Læge søges til introduktionsstilling i Psykiatrisk klinik for småbørn, Aarhus Universitetshospital, Psykiatrien (Genopslag) Hermed opslås en I-lægestilling med ansættelse 1.5.2023 eller snarest derefter.

Dette job er udløbet

Vi søger en læge med interesse for børnepsykiatri og med lyst til og interesse i at indgå i den tværfaglige udredning og behandling af småbørn.

Hvem er vi?

Psykiatrisk Klinik for Småbørn består af flere enheder: Spæd- og Småbørnsambulatorium i Skejby, og ét Team for Småbørn i Gødstrup. Derudover har vi et Dagtilbud i Skejby.
Klinikken varetager udredning og behandling af børn i alderen 0-7 år med vanskeligheder i form af bl.a. autisme spektrum forstyrrelser, opmærksomhedsforstyrrelse, andre neuropsykiatriske tilstande, adfærds- og følelsesmæssige forstyrrelser, angst, relationsforstyrrelser, gravide med psykisk lidelser og 0-2 årige børn af forældre med svær psykiatrisk sygdom. Desuden har vi i Skejby Psykiatrisk Dagtilbud med i alt 5 pladser, som modtager børn fra alle ambulante enheder i afsnittet.

Behandlerteams udgøres af læger, speciallæger og læger i uddannelsesstilling (introduktions- og hoveduddannelse), psykologer og distriktsmedarbejdere (sygeplejersker og pædagoger). I Dagtilbuddet er ansat sygeplejersker og pædagoger.

I børne- og ungdomspsykiatrien lærer du at håndtere svære samtaler, kompleks psykofarmakologi, tæt tværfagligt samarbejde med interne og eksterne samarbejdspartnere, akutte situationer i vagten og fordybelse i de enkelte ambulante patientforløb. Vi er et speciale der således rummer mange facetter og din hverdag bliver spændende og alsidig. Du vil blive udfordret både fagligt og personligt, og det er vigtigt, at du både trives med det akutte arbejde i vagten og hverdagen i et ambulatorie. Vi prioriterer introduktion til opgaverne samt vejledning og supervision i hverdagen, så du klædes på til at varetage opgaverne.

I stillingen indgår man i et fælles forvagtslag på tværs af hele Børne- og Ungdomspsykiatrisk Afdeling som i fællesskab dækker døgnbemanding i Skejby og dagtid i Gødstrup. Aktuelt kan man ønske om man vil have døgnvagter eller delte vagter i Skejby. For I-læger planlægges der med øget vagthyppighed det første halve år med 40-50 timer pr. måned, så man bliver fortrolig med opgaven.

Hvad tilbyder vi:

  • Kliniske opgaver, der er varierede og fagligt spændende og udfordrende. Det drejer sig om børnepsykiatrisk lægeundersøgelse, medikamentel behandling af børn primært med ADHD samt sagsansvar i udredningssager i samarbejde med distriktsperson samt psykolog.
  • Et fagligt kompetent og engageret hold af medarbejdere
  • Vi tilstræber høj grad af vidensdeling og tilrettelægger vores tilbud tværfagligt og individuelt
  • Individuel vejledning og introduktionsprogram
  • Deltagelse i vagtfunktion på tværs af alle enheder i BUA
  • Gruppesupervision både i egen faggruppe og tværfagligt
  • Ugentlig undervisning i den samlede lægegruppe i BUA og også lokalt i afsnittet
  • Deltagelse i faglige kurser (Introduktionskurset over 10 hele hverdage og mulighed for både at påbegynde bl.a. grundkursus i psykoterapi samt legeobservationskursus)
  • God mulighed for at indgå i forskning
  •  Vi prioriterer et godt arbejdsmiljø

Stillingen opslås med I-læge nr.: 6600-21A-52-i-10

Yderligere oplysninger om stillingen kan fås hos Ledende overlæge Karin Lassen Schmidt (karischm@rm.dk) og tlf.nr. 51480643 eller oversygeplejerske Pernille Dahl (tlf.nr. 2169 4779)

Læs mere om lægeuddannelsen: Introduktionsuddannelsen – Psykiatrien i Region Midtjylland – til fagpersoner (rm.dk)

Løn og ansættelsesvilkår:

I henhold til overenskomsten indgået mellem Danske Regioner i Danmark og Foreningen af Yngre læger. Mulighed for forhandling vedr. evt. kvalifikationstillæg.

Ansættelse er betinget af tilfredsstillende autorisation.

Ansøgningsfrist: 16. april 2023

Ansættelsessamtaler: 21. april om formiddag 

Du kan alene søge jobbet ved at klikke på ”Send ansøgning” eller lign. link. Vedhæft din ansøgning med oplysninger om uddannelse, tidligere beskæftigelse (CV) og gældende autorisationsbevis. De vedhæftede filer skal være i pdf- eller word-format.

Om Børne- og Ungdomspsykiatrisk Afdeling (BUA)

BUA er en afdeling under Psykiatrien i Region Midtjylland. Vi varetager tværfaglig udredning og behandling af børn og unge fra 0-18 (21) år med psykisk sygdom og udviklingsforstyrrelse samt voksne med spiseforstyrrelser. I udredning og behandling inddrager vi også patientens familie, netværk, evt. andre hospitalsafdelinger og kommuner i regionen.

BUA består af 8 kliniske afsnit fordelt i Skejby, Viborg og Gødstrup samt en forskningsenhed og et lægesekretærafsnit i Skejby. Den overvejende del af behandlingen sker ambulant. BUA dækker fire hovedområder: Småbørn, Skolebørn, Unge samt Spiseforstyrrelser. Personalet udgøres af læger, sygeplejersker, psykologer, pædagoger, socialrådgivere med flere. Afdelingen modtog i 2022 5.337 eksterne henvisninger og havde kontakt med omkring 10.000 unikke cpr.nr. Afdelingen havde i 2022 et nettobudget på godt 300 mio. kr. og pr. 1/1-2023 514,5 årsværk fordelt på 556 medarbejdere.

Stillingen er som udgangspunkt en fuldtidsstilling.

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.

Søg stillingen via “søg job”-knappen.