Ledende overlæge til Røntgenafdelingen Hospitalsenheden Vest Brænder du for at præge og udvikle et stærkt fagligt miljø med lige dele samarbejde og beslutningsdygtighed samt bære en forandringsproces igennem på vej mod et nyt hospital i Gødstrup, så har vi jobbet til dig.

Dette job er udløbet

Vi søger en ambitiøs og fagligt stærk leder, der tør gå nye veje i bestræbelserne at skabe gode og sikre patientforløb sammen med engagerede og kompetente medarbejdere. Vi har en ambition om, at vi fortsat vil være en afdeling med et højt aktivitetsniveau, baseret på et godt samarbejde med vores partnere så vi kan skabe smidige og hurtige forløb for patienterne.

Du har drive og mod til at stå i spidsen for en fortsat faglig og strategisk udvikling af Røntgenafdelingen. Afdelingen har i dag aktiviteter i Holstebro, Herning, Ringkøbing, Lemvig og Tarm og når vi er på plads i de nye rammer i Gødstrup tager vi et sundhedshus i Holstebro i brug.  Der er kun lægebemanding på matriklerne i Herning og Holstebro. Når udflytningen til Gødstrup er en realitet, vil kun denne matrikel være lægebemandet.

Vi er langt i vores flytteplaner forud udflytning til Regionshospitalet Gødstrup, men der ligger stadig en stor opgave foran os. For dig betyder det en unik mulighed for at sætte dit eget aftryk på processen i samarbejde med overradiografen. Du vil møde et dedikeret personale, for hvem din opgave bliver, at sætte rammer og retning for et fagligt miljø, hvor samarbejde, engagement, udvikling af klinisk praksis og høj patienttilfredshed følges ad. Du skal i samarbejde med overradiografen aktivt drive den forandring, som afdelingen skal igennem på vej mod Gødstrup. I den proces skal der være balance mellem, kvalitet, patientsikkerhed, arbejdsmiljø og kultur.

Vores organisation er præget af en flad ledelsesstruktur med stort ledelsesmæssigt råderum, hvor regler og silotænkning ikke får lov at sætte dagsordenen. Vi tilbyder dig en organisation, der sætter patienten først, hvor samarbejde og omgangstone er let og ligetil.
Organisationen har opgaver og ambitioner i forhold til forskning og uddannelse – og Røntgenafdelingen er en aktiv medspiller i den sammenhæng, hvor du skal understøtte forskningsinitiativer, retning og indhold for lægelig forskning og udvikling i afdelingen.

Din bagage

  • Du har erfaring med og lyst til ledelse
  • Speciallæge indenfor det radiologiske speciale
  • Forandringsskabende, innovativ og resultatorienteret.
  • Du lægger vægt på personaleledelse, -udvikling og –inddragelse
  • Beslutsom og situationsbestemt handlekraft
  • God til at lytte og samarbejde på tværs
  • Fokus på gode udviklings- og læringsmiljøer
  • Du tillægger det gode arbejdsmiljø stor betydning

Fakta om os

Røntgenafdelingen har i dag aktivitet på fem matrikler. Holstebro er lægebemandet døgnet rundt. Herning er lægebemandet frem til kl. 21. Afdelingen har omkring 75 fotograferende medarbejdere en blanding af radiografer og uddannede røntgensygeplejersker. Tilsammen undersøger vi på de fem matrikler ca. 166.000 patienter om året.

Vi råder i dag over: 4 1,5T MR, 5 CT skannere, 4 UL, 11 konventionelle DR rum og 2 gennemlysningsrum.

Når udflytningen til Gødstrup er en realitet opnormeres råderetten i apparaturparken til:  5 MR, hvor 3 er 1,5T og 2 er 3T, 7 CT, 5 UL, 15 konventionelle DR rum og 1 gennemlysningsrum.

Vi udfører alle former for radiologiske undersøgelser og udvikler hele tiden vores portefølje.
Afdelingen bliver som de første i Regionen opgraderet med den regionale RIS/PACS løsning.

Afdelingen er uddannelsessted for læger, radiografer og sekretærer.

Afdelingens lægenormering består af 26 speciallæger,4 hoveduddannelseslæger og 4 læger i introduktionsstilling.

Du kan læse mere om Røntgenafdelingen her: https://www.vest.rm.dk/afdelinger/rontgenafdelingen/

Praktiske oplysninger
Du kan få yderligere information om stillingen og Hospitalsenheden Vest på www.vest.rm.dk eller ved at kontakte lægefaglig direktør Jens Friis Bak på tlf. 4093 7985 eller overradiograf Rikke Grøftehave Nielsen på tlf. 9243 4266.

Ansøgning bør indeholde beskrivelse af kompetencer indenfor de 7 lægeroller, som vil danne basis for den lægefaglige bedømmelse

Ansættelse fra 1.april 2020 eller efter nærmere aftale. Ansættelse er betinget af en tilfredsstillende børneattest.

Vi gør opmærksom på, at der bliver anvendt personlighedstest i forbindelse med ansættelsesproceduren.

Du kan søge jobbet online ved at klikke på ”Send ansøgning”. Vedhæft din ansøgning og dit CV.

Ansøgningsfrist: 5.  januar 2020.

Ansættelsessamtaler vil finde sted i uge 8.

Læs mere om et job med drive, dygtige kolleger og muligheder på vest.rm.dk/job