet Randers er et akuthospital med en stor fælles akutmodtagelse. Hospitalet har fokus på kvalitet i patientbehandling, forskning og innovation samt på et godt og udviklende arbejdsmiljø.

Blodprøver og Biokemi er en velfungerende afdeling med højt aktivitetsniveau og ISO akkreditering siden 2004. Den samlede analyseproduktion er på ca. 5 mill. analysesvar om året og den samlede stab er på ca. 80 ansatte. Afdelingen servicerer de kliniske afdelinger på Regionshospitalet Randers og områdets praktiserende læger. Det drejer sig om et bredt analyserepertoire på hovedfunktionsniveau og derudover en række specialanalyser indenfor det gastrointestinale område. Afdelingen varetager laboratorieopgaverne for Region Midt indenfor tarmkræftscreeningen. Blodprøvetagningen foregår på 6 geografiske lokalisationer og afdelingen har derudover blodbanksfunktioner med donortapning på Sundhedscentret i Grenå og på Thors Bakke i Randers.

Afdelingsledelsen arbejder tæt sammen med afdelingens øvrige driftslederstab, som består af fire afdelingsbioanalytikere, to kemikere, en kvalitetsleder, en IT-bioanalytiker og en bioanalytikerunderviser. Afdelingen har desuden en vakant overlægestilling.
Blodprøver og Biokemi står overfor en større ombygning og udskiftning af en del apparatur. Processen påbegyndes indenfor kort til og strækker sig ind i 2020.

Blodprøver og Biokemi har et tæt og velfungerende samarbejde med rekvirenterne. Samarbejdet prioriteres højt og udmøntes i jævnlige dialogmøder med klinikerne med henblik på at yde den bedste og mest effektive service. Som følge af samarbejdet opstår der jævnligt nye udviklingsprojekter direkte koblet til den kliniske anvendelse af laboratoriets ydelser og knowhow. Samarbejdet med praksis og Laboratorie Konsulent Ordningen (LKO) er et højt prioriteret område.

Dine kvalifikationer
Du er speciallæge i klinisk biokemi med erfaring indenfor specialet. Du er respekteret for dine faglige kompetencer. Vi forventer, at du har gode ledelsesmæssige kompetencer såvel organisatoriske som faglige. Ledelseserfaring vil være en fordel.

Du har en god helhedsforståelse, kan sætte ord på handling bag allerede vedtagen strategi og bidrage til videreudvikling af et af Danmarks meget produktive hospitaler.

Derudover lægges der vægt på, at du

  • er visionær, dynamisk med en markant personlighed og humoristisk sans
  • mestrer dialog, processer og er god til at netværke
  • kan agere i krydspresset mellem individuelle og tværorganisatoriske mål
  • er synlig, diplomatisk og tillidsskabende
  • er god til at samarbejde i teams

Ansættelsesvilkår
Ansættelse som ledende overlæge sker efter aftale med Danske Regioner og Foreningen af Speciallæger vedrørende lægelige chefer.

Du kan læse mere om hospitalet på: www.regionshospitalet-randers.dk

Yderligere oplysninger om stillingen fås ved henvendelse til:

  • Lægefaglig direktør Lone Winther Jensen (tlf. 40278297)
  • Ledende bioanalytiker Jette Krüger Jensen (tlf. 23722259)

Ansøgningsfrist 2. maj 2019.
Ansøgerne vil blive bedømt i forhold til de syv lægeroller.

Ansættelsessamtale bliver 7. maj 2019

Ansøgningen skal sendes elektronisk via link: “Søg job/Send ansøgning” vedlagt relevante bilag samt udfyldt skema til bedømmelse af lægefaglige kompetencer.

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale