Ledende overlæge, Molekylær Medicinsk Afdeling (MOMA), Aarhus Universitetshospital Stillingen som ledende overlæge i Molekylær Medicinsk Afdeling (MOMA), Aarhus Universitetshospital (AUH), er ledig til besættelse med tiltrædelse 1. februar 2020 eller snarest derefter.

Dette job er udløbet

Vi søger en innovativ, strategisk tænkende og inddragende ledende overlæge med en tydelig profil indenfor personlig medicin og molekylær medicin, der evner at navigere i og stå i spidsen for en ekspanderende afdeling på forskningsområder, som har stor bevågenhed både politisk og mediemæssigt.

Afdelingen
Afdelingen varetager specialiseret, molekylær diagnostik for både Region Midtjyllands hospitaler og for hospitaler i andre regioner. MOMA’s faglige områder omfatter blandt andet gendiagnostik af kræft og diagnostik af arvelige sygdomme indenfor kræft, hjerte- og hormonsygdomme.

MOMA er en universitetsafdeling med undervisnings- og forskningsforpligtelser tilknyttet Aarhus Universitet. Afdelingen driver omfattende, eksternt finansieret forskning på højt, internationalt niveau indenfor blandt andet blære-, tarm- og prostatakræft og bioinformatik.  Afdelingen huser den vestdanske sekventeringsenhed for helgenom-analyser under det Nationale Genom Center og hospitalets Next Generation Sequencing (NGS enhed). MOMA driver også flere core-funktioner som Region Midtjyllands Cancer Biobank og Aarhus Universitetshospitals Reuma Biobank.

Der arbejder cirka 100 mennesker i afdelingen, hvoraf mange er ansat på Aarhus Universitet. I afdelingen arbejder der overlæger, ikke-lægelige professorer, funktionsledende bioanalytikere, bioanalytikere, molekylærbiologer, bioinformatikere, sekretærer og andre akademikere, ligesom der er tilknyttet en række ph.d.-studerende, post-docs, lektorer og både bachelor- og kandidatstuderende.

Vi tilbyder en stilling som ledende overlæge på et højtspecialiseret universitetshospital i en ambitiøs og dagsordensættende afdeling, hvor

  • der er et stærkt forskningsmiljø og omfattende forsknings- og uddannelsesaktivitet
  • der er et innovativt mind-set blandt de erfarne og passionerede medarbejdere
  • der er mange samarbejdsflader både internt på hospitalet og eksternt med regionale, landsdækkende og internationale interessenter

Kvalifikationerne
Vi ønsker en ledende overlæge, der er speciallæge indenfor intern medicin, klinisk biokemi eller andet klinisk relevant speciale. Vi forventer stor viden om både personlig medicin og det molekylære medicinske felt såvel som praktisk ledelseserfaring fra en større organisation.

Den ledende overlæge skal være dygtig til at navigere i en hverdag præget af mange både interne og eksterne samarbejdspartnere og interessenter på et område, der har stor politisk og mediemæssig bevågenhed.

Det forventes, at den ledende overlæge er en dygtig kommunikator med stor organisatorisk forståelse, der formår at positionere MOMA både i Danmark og på den internationale scene, men som samtidig har øje for, at afdelingen også har vigtige samarbejdsrelationer, der skal plejes og udvikles internt på AUH og i Region Midtjylland.

Vi søger en ledende overlæge, der er en målrettet og tydelig retningsgiver, som med sine visioner kan vise vejen og i et respektfuldt samarbejde få medarbejderne med sig. Den ledende overlæge skal have en inddragende ledelsesstil præget af lydhørhed, anerkendelse og blik for den enkelte medarbejders kompetencer.

Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst. Ansættelsen er betinget af en tilfredsstillende børneattest og en tilfredsstillende autorisation. Ansøgers kvalifikationer vil blive bedømt ud fra de 7 lægeroller. Skema kan hentes her og bedes udfyldt.

Du kan få yderligere oplysninger om stillingen ved at kontakte lægefaglig direktør Claus Thomsen på 2913 5849 eller på claus.thomsen@rm.dk.

Læs mere om Stillings- og funktionsbeskrivelsen her.

Ansøgning skal være fremme senest den 29. november 2019. Første ansættelsessamtale forventes afholdt den 19. december 2019. Anden ansættelsessamtale forventes afholdt den 6. januar 2019. Mellem første og anden ansættelsessamtale vil der blive gennemført personlighedstest.

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.