Ledende overlæge til Patologiafdelingen

Dette job er udløbet

Patologiafdelingen på Amager og Hvidovre Hospital er veldrevet og har mange aktiver. Dygtige medarbejdere og ledere sikrer en effektiv drift med hurtige prøvesvar i høj kvalitet. Afdelingen er nationalt og internationalt anerkendt for sin forskning indenfor HPV og screening. Og afdelingen får meget positive tilbagemeldinger som uddannelsessted.

Den kommende ledende overlæge skal bidrage til at realisere potentialer for udvikling indenfor bl.a. forskning, digitalisering og et bredere samarbejde med hospitalets øvrige afdelinger og specialer.

Opgaven
Patologiafdelingen betjener de kliniske afdelinger på Amager og Hvidovre Hospital, Glostrup Hospital og praktiserende læger og praktiserende speciallæger i Region Hovedstaden. Afdelingen varetager desuden en regionsfunktion med screening for livsmoderhalskræft. Screeningsprogrammet er det største af sin art i Nordeuropa.

Der er ansat 100 medarbejdere i afdelingen, herunder 23 læger og 65 bioanalytikere. Den ledende overlæge har sammen med den ledende bioanalytiker ansvar for den samlede drift og udvikling af Patologiafdelingen. Den ledende overlæge skal medvirke til at sikre en fortsat velfungerende drift og understøtte tværgående samarbejde, hvor det er til gavn for opgaveløsningen.

Den ledende overlæge skal spille en fremtrædende rolle i at tegne afdelingen indadtil og udadtil, herunder indgå aktivt i hospitalets samlede ledergruppe.

Et vigtigt fokusområde for den kommende ledende overlæge er styrkelse af afdelingens forskning, så afdelingen opnår en større bredde i forskningsprofilen. Der vurderes herunder at være mange spændende muligheder for forsknings- og udviklingssamarbejder med hospitalets øvrige afdelinger, som den kommende ledende overlæge med fordel kan opdyrke og skabe rammerne for.

Rekruttering af medarbejdere er et andet vigtigt fokusområde. Afdelingsledelsen skal sikre en langsigtet strategi for området og identificere løsninger på den kortere bane. Afdelingen er i gang med en digitaliseringsproces, som rummer løsningsmuligheder.

Kompetencer
Amager og Hvidovre Hospital søger en fagligt velfunderet ledende overlæge, som kan udvikle Patologiafdelingen i tæt samspil med den ledende bioanalytiker, afdelingens mellemledere, medarbejdere og interne og eksterne samarbejdspartnere.

Det er vigtigt, at den ledende overlæge forstår afdelingens rammer og de større sammenhænge, afdelingen indgår i og med det afsæt formår proaktivt at spille afdelingen på banen i relevante sammenhænge og samarbejder.

Den rette kandidat er speciallæge i patologi og har interesse for afdelingens subspecialer. Erfaring med forskning og varetagelse af en ledelsesfunktion er en fordel.

Hospitalet søger en ledende overlæge kendetegnet ved stort engagement, tilgængelighed og inddragelse.

Den ledende overlæge skal være rummelig i udviklingsprocesser og samtidig have modet til at udfordre vante tilgange til opgaveløsningen, være vedholdende og i stand til at skabe fremdrift. Gode relationelle kompetencer er en forudsætning.

Se den uddybende stillings- og kompetenceprofil på www.muusmann.com/stillinger.

Ansøgningsfrist: Onsdag den 10. november 2021.

Kontakt gerne vicedirektør Kurt Stig Jensen, tlf. 38 62 40 40, eller rekrutteringschef Iben Munck Adamsen, MUUSMANN A/S, tlf. 22 91 20 06.

Søg stillingen her