Lægefaglig leder til KiAP

Dette job er udløbet

Der er nu gået tre år siden man etablerede klyngerne som omdrejningspunktet for arbejdet med kvalitetsudvikling i almen praksis. Samtidig blev KiAP sat i verden for at understøtte dette arbejde. I den nye overenskomst for perioden 2022-2025, har man besluttet at styrke klyngearbejdet og KiAP yderligere.

Helt konkret lyder ambitionerne for KiAP i overenskomsten således:

Det er parternes ambition, at KiAP (…) med tiden skal opbygge en specifik almen medicinsk faglighed, der både nationalt og internationalt skal tegne kvalitetsudviklingen i almen praksis i Danmark indenfor partssamarbejdet. For at understøtte dette, er parterne enige om, at KiAP skal oprette en stilling som lægefaglig leder.

KiAP søger nu en lægefaglig leder, der skal sætte den lægefaglige retning og sikre, at kvalitetsarbejdet er forankret i den kliniske hverdag og af de praktiserende læger opleves som praksisnært, relevant og troværdigt.

Stillingens indhold:

  • En spændende og udfordrende stilling, hvor du i høj grad skal være med til at præge understøttelsen af arbejdet med kvalitetsudvikling i almen praksis.
  • En aktiv rolle i udvikling og implementering af KiAP’s tilbud til klynger og praksis.
  • Koordinere det lægefaglige arbejde i KiAP, som udover dig selv varetages af fire lægefaglige konsulenter. Sammen skal I tegne og udvikle den almen medicinske kvalitetsudvikling i Danmark.
  • Du skal repræsentere KiAP overfor almen medicinske kollegaer og øvrige sundhedsfaglige samarbejdspartnere.
  • Indgå i KiAP’s ledelse og være med til at lægge sporene for at understøtte den fremtidige kvalitetsudvikling i almen praksis og således være med til at udvikle organisationen.

 Om dig:

  • Du er speciallæge i almen medicin og har erfaring med arbejdet i almen praksis.
  • Du har solid erfaring med kvalitetsudvikling i almen praksis – og gerne erfaringer med tværsektorielle kvalitetsprojekter
  • Du skal have kendskab til forskning og efteruddannelse i almen praksis
  • Du kan arbejde med kliniske data – tolkning og formidling.
  • Du besidder gode relationelle kompetencer, du vil møde mange forskellige faggrupper og sundhedsaktører og skal kunne favne og samarbejde med dem alle.

Ansættelsesstedet er København og kan være to eller tre dage om ugen efter nærmere aftale. Stillingen indeholder ikke personaleledelse. Du refererer til chefen for KiAP.

Vær opmærksom på, at stillingen kræver en vis fleksibilitet i forhold til aftenmøder og deltagelse på konferencer i ind- og udland.

Hvem er vi
KiAP er en kvalitetsorganisation der i 2018 blev nedsat af RLTN og PLO, og skal understøtte de praktiserende lægers arbejde med kvalitetsudvikling med udgangspunkt i data.

KiAP har kontor på to lokationer i henholdsvis Odense og København. Der er 28 medarbejdere ansat i KiAP, herunder akademiske medarbejdere, læger, it-udviklere, grafikere, driftsmedarbejdere og supportere.

KiAP er kendetegnet ved en stærk teamånd, gode kolleger og en uformel omgangstone. Læs mere om KiAP’s arbejde på www.kiap.dk.

Ansøgningsfrist
Stillingen ønskes besat med tiltrædelse efter aftale, primo 2022. Ansøgning bedes sendt til KiAP på sekretaeren@kiap.dk, senest mandag 10. januar 2022. Har du spørgsmål til stillingen, kan du kontakte chef for KiAP, Rikke Agergaard på mobil 61 66 60 65. Har du spørgsmål til det lægefaglige arbejde i KiAP, er du velkommen til at kontakte lægefaglig konsulent Flemming Bro på mobil 61 67 00 71.