Koncerndirektør

Dette job er udløbet

Har du solid ledelsesmæssig erfaring fra sundhedsområdet? En stærk lægefaglig profil? Og brænder du for at videreudvikle en organisation, der er fagligt ambitiøs og tager udgangspunkt i patienternes ønsker og behov?

Region Hovedstaden er med sine ca. 2 mio. indbyggere, 29 kommuner og næsten 40.000 medarbejdere helt afgørende for, hvordan sundhed og sygdom diagnosticeres, behandles og skaber værdi for den enkelte patient, og vi søger en ny koncerndirektør med stor sundhedsfaglig indsigt til – sammen med den øvrige koncerndirektion – at gå forrest i dette arbejde.

Som topleder i Region Hovedstaden bliver du en del af en af landets største og vigtigste arbejdspladser. Vi skal skabe et mere menneskeligt sundhedsvæsen, hvor vi i høj grad styrer på værdier, hvor vi via dialog og ledelse skaber handling og resultater, og hvor vi alle er en del af en organisation, der samarbejder og leverer. Det betyder konkret, at du som topleder skal have for øje at understøtte klinikken, skabe mere tid til den enkelte patient og mødet med sundhedsvæsenet samt sætte fokus på forskning og udvikling. Det er en stor opgave, men det er den vej, vi ønsker at gå.

Vores bredde og størrelse forpligter. Vi vil bl.a. udvikle et sammenhængende sundhedsvæsen, hvor opgaverne løses tættere på borgerne i samarbejde med regionens kommuner og praksissektor. Vi vil skabe mere tryghed og behandling tæt på børnefamiliernes hverdagsliv, styrke hospitalernes overholdelse af patienternes rettigheder og sikre respekten for patienternes tid, skabe en bedre digitalisering gennem smidigere arbejdsgange for klinikken og skabe fremtidens hospital med nye og bedre hospitalsbygninger og helt nye fysiske rammer. Du skal derfor kunne se dig selv bidrage til dette gennem en bred og forpligtende opgaveløsning.

Som koncerndirektør skal du have stor ledelsesmæssig erfaring med – og være stærkt motiveret af – at drive forandring i samarbejde med politikere, fagpersoner og medarbejdergrupper. Du har en stærk lægefaglig baggrund, solid faglig indsigt i sundhedssektoren, kan samarbejde konstruktivt og målrettet med politikere, og du har et godt kendskab til sundhedsvæsenets aktører og faggrupper. Du kan kommunikere kvalificeret og engageret – også på en offentlig scene – og du kan lytte og tilpasse og udstråle energi og handlingskraft.

Du kan læse mere i job- og personbeskrivelsen.

Tiltrædelse pr. 1. juni 2020. Stillingen besættes på kontraktvilkår i henhold til Aftale for chefer. Lønniveauet er ca. 1.6 mio. kr. årligt, inkl. kontrakttillæg, ekskl. pensionsbidrag.

Du er velkommen til at kontakte regionsrådsformand Sophie Hæstorp Andersen på 2031 4631, regionsdirektør Svend Særkjær på 2527 5610 eller partner Eva Zeuthen Bentsen, Zeuthen Storm på 2086 0325 for en fortrolig drøftelse. Ansøgningsfristen er 22. februar 2020.