Ledende overlæge til Kvindesygdomme og Fødsler på Regionshospitalet Randers Vi søger en ledende overlæge til Kvindesygdomme og Fødsler på Regionshospitalet Randers.

Dette job er udløbet

Hospitalet søger en udviklingsorienteret, dynamisk og samarbejdsorienteret leder, der sammen med den øvrige afdelingsledelse står i spidsen for afdelingen og tager ansvar for ledelse, drift og udvikling. Du skal desuden bidrage til at understøtte hospitalets vision om at være et højt respekteret og attraktivt hospital på patientens præmisser.
Vi søger en leder med et stort drive og gode idéer til, hvordan vi kan udvikle afdelingen og blive endnu bedre.

Stillingen er til besættelse pr. 1. juli 2021 eller efter aftale.

Om jobbet

Afdelingen udgør sammen med Afdelingen for Børn og Unge Kvinde-Barn Fællesafdeling. Fællesafdelingen ledes af en afdelingsledelse bestående af de ledende overlæger fra de respektive specialer, en chefjordemoder og en oversygeplejerske; afdelingsledelsen refererer til hospitalsledelsen.

Afdelingsledelsen er et effektivt og professionelt ledelsesteam, der skaber retning og arbejder for at sikre høj faglighed, kvalitet og udvikling.

Ledelsen har et tæt og ligeværdigt samarbejde om de ledelsesmæssige opgaver i fællesafdelingen, det omfatter blandt andet at:

 • Sikre sammenhængende patientforløb af høj faglig kvalitet med inddragelse af patienten og pårørende
 • Sikre gode rammer for uddannelse og forskning i afdelingen
 • Sikre en velfungerende styring af ressourcer og aktivitet
 • Sikre et godt samspil med andre afdelinger på hospitalet og andre hospitaler Sikre en god kultur, hensigtsmæssige samarbejdsformer og et frugtbart arbejdsmiljø i afdelingen
 • Fastholde at afdelingen er attraktiv for højt kvalificerede medarbejdere og ledere, som brænder for at være på en professionel og innovativ arbejdsplads
 • Vise vejen, så Kvinde-Barn Fællesafdeling fortsat er nyskabende på kvinde-, familie- og børneområdet og en faglig spydspids i Region Midtjylland

Som leder på Regionshospitalet Randers skal du kunne se dig selv i vores ledelsesgrundlag. Det betyder bl.a., at du bliver “leder af en enhed – del af en helhed”. Det betyder også, at nogle af dine ledelsesværdier hedder nærvær, mening, prioritering og klar tale, og at du er bevidst om, at relationer og ansvarlighed er afgørende for, at du sammen med dine lederkollegaer kan lykkes med dine opgaver.

Du kan læse mere om hospitalets ledelsesgrundlag på hospitalets hjemmeside (http://www.regionshospitalet-randers.dk/om-os/strategi-ledelse-og-nogletal/).

Faglige og personlige kompetencer

Du er overlægekvalificeret speciallæge i gynækologi/obstetrik.

Vi forventer at du

 • Brænder for at gøre en forskel i et komplekst sundhedsvæsen
 • Har erfaringer med forandringer, kvalitet og udvikling i sundhedsvæsenet
 • Er visionær, samarbejdende, medinddragende og lyttende
 • Har relevant lederuddannelse og/eller erfaring med administrative og organisatoriske opgaver

 

Om Afdeling for Kvindesygdomme og Fødsler

2200 nye borgere kommer hvert år til verden på Regionshospitalet Randers, og vi varetager graviditetsundersøgelser og fosterdiagnostik samt yder fødsels- og barselspleje.
Vi varetager udredning og behandling inden for almen gynækologi, urogynækologi, dysplasi, tidlig graviditet, vulvalidelser og endometriose.
Afdelingen har tætte relationer med de øvrige afdelinger på hospitalet og indgår bl.a. i tæt koordinering med de kirurgiske specialer om optimal udnyttelse af op-kapacitet.
Herudover har afdelingen har et tæt samarbejde med Aarhus Universitets Hospital, idet vi varetager ca. 175 elektive sectioer samt har funktion inden for provokeret abort, sterilisation og dysplasi for patienter fra Aarhus optageområde.
Vi er 120 ansatte. Afdelingen har et fælles gynækologisk-svangre/barsel afsnit med 10 senge samt et familieafsnit med 7 senge.
Afdelingen har gennem mange år haft en stor forskningsaktivitet og har flere igangværende ph.d.-projekter.

Ansættelsesvilkår
Ansættelse som ledende overlæge sker efter aftale mellem Danske Regioner og Foreningen af Speciallæger vedrørende lægelige chefer.

Du kan læse mere om hospitalet på: www.regionshospitalet-randers.dk

Yderligere oplysninger kan også fås hos:

 • Lægefaglig direktør Lone Winther Jensen, telefon 40 27 82 97
 • Chefjordemoder Lone Neumann, telefon 78 42 11 03 / 28 55 32 38

Ansøgningsfrist: 26. februar 2021
Ansøgeren vil blive bedømt i forhold til de syv lægeroller. Skema vedlagt.

Ansøgningen skal sendes elektronisk via link: “Søg job/Send ansøgning” vedlagt relevante bilag samt udfyldt skema til bedømmelse af lægefaglige kompetencer.

Samtaler er planlagt til den 8. marts 2021 og. 2. samtalerunde den 17. marts 2021. Der vil være en test mellem 1. og 2. samtale runde

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.