Ledende overlæge til Sengeafsnit 3 for affektive lidelser – Regionspsykiatrien Gødstrup Overlæge med lyst til ledelse? Kom og bliv en del af ledergruppen i Regionspsykiatrien Gødstrup.

Dette job er udløbet

Har du lyst til et job som leder – og en udfordrende hverdag, hvor du kan skabe en meningsfuld indsats? Så har vi en attraktiv arbejdsplads til dig, hvor der ikke er langt fra idé til handling.  Du bliver en af funktionslederne i et stort sengeafsnit, hvor I sammen skal skabe de bedste betingelser for patienters udredning og behandling og samtidig sikre et godt arbejdsmiljø for medarbejderne.

Vi søger en ledende overlæge til vores Sengeafsnit 3 for affektive lidelser med tiltrædelse den 1. september 2023 eller efter aftale. Stillingen er en fast fuldtidsstilling. Arbejdssted er i Gødstrup – i vores nye, flotte rammer, hvor vi netop har fejret 1 års fødselsdag.

Regionspsykiatrien Gødstrup varetager den almenpsykiatriske funktion i den vestlige del af Region Midtjylland. Sengeafsnit 3 er et specialiseret døgnafsnit med ca. 65 medarbejdere, som varetager udredning og behandling af affektive lidelser og personlighedsforstyrrelser. Afsnittet har i alt 28 senge.

Tværfaglig funktionsledelse
Aktuelt er der en konstitueret leder og en oversygeplejerske på afsnittet, og vi ønsker nu at supplere tværfagligheden i ledelsen med en lægefaglig profil.

I skal sammen sætte den faglige retning, og du skal bidrage til at strategier og mål for Psykiatrien i Region Midtjylland omsættes til meningsfulde tiltag til gavn for alle vores patienter. Vi ønsker et bredt kompetencespænd i vores ledergruppe, hvorfor vi nu ønsker den suppleret med en ledende overlæge.

Du vil skulle samarbejde med afsnittets øvrige læger, specialpsykologer, koordinatorer, sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter m.m. Derudover er der også tilknyttet socialrådgivere til afsnittet.

Du vil indgå i tæt samarbejde med ledergruppen og afdelingsledelsen og bidrage til den overordnede ledelse af Regionspsykiatrien Gødstrup. For at lykkes med den tiltagne komplekse opgave med at få opgaver og ressourcer til at hænge sammen, lægger vi stor vægt på et godt samarbejde dels internt i organisationen såvel som eksternt.

Vi har en uformel omgangstone, hvor alle faggrupper respekteres og bidrager ligeligt i samarbejdet om at give vores patienter den allerbedste behandling.

Vi søger en overlæge der
– er speciallæge i psykiatri med en bred psykiatrisk erfaring, og som kan opfylde bedømmelseskriterierne for speciallæger fastsat af Region Midtjylland
– har stor erfaring med psykiatriske lidelsers særlige fremtræden, og særlige vilkår for behandling og udredning i forhold til den givne patientgruppe
– har gode kommunikative evner, og som forstår at indgå i et tværfagligt fællesskab omkring patienterne
– er engageret og fleksibel og har gode samarbejdsevner
– kan lide at deltage i undervisnings- og udviklingsaktiviteter

Der er velvilje til – efter nærmere drøftelse med afdelingsledelsen – økonomisk at understøtte videreuddannelse inden for ledelse og/eller fagspecifikke områder. Har du interesse for bagvagtsarbejde, kan du som overlæge indgå i bagvagtslaget. Derudover er vi fleksible ift. personlige og faglige ønsker.

Ansættelsesvilkår
Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem Foreningen af Speciallæger og Danske Regioner.

Ansøgeren bedømmes ud fra de 7 lægeroller. Du bedes fremsende ansøgning inklusiv dokumentation for kompetencer inden for speciallægerollerne.

Yderligere information
Ønsker du yderligere oplysninger om stillingen, er du velkommen til at kontakte cheflæge Robert Bering på tlf. 2154 4604 eller chefsygeplejerske Tine Nyegaard Hansen på tlf. 2033 1784.

Ansøgningen skal være os i hænde senest den 23. juni 2023.
Samtalerne forventes afviklet i uge 27.

 

Psykiatrien i Region Midtjylland
Psykiatrien i Region Midtjylland er fordelt på otte psykiatriske afdelinger for voksne, børn og unge med ca. 3200 ansatte, hvor Regionspsykiatrien Gødstrup er en af disse. I Region Midtjylland tilstræber vi høj faglighed, tværfaglig sparring og forskningsbaseret faglig behandling, når vi modtager mere end 250.000 ambulante besøg og behandler over 30.000 patienter årligt.

Regionspsykiatrien Gødstrup varetager udredning og behandling af alle voksenpsykiatriske lidelser, primært i den vestlige del af Region Midtjylland.  Vi er ca. 350 medarbejdere, og vi behandler ca. 5.000 borgere om året. Vi behandler primært borgere i den vestlige del af Region Midtjylland, langt de fleste ambulant. Der er 67 sengepladser i afdelingen.

Regionspsykiatrien Gødstrup er også tilknyttet NIDO, Center for Forskning og Uddannelse.

Psykiatriens vision er “bedre behandling og længere liv til flere med psykisk sygdom – på patientens præmisser”. Vi tror på, at mennesker med psykisk sygdom er vigtige medspillere i egen behandling, og at den enkelte patient skal inddrages i størst muligt omfang.

Gødstrup er placeret godt syv kilometer vest for Herning centrum. Den midtjyske by byder på et rigt kulturliv med spændende musik-, teater- og museumsoplevelser, ligesom mulighederne inden for idræt og motion også er mange. Infrastrukturen i området er veludviklet med bl.a. Århus-motorvejen, som giver en køretid til Aarhus på knap en time. Der går også tog lige til døren.

Du kan læse mere om Regionspsykiatrien Gødstrup her.

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.

Søg stillingen via “søg job”-knappen.