Kvalitetschef Vi søger en chef med faglig indsigt og engagement i udvikling af kvalitet i sundhedsvæsnet. Du får en særdeles meningsfuld stilling på et akutsygehus, der har stor betydning for borgerne i lokalområdet. Hos os får du mulighed for at gøre en mærkbar og positiv forskel for patienter, uddannelsessøgende og medarbejdere. Vi har en flad ledelsesstruktur med korte beslutningsveje og mod til at gå nye veje i opgaveløsningen.

Dette job er udløbet

Opgaven
Du bliver kvalitetschef på et sygehus i udvikling. Vi moderniserer og bygger nyt. Vi er et stort uddannelsessted. Og vi har fokus på udvikling af den faglige kvalitet og nye organisations- og samarbejdsformer. Vi har udviklet en ny kvalitetsmodel, som er nationalt kendt og efterspurgt.

Vi vil være borgernes naturlige førstevalg og en eftertragtet arbejdsplads for medarbejdere og studerende.

Med reference til stabschefen får du ansvar for afdelingen Kvalitet, Uddannelse og Sundhedsteknologi med ni dygtige og engagerede medarbejdere.

Kvalitetschefens vigtigste ansvarsområder er at:

  • Sætte retning og sikre konkrete resultater i sygehusets arbejde med kvalitet, uddannelse og sundhedsteknologi
  • Være garant for sparring og rådgivning på højt fagligt niveau til sygehusledelsen, afdelingsledelser og medarbejdere på afdelingens fagområder
  • Sikre et fortsat godt samspil med de kliniske afdelinger, herunder engagere, motivere og skabe rammerne for et systematisk arbejde med forbedringer til gavn for patienterne
  • Udøve personaleledelse af afdelingens medarbejdere med fokus på at sikre et fortsat højt fagligt niveau, tværgående samspil og trivsel
  • Indgå som en konstruktiv og helhedsorienteret medspiller i sygehusledelsens samlede stab
  • Etablere og udvikle relevante eksterne samarbejder
  • Sikre optimal ressourceanvendelse i afdelingens og sygehusets arbejde med kvalitet, uddannelse og sundhedsteknologi

Personen
Vi søger en kvalitetschef, der kompetent og indsigtsfuldt kan fungere i krydsfeltet mellem ledelse, administration og klinik. Du skal kunne håndtere en bred opgaveportefølje, skabe overblik og formå at prioritere i tæt samspil med sygehusledelsen, stabschefen og dine chefkolleger i staben.

Den rette kandidat har indgående kendskab til sundhedsvæsnet og rammer og vilkår for kliniske afdelinger på et akutsygehus. Dertil kommer erfaring med kvalitetsarbejde. En sundhedsfaglig baggrund er en klar fordel, men ikke en betingelse.

Vi forventer, at du har blik for udviklingstendenser på dine fagområder og formår at omsætte ideer og beslutninger i konstruktivt samspil med medarbejderne, de kliniske afdelinger og andre relevante aktører. Gennemslagskraft og talent for at opbygge relationer præget af tillid og troværdighed er vigtige egenskaber.

Ledelseserfaring er en fordel. Vi er imidlertid også åbne overfor en kandidat med mindre ledelseserfaring, såfremt du har interesse og talent for ledelse.

Ansættelse
1. juni 2020.

Ansøgning
Ansøgningsfrist: Søndag den 5. april 2020

Søg stillingen på www.muusmann.com/stillinger

Kontakt gerne stabschef Michael Værnhøj Jørgensen, tlf. 20 90 37 53 eller partner hos MUUSMANN, Mia Fruergaard, tlf. 21 29 70 79.

www.muusmann.com/stillinger findes en stillings- og personprofil med en uddybende beskrivelse af Nykøbing F. sygehus og kvalitetschefens opgaver og profil.