Ledende overlæge til sengeafsnit B, Regionspsykiatrien Randers Har du lyst til at være en del af en ny dynamisk funktionsledelse med ansvaret for et vores sengeafsnit? Så har vi en stilling ledig til besættelse pr. 1/11 eller efter aftale.

Ansøgningsfrist: 21/08/2022 Psykiatrien

Sengeafsnit B er et intensivt åben/skærmet psykose sengeafsnit med plads til 14 patienter fra Randers, Norddjurs, Syddjurs og Favrskov kommuner. Afsnittet tilbyder behandling til mennesker med skizofrenilidelser, psykoser, behandlingsdom, surrogatanbringelse samt rusmiddelproblematikker. I afsnittet er der et udekørende team, som tilbyder kortvarig intensiv behandling i patientens eget hjem efter udskrivelse.

Det er vigtigt for os at møde patienten med høj faglighed, respekt og omsorg. Vi har en anerkendende samt inddragende tilgang til patienten og dennes behandling. Vi arbejder aktivt og har stor succes med nedbringelse af tvang via forebyggende foranstaltninger, deeskalering, skærmning, beroligende metoder, motion/bevægelse og miljøterapeutiske tilgange.

Vi har aktuelt ca. 35 engagerede og fagligt kompetente medarbejdere; læger, specialpsykolog, sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter, socialpædagoger, en psykomotorisk terapeut og sidst men ikke mindst vores lægesekretærer med overblik over os alle. Vi værner om det gode arbejdsmiljø, via fokus på “den gode tone” og strukturerede arbejdsgange der skaber tid og overblik.

Vi søger en ledende overlæge, der er engageret for det psykiatriske speciale, og der har interesse for og gerne erfaring med det kliniske arbejde samt ledelsesopgaven. Du skal kunne dele din faglige viden og være i stand til at samarbejde med både interne og eksterne interessenter. Vi har lettet det administrative arbejde for den ledende overlæge ved at tilbyde administrativ hjælp fra afdelingens akademiske stab.

Sammen med afsnittets Oversygeplejerske udgør du funktionsledelsen på afsnittet. I har sammen ansvaret for at:

 • indlagte patienter sikres god og effektiv udredning samt behandling på patientens præmisser
 • relevante samarbejdspartnere medinddrages i alle patientforløb, specielt i afslutningsfasen
 • pårørende og patienters netværk inddrages i behandlingen
 • tage ansvar for patientsikkerhed og patienttilfredshed
 • personalet løbende udvikles og uddannes i henhold til de krav, der stilles
 • udvikle en attraktiv arbejdsplads samt sikre et godt arbejdsklima
 • der er et positivt og konstruktivt samarbejde mellem sengeafsnit og øvrige samarbejdspartnere

Hovedopgaverne vil være:

 • ledelse af behandlingsarbejde, herunder egne behandlingsopgaver
 • vejledning af uddannelsessøgende læger/psykologer, herunder gerne psykoterapisupervision
 • ledelsesarbejde i afsnittet i tæt samarbejde med Oversygeplejersken bl.a. økonomi- og personaleledelse.

Vi ønsker stillingen besat med en overlæge, der:

 • er speciallæge i psykiatri
 • har interesse for og viden om primært afsnittes patienter, men samtidig også har interesse for de øvrige diagnosekategorier og vidensopbygning inden for disse
 • har lyst til at deltage i kvalitetsudviklingsprojekter
 • har interesse for uddannelse og vejledning, og gerne har deltaget i vejlederkursus

Vi kan tilbyde relevant efteruddannelse og understøtter, at ledere deltager i kurser og kongresser, ledelsesuddannelse, vejlederuddannelse og anden relevant uddannelse, fx projektstyring og forskningsdeltagelse. Afdelingsledelsen og funktionsledelsen i de enkelte afsnit udgør ledelsesgruppen i Regionspsykiatrien Randers. Som ledende overlæge vil du blive en del af en velfungerende ledelsesgruppe.

Hvis du har spørgsmål til stillingen eller andet, er du velkommen til at kontakte Oversygeplejerske Marie Padkjær tlf. 2384 5651 (træffes ikke i ugerne 29-30-31) eller Cheflæge Runa Sturlason tlf. 7847 5300. Der vil ligeledes være mulighed for et uforpligtende besøg. Ansættelsessamtaler forventes afholdt i uge 35.

Regionspsykiatrien Randers har ansvaret for den almene psykiatriske behandling i Randers, Favrskov og de to Djursland kommuner og har et optageområdet på ca. 225.000 borgere. Der er 4 sengeafsnit med i alt 50 sengepladser samt tre klinikker hvoraf en er placeret i Rønde på Djursland.

Yderligere information på https://www.psykiatrien.rm.dk/klinikker-og-sengeafsnit/regionspsykiatrien-randers/

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.

Søg stillingen via “søg job”-knappen.