Kvalitetschef søges til at skabe rammerne for den bedste patientoplevede kvalitet

Dette job er udløbet

Vil du være en del af et stærkt lederteam og styrke fokus på kvalitet og patientsikkerhed på sygehuset? Og ikke mindst være leder for dygtige og dedikerede medarbejdere, så er du måske vores nye Kvalitetschef

Vores patienter har brug for den bedste kvalitet, og på Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse arbejder vi for at tilbyde patientbehandling af høj kvalitet. Den skabes af dygtige medarbejdere med stor faglighed og i samarbejde på tværs af sygehuset. Til det har vi brug for en erfaren kvalitetschef, der motiveres af at skabe gode resultater i fællesskab, og som kan skabe de bedste rammer for dette vigtige arbejde.

”Jeg motiveres når høj faglighed udfoldes, gode forslag bliver til forbedringer og når viden spredes for at opnå den bedste kvalitet”. Citat: Carina, Kvalitetsafdelingen

Det du skal skabe
Sammen med medarbejderne skal du formå at skabe resultater og udvikling for kvalitetsarbejdet på sygehuset. Du skal tage aktion på forbedringer og optimering af sygehusets kvalitet ved såvel processer som konkrete opgaver. I fællesskab med medarbejderne i enheden, den øvrige stab og Sygehusets afdelinger skal du være med til at videreudvikle kvaliteten på sygehuset og understøtte de mange gode kvalitets- og forbedringstiltag, der allerede er i gang. Du vil få mange berøringsflader og har dermed mulighed for at skabe dig en positiv forskel.

Det du skal kunne
Du skal stå i spidsen for dygtige, ambitiøse og målrettede medarbejdere, som evner at organisere, planlægge og gennemføre opgaver med stor egen tilrettelæggelse og fleksibilitet i opgaveløsningen for den enkelte medarbejder. Du har gode sociale kompetencer, kan begå dig professionelt i alle sammenhænge og indbyder til samarbejde med alle faggrupper. Hertil har du en naturlig imødekommenhed, også når det går stærkt, og opgaverne står i kø.
Jobbet indebærer en unik kombination af personaleledelse, drifts- og udviklingsopgaver. Overordnet vil din primære opgave være at levere en nærværende ledelse og sparring til medarbejderne i en tæt dialog med de øvrige enhedschefer og stabschefen i administrationen.

Det vi søger
Vi søger en engageret, opsøgende og visionær kvalitetschef med en bred sundhedsfaglig baggrund og erfaring med kvalitetsarbejdet i sundhedsvæsenet. Vi søger en personaleleder med stor lyst til ledelse, og som kan skabe rum og rammer for et godt og udviklende arbejdsmiljø. En leder som formår at sætte retning og skabe rammerne for kompetent opgaveløsning og høj arbejdsglæde. Du har stærke samarbejds- og kommunikationsevner, og er i stand til at etablere tillidsfulde samarbejdsrelationer, både internt og eksternt. Hertil er du empatisk, helhedstænkende og værdsætter det gode samarbejde, hvilket også stiller markante krav til dine evner til at kommunikere på flere organisatoriske niveauer.

Dine primære opgaver vil være

  • Ledelse af engagerede medarbejdere
  • At lede, koordinere og udvikle opgaverne indenfor enhedens faglighed og sammen med de øvrige enhedschefer at skabe en sammenhæng med administrationens øvrige opgaver
  • Udvikling og understøttelse af kvalitets- og forbedringsprojekter
  • At være en central sparringspartner til enhedens medarbejdere, afdelingsledelserne og Sygehusledelsen i forhold til kvalitets- og forbedringsområdet
  • Sætte kvalitet og patientsikkerhed i fokus og medvirke til at sikre ensartede og gennemsigtige processer

Vi arbejder på tværs
Ledelsesgrundlaget for Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse bygger på et tværfagligt samarbejde. På tværs af specialer og afdelinger arbejder vi hele tiden på at optimere patientforløb. Vi ser sygehuset, som en helhed og det er derfor vigtigt, at du prioriterer tværfagligt samarbejde højt. Vi ønsker os derfor en kvalitetschef, som vokser af at arbejde med tværfaglig koordinering og optimering af sygehusets samlede kvalitet og udvikling.

Lidt om os
I administrationen har vi ansvar for en bred vifte af drifts- og udviklingsopgaver. Emneområder er sygehusets budget og økonomistyring, planlægning og udnyttelse af sygehusets lokaler, HR – og arbejdsmiljømæssige forhold, koordinering og planlægning af uddannelsesforløb, arbejde med kvalitetsudvikling og patientsikkerhed samt løbende forbedringer, kommunikation og strategi samt øvrige sekretariatsmæssige opgaver.

Vi samarbejder på tværs af enheder i administrationen, vi knytter relationer og finder fælles løsninger for sygehuset.

Yderligere oplysninger
Kig forbi til en kop kaffe og en uddybende snak om stillingens indhold. Kontakt stabschef Tina Olsen på tcol@regionsjaelland.dk eller tlf. 2833 5705.

Vi ser gerne vores kommende samarbejde starte den 1. august 2019 eller snarest muligt herefter.

Ansøgning
Du bedes uploade din motiverede ansøgning og CV her nedenfor.

Ansøgningsfrist
Søndag den 16. juni 2019.

Rekrutteringsprocessen
Rekrutteringsprocessen vil bestå af to samtaler samt en test med dialog om din arbejdspersonlighedsprofil. Første samtale afholdes tirsdag den 18. juni og anden samtale mandag den 24. juni. Såfremt du går videre til anden samtale vil du elektronisk modtage en test og den efterfølgende dialog om din arbejdspersonlighedsprofil være om eftermiddagen den 19. juni.

OBS! Kandidater vil først blive indkaldt til samtale mandag den 17. juni.

Ansættelsesvilkår
Løn efter kvalifikationer og i henhold til overenskomst med den respektive faglige organisation.

Kontaktperson(er):
Navn: Tina Charlotte Olsen
Stilling: Stabschef
Email: tcol@regionsjaelland.dk
Mobile: 2833 5705

Søg jobbet

Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse
Vi har viljen til at blive bedre hver dag

Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse er både et akut- og specialsygehus. Vi er ambitiøse og modige, og vi har viljen til at blive endnu bedre – hver dag. Vi ønsker at tiltrække de bedste medarbejdere, der tør tænke nyt og anderledes i hverdagen til patientens bedste.
Stærk faglighed og udvikling skal sikre god og ensartet høj kvalitet i behandlingen døgnet rundt. Vi skaber forbedringer og nye løsninger i fællesskab. Vi lægger vægt på datadrevet og synlig ledelse og tilsigter en uformel og uhøjtidelig omgangstone baseret på gensidig tillid mellem leder og medarbejder. Vi prioriterer uddannelse, forskning og udvikling, fordi vi mener, at faglighed er afgørende for at nå vores mål.
På Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse gør vi os umage med at skabe en udviklende og spændende arbejdsplads, og vi arbejder for at være Region Sjællands bedste uddannelsessted.

Dit behov – vores fælles opgave