Læge søges til introduktionsstilling i Psykiatrisk klinik for småbørn, Aarhus Universitetshospital Psykiatrien Hermed opslås en I-lægestilling med ansættelse 1. januar 2021 eller snarest derefter. Stillingen opslås med I-læge nr. 6600-21A-52-i-08

Dette job er udløbet

Hvem er vi?

Psykiatrisk klinik for småbørn består af flere enheder: småbørns- og spædbørnsambulatorium i Skejby, og ét team for småbørn i Herning. Derudover har vi et dagafsnit i Skejby.
Klinikken varetager udredning og behandling af børn i alderen 0-7 år med vanskeligheder i form af bl.a. autisme spektrum forstyrrelser, opmærksomhedsforstyrrelse, andre neuropsykiatriske tilstande, adfærds- og følelsesmæssige forstyrrelser, angst, relationsforstyrrelser, gravide med psykisk lidelser og 0-2 årige børn af forældre med svær psykiatrisk sygdom. Desuden har vi i Skejby Psykiatrisk Dagtilbud med i alt 8 pladser, som modtager børn fra alle ambulante enheder i afsnittet.

Stillingen har primær funktion i småbørnsambulatoriet i Skejby.

Vi søger en læge med interesse for børnepsykiatri og med lyst til og interesse i at indgå i den tværfaglige udredning og behandling af småbørn.

 

Behandlerteams udgøres af læger – speciallæger og læger i uddannelsesstilling (introduktions- og hoveduddannelse), psykologer og distriktsmedarbejdere (sygeplejersker og pædagoger). I dagtilbuddet er der ansat sygeplejersker og pædagoger.

Hvad tilbyder vi:

  • Faglige kompetente og engagerede medarbejdere
  • Høj grad af vidensdeling
  • Tværfagligt samarbejde
  • Individuel vejledning og introduktionsprogram
  • Gruppesupervision både i egen faggruppe og tværfagligt
  • Deltagelse i faglige kurser/aktiviteter (Introduktionskurset over 10 hele hverdage, og mulighed for både at påbegynde bl.a. grundkursus i psykoterapi samt legeobservationskursus)
  • God mulighed for at indgå i forskning
  • Vi prioriterer et godt arbejdsmiljø
Yderligere oplysninger om stillingen kan fås hos afdelingslæge Ulla Britt Pedersen, (mail adr.: ullapede@rm.dk eller  tlf. nr. 5114 6038)

Læs mere om lægeuddannelsen: BUA (introduktionsuddannelsen)

Løn og ansættelsesvilkår:

I henhold til overenskomsten indgået mellem Danske Regioner i Danmark og Foreningen af Yngre læger. Mulighed for forhandling vedr. evt. kvalifikationstillæg.

 

Introduktionslægerne indgår i forvagt i Skejby, enten døgnvagt eller delt vagt. Desuden kan man indgå i dagtjeneste på hverdage på BUA, Herning.

Ansættelse er betinget af tilfredsstillende autorisation.

Ansøgningsfrist: Den 22.11.2020

Ansættelsessamtaler:  Den 24.11.2020

Du kan alene søge jobbet ved at klikke på ”Send ansøgning” eller lign. link. Vedhæft din ansøgning med oplysninger om uddannelse, tidligere beskæftigelse (CV) og gældende autorisationsbevis. De vedhæftede filer skal være i pdf- eller word-format.

Om Børne og Ungdomspsykiatrisk Afdeling (BUA)

BUA er en afdeling under Psykiatri og Social i Region Midt. Vi varetager tværfaglig udredning og behandling af børn og unge fra 0-18 (21) år med psykisk sygdom og udviklingsforstyrrelse samt voksne med spiseforstyrrelser. I udredning og behandling inddrager vi også patientens familie, netværk, evt. andre hospitalsafdelinger og kommuner i regionen.
BUA består af 7 kliniske afsnit fordelt i Skejby, Viborg og Herning samt en forskningsenhed og et lægesekretærafsnit i Skejby. Den overvejende del af behandling sker ambulant. BUA dækker fire hovedområde er: Småbørn, skolebørn, unge samt Center for Spiseforstyrrelser. Personalet udgøres af læger, sygeplejersker, psykologer, pædagoger, socialrådgivere med flere. Afdelingen modtager årligt 4.500 eksterne henvisninger (2019) og der er kontakt med 8.784 unikke cpr. nr. (2019) BUA har et nettobudget på 282,3 mio. kr. (2019) og 522 årsværk fordelt på 632 medarbejdere (2019).

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.