Ledende overlæge til Øre-, Næse og Halsafdelingen på Nordsjællands Hospital

Dette job er udløbet

Vil du drive og udvikle en af landets største Øre, Næse og Halsafdelinger – både i hverdagen, men også frem mod indflytning på Nyt Hospital Nordsjælland, der i 2024 står klar med nye rammer og arkitektur i verdensklasse? Og ønsker du et lederjob i et spændende speciale med højt til loftet?

Sæt dit aftryk på fremtidens behandling
Som ledende overlæge bliver din hovedopgave i tæt samarbejde med den ledende oversygeplejerske at sikre gode patientforløb og sætte fremtidens dagsorden indenfor Øre, Næse og Halsspecialet.

Fremtiden byder på spændende opgaver, blandt andet at forberede indflytningen på Nyt Hospital Nordsjælland. Her bliver samarbejde, kompetenceudvikling og fælles kapacitetsudnyttelse vigtige nøgleord, når vi skal tage det nye hospital i brug. En vigtig opgave heri bliver også at sikre samarbejdet mellem afdelingen og hospitalets samlede operationsgang. Operationsgangen for Øre, Næse og Halsafdelingen bliver pr. 1. maj 2022 organisatorisk tilknyttet den centrale operationsgang.

I 2022 indfører Region Hovedstaden populationsansvar, som vil kræve stor ledelsesmæssig opmærksomhed. Populationsansvar nødvendiggør optimal anvendelse af afdelingens ressourcer i forhold til det private udbud.

Et hospital med høje ambitioner
Du får et tæt samarbejde med hospitalets direktion og øvrige ledergruppe om hospitalets strategi og målsætninger. På Nordsjællands Hospital prioriterer vi at skabe gode patientoplevelser og øge personaletrivslen på hele hospitalet. Med hospitalsbehandling i hjemmet ønsker vi at inspirere andre med vores viden og løsninger, herunder digital transformation. Endelig har vi med byggeriet af Nyt Hospital Nordsjælland en unik mulighed for at skabe et helt nyt hospital med rammer i verdensklasse. Disse høje ambitioner ønsker vi, at du også er med til at realisere. Du skal derfor have en stærk lederprofil og kunne favne store udviklingsprojekter.

Høj faglighed og stor patienttilfredshed
På Øre, Næse og Halsafdelingen varetager vi undersøgelse og behandling på regions- og hovedfunktionsniveau indenfor det oto-, rhino- og laryngologiske speciale, herunder audiologi for knap halvdelen af Region Hovedstadens borgere fra planlægningsområderne Midt og Nord.

Afdelingen har ca. 140 medarbejdere og består af:

  • et sengeafsnit med 19 senge
  • et ØNH-ambulatorium med 11-12 ambulatoriestuer på daglig basis og årligt omkring 22.000 ambulante besøg
  • en operationsgang med 5 operationsstuer og ca. 3000 operationer årligt
  • et audiologisk afsnit med ca. 23.000 ambulante besøg
  • et sekretariat.

Stort ledelsesrum og højt til loftet
Vi søger en visionær og udviklingsorienteret leder, der kan tænke og arbejde strategisk samt fuldføre igangsatte initiativer. Samtidig vægter det højt, at du kan skabe et troværdigt og inspirerende samarbejde med afdelingens ledergruppe, medarbejdere og samarbejdspartnere internt på hospitalet, samt at du er en god kommunikator. Vi har en flad ledelsesstruktur, hvor ledelsesnærhed er et væsentligt omdrejningspunkt, hvilket bidrager til høj medarbejdertrivsel og høj patienttilfredshed.

Vi prioriterer, at du har klinisk erfaring, gerne indenfor specialet, samt betydelig ledelseserfaring.  Det er ønskeligt, men ikke et krav at ansøger har ledelsesuddannelse på masterniveau.

Vi glæder os til at høre fra dig
Din ansøgning og dit CV skal være hos os senest den 27.10.21.

Vi forventer at holde ansættelsessamtaler henholdsvis i uge 45 og uge 46.

Din ansættelse sker i henhold til gældende overenskomst. Lønnen fastsættes ved forhandling mellem Region Hovedstaden og Foreningen af Speciallæger. Du kan blive bedt om at gennemføre en test i forbindelse med ansættelsesprocessen.

Har du spørgsmål, eller vil du vide mere?
Hvis du vil vide mere, er du velkommen til at kontakte ledende oversygeplejerske Henriette Pauline Pedersen på telefon 20 53 12 29 eller vicedirektør Thomas Houe på telefon 21 21 22 66Har du brug for at få tilsendt materiale om hospitalets strategi og indsatsområder, kan du skrive til direktionssekretariatet på direktionssekretariatethih.nordsjaellands-hospital@regionh.dk.

Autoriseret sundhedspersonale med patientkontakt, der ikke har en dansk uddannelse, skal ved ansættelse i Region Hovedstaden have bestået en danskprøve (Danskuddannelse 3, som svarer til 9. klasses afgangseksamen) eller som minimum kunne bestå prøven senest 1 år efter ansættelsen, eller have opnået tilsvarende sprogkompetencer i dansk på anden vis. Danskprøven skal bestås med samme karakterkrav, som Sundhedsstyrelsen kræver af sundhedspersonale fra lande uden for EU, for at de kan få dansk autorisation.