Læge – Administration, Intern medicin, Kirurgi (specialeuafhængigt) Udviklingsorienteret læge med ansvar for sundhedsfaglig innovation, styrkelse af forskning og organisatorisk udvikling af de kliniske funktioner.

Dette job er udløbet

Her jobbet til dig, der gerne vil arbejde med nye sundhedsfaglige løsninger, nye teknologiske løsninger, lokale forskningsmiljøer på regionens sygehuse og organisatorisk udvikling af måden vi arbejder på.

Data og udviklingsstøtte er et tværgående center i Region Sjælland, hvis kerneopgaver består i at understøtte hele organisationen på en række områder, herunder medvirke til at sætte en strategisk retning. Vi er et halvt hundrede medarbejdere som løser en lang række regionale opgaver inden for dataindsamling, dokumentation og analyse samt udviklingsopgaver inden for innovation, forskning og organisatorisk udvikling af de kliniske funktioner.

Region Sjælland vil levere de bedste løsninger og behandlinger til patienterne på de regionale sygehuse. For at kunne det har vi brug for, at endnu flere nye produkter, teknologier og processer bliver taget i anvendelse, også dem vi endnu ikke kender.

Styregruppen for Innovation, der er et forum af sygehusdirektører og tværgående virksomhedsområder, har derfor besluttet at ansætte en innovations- og spredningsansvarlig læge, der skal understøtte nye løsninger og nyttiggøre disse så de bliver skaleret og sat i drift på sygehusene i et tæt samarbejde med klinkere og ledelser.

Du vil bidrage ved at få innovation og nye løsninger i anvendelse i et sundhedssystem, hvor der allerede er mange faste procedurer og arbejdsgange at overholde. Det betyder at stillingen kræver stor grad af kendskab til rutiner og krav i behandlingen af patienter og kendskab til lovgivningen omkring kvaliteter og standarder både til ny teknologi og nye produkter og ikke mindst kendskab til sundhedspersonalets arbejdsopgaver. For at løse opgaverne er der behov for en struktureret tilgang, men også nysgerrighed og overbevisning om, at det er muligt at finde nye veje til bedre behandling, uanset hvilken teknik, teknologi eller proces, der er brug for.

Sundhedsinnovation handler blandt andet om at kæde den viden som det offentlige har, om patienterne og deres behov, sammen med andre interessenters indsigt i muligheder, ny viden og sundhedsfaglige strømninger. Samtidig er det, for at kunne tale om innovation, væsentligt at ideerne omsættes til praksis og har en positiv effekt. Du vil komme til at arbejde med implementering af løsninger til et bredt felt af Region Sjællands organisation og strategiske indsatser.

Der er brug for løsninger i relation til:

 • Sundhedsplatformen, under temaet ”Inddragelse af patienten”, som led i den digitale transformation af sundhedsvæsenet
 • At anvende innovation som værktøj til at løse sygehusenes største udfordringer.
 • Understøttelse af udvikling og muligheder knyttet til personlig medicin som satsningsområde.
 • Afdækning af nationale og internationale innovative løsninger der kan afprøves og implementeres i Region Sjælland.
 • Styregruppen for Innovations generelle målsætninger om at tage flere innovative løsninger i brug og understøtte den digitale transformation af sundhedsvæsnet.
 • At afklare effekterne ved de nye løsninger som udvikles gennem sundhedsinnovation ved en forskningsmæssig dokumentation af de nye ideer til innovation.

Data og udviklingsstøtte er for alle faggrupper på alle regionens lokaliteter og vores formål er at lede og koordinere Region Sjællands ambition om at fremstå med en stærk og selvstændig forskningsidentitet, og at regionens forskning bliver set af patienter, kliniske medarbejdere og andre forskere. Vi er i tæt samarbejde med forskningsstøtteenhederne på sygehusene og vi er i dialog med det regionale forskningsråd for sammen at fremme forskningen i regionen. Vigtige partnere for samarbejde omkring regionens forskning er universiteterne og et større antal institutioner vi samarbejder med. Data og udviklingsstøtte repræsenterer regionen udadtil i forskningsmæssige spørgsmål og sidder i den egenskab i et antal råd og styrelser med særlig relation til Danske Regioner og universiteter. Her ser vi også din rolle som aktiv medspiller og repræsentant for Region Sjælland.

Om stillingen.
Vi søger en læge, der med stor selvstændighed og faglig erfaring, kan forene de sundhedsfaglige, organisatoriske og økonomiske behov, sådan at løsningerne kommer regionens borgere til gavn.

I praksis forventer vi, at du skal indgå i samarbejder med såvel dine kolleger i Regionshuset som de lokale sygehuse om at

 • Afdække de lokale behov for innovative løsninger, så sygehusene kommer i mål med de visioner der er defineret af de lokale og regionale visioner.
 • Screene innovationsløsninger, der har virket et andet sted i landet og organisere spredning på sygehuse i Region Sjælland
 • Have fokus på spredning af løsninger, som adresserer de store sundhedsudfordringer i regionen, fremmer patientcentreret fokus og samarbejde på tværs af sektorer
 • Vurdere spredningspotentialer fra et regionalt sygehus til et andet regionalt sygehus og udarbejde oplæg til forbedrings- og implementeringspotentiale
 • Implementere og sprede de innovationer, som kommer fra andre regioner og har potentiale til at accelereres i Region Sjælland.
 • Udvikle planer for implementering og drift i samarbejde med ledelserne på relevante afdelinger
 • Indgå i teambaserede opgaveløsninger på tværs af faggrupper.

Kompetencer – vi forventer, at du:

 • Har en god faglig ballast og har interesse for at arbejde med sundhedsinnovation og forståelse for sundhedsfaglig forskning. Vi ser gerne, at du har erfaring med tilrettelæggelse og implementering af nye tiltag i dit arbejde og kan hjælpe andre med at gøre det samme. Politisk og strategisk erfaring og forståelse er afgørende for at skabe succes i jobbet.
 • Har erfaring med at lede processer og organisere opgaver med mange interne og eksterne interessenter
 • Er struktureret, resultatorienteret og udfordrer proces og indhold når relevant
 • Er en dygtig kommunikator skriftligt såvel som mundtligt, som lægger vægt på at opbygge relationer og styrke samarbejder med forskellige interessenter
 • Er drivkraftig og uhøjtidelig og har en naturlig autoritet qua din faglighed og proceserfaring
 • Er dygtig til at samarbejde på tværs af aktører internt såvel som eksternt
 • Er fleksibel i opgaveløsning og kan trives i en omskiftelig hverdag, hvor du både meget konkrete og detaljerige opgaver skal løftes sammen med strategiske.

Vi tilbyder dig
Et spændende job med udfordrende opgaver på et højt fagligt niveau, der både kræver en struktureret tilgang, opsøgende arbejde, nysgerrighed og stor interesse og erfaring i at arbejde med understøttelse og implementering af sundhedsinnovative løsninger. Du vil få dit eget arbejdsfelt med adgang til stærke faglige miljøer og tværgående initiativer mellem regionerne.

Stillingen er organisatorisk placeret i Data og udviklingsstøtte, som består af 50 medarbejdere. Her vil du møde dedikerede kollegaer og blive del af en organisation med kort vej fra idé til handling. Vi vægter samarbejde på tværs af ekspertise og enheder højt. Vores arbejdsklima er uformelt og præget af stort fagligt engagement. Vi løfter i flok.

Løn og ansættelsesforhold
Stillingen er som udgangspunkt på fastansættelse på fuld tid. Løn- og ansættelsesforhold i henhold til gældende overenskomst. Stillingen ønskes besat den 1. september 2021 eller snarest derefter.

Ansættelsen finder sted i Data og udviklingsstøtte i Regionshuset i Sorø.

Ansøgningsfrist den 23. august 2021.

Yderligere oplysninger
Har du lyst til at høre mere om stillingen og de muligheder, der ligger i jobbet, så kontakt forsknings- og innovationschef Henrik Ancher Sørensen på tlf. 20 75 58 71

Søg stillingen via “Søg job”-knappen