Læge til introduktionsstilling ved Team for Ungdomspsykiatri (TUP, Herning) & Skolebørn (Team 2, Herning), Børne- og Ungdomspsykiatrisk Afdeling (BUA) Børne- og ungdomspsykiatrien, Region Midt, søger læge til introduktionsstilling i ambulant regi. Stillingen er fuldtid og ønskes besat pr. 1. juni 2021 eller efter aftale.

Dette job er udløbet
Stillingen er delt i 6 mdr. ungdomspsykiatri og 6 mdr. skolebørn. Ansættelsesstedet er Herning, hvor man på hverdage indgår i vagtdækning i dagstid (kl. 08:00-16:00). Ligeledes indgår man i vagtdækning i Skejby (døgnvagter).

Team for Ungdomspsykiatri – Skejby, Herning og Viborg

I Børne- og Ungdomspsykiatrisk Afdeling (BUA) er Team for Ungdomspsykiatri et ambulatorium fordelt på 3 matrikler, Skejby, Herning og Viborg. Disse udreder og behandler unge med psykiatriske forstyrrelser og sygdomme.
Team for Ungdomspsykiatri udreder og behandler unge i alderen 14-18/21 år med alvorlige psykiske forstyrrelser og sygdomme såsom affektive lidelser, autismespektrum- og opmærksomhedsforstyrrelser samt psykoser. Der er på afsnittet ansat følgende faggrupper: Læger, psykologer, socialrådgivere, sygeplejersker samt læger og psykologer under uddannelse.

Skolebørn Team 2 – Skejby og Herning

Herning Børnepsykiatrisk Ambulatorium udreder og behandler børn i alderen 7-13 år med alvorlige psykiske forstyrrelser og sygdomme. Der er på afsnittet p.t. ansat følgende faggrupper: Læger, psykologer, socialrådgivere, sygeplejersker og pædagoger samt læger og psykologer under uddannelse.
Afsnittet består af fem ambulatorier: ADHD-Ambulatoriet som primært udreder og behandler børn i skolealderen (7-13 år). OCD-Ambulatoriet som udreder og behandler børn og unge (op til 18/20 år) med primært OCD. Tourette – Ambulatoriet som udreder og behandler børn op til 18/20 år, og en ADHD-Klinik som følger børn og unge i medicinsk behandling (op til 20 år).

Vi tilbyder:
● Bred indføring i det børne- og ungdomspsykiatriske speciale
● Fagligt kompetente, engagerede kolleger og høj grad af videndeling
● Tværfagligt samarbejde
● Mulighed for individuel og gruppesupervision
● Mulighed for deltagelse i faglige kurser/aktiviteter
● En god arbejdskultur med fokus på arbejdsmiljøet

Vi forventer:

  • En læge med interesse for at arbejde med børn, unge og deres familier.
  • Gode evner inden for kommunikation, samarbejde og evne til prioritering.
  • Evne og lyst til at indgå i et dynamisk og tværfagligt arbejdsmiljø.
  • Entusiasme og nysgerrighed.
  • Gennemført KBU og tilladelse til selvstændigt virke som læge i Danmark
Yderligere oplysninger om introduktionsstillingen kan fås hos overlæge Susanne Tangelev, tlf.2183 5081, afdelingssygeplejerske Iben Laursen, tlf. 3052 3264, afdelingssygeplejerske Anna-Marie Madsen, annams@rm.dk, tlf. 4013 8609 eller overlæge Helle Rasmussen, heramu@rm.dk, tlf. 2169 4526.

I-lægenummer: 6600-11M-52-i-01

Løn- og ansættelsesvilkår

I henhold til overenskomsten indgået mellem Danske Regioner i Danmark og Foreningen af Yngre læger. Mulighed for forhandling vedr. evt. kvalifikationstillæg og geografisk betinget rekrutteringstillæg (Herning). Læs mere om lægeuddannelsen i BUA (introduktionsuddannelsen) på afdelingens hjemmeside.

Ansøgningsfrist: 4. april 2021
Ansættelsessamtaler: 12. april 2021

Du kan alene søge jobbet ved at klikke på Send ansøgning. Vedhæft din ansøgning
med oplysninger om uddannelse, tidligere beskæftigelse (CV) og autorisation. De

vedhæftede filer skal være i pdf- eller word-format.

 

Om Børne- og Ungdomspsykiatrisk Afdeling (BUA)
BUA er en afdeling under Psykiatrien i Region Midtjylland. Vi varetager tværfaglig udredning og behandling af børn og unge fra 0-18 (21) år med psykisk sygdom og udviklingsforstyrrelse samt voksne med spiseforstyrrelser. I udredning og behandling inddrager vi også patientens familie, netværk, evt. andre hospitalsafdelinger og kommuner i regionen.
BUA består af 7 kliniske afsnit fordelt i Skejby, Viborg og Herning samt en forskningsenhed og et lægesekretærafsnit i Skejby. Den overvejende del af behandlingen sker ambulant. BUA dækker fire hovedområder: Småbørn, Skolebørn, Unge samt Spiseforstyrrelser. Personalet udgøres af læger, sygeplejersker, psykologer, pædagoger, socialrådgivere med flere. Afdelingen modtog i 2020 4.129 eksterne henvisninger og havde kontakt med 12.580 unikke cpr.nr. Afdelingen havde i 2020 et nettobudget på 287,5 mio. kr. og pr. 1/1-2021 523 årsværk fordelt på 555 medarbejdere.Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.