Kompetent og visionær overlæge til Psykoseambulatoriet, Regionspsykiatrien Vest Vil du være med til at bidrage til vores vision om at være mulighedernes psykiatri?

Dette job er udløbet

Har du lyst til at blive en del af en visionær afdeling, der er i gang med at arbejde hen imod flytningen til et nyt og moderne hospital i Gødstrup 2021.
– Så er det måske dig, vi søger!

Vi søger en overlæge på fuldtid eller efter aftale til vores Psykoseambulatorium. Stillingen er til besættelse 1. oktober 2020 eller efter aftale.

Dit job og vagtforhold
Du vil være overlæge for et specialiseret team, som varetager klinisk undersøgelse, diagnosticering og behandling af patienter med psykotiske lidelser. Vores fokus er, at enhver borger skal mødes med omsorg, effektivitet og høj faglighed.

Vi arbejder kontinuerligt på at udvikle vores faglighed og behandlingsmetoder. Det gør vi gennem nysgerrighed, åbenhed og videndeling, hvorfor en del af dit job også bliver at varetage intern undervisning og vejledning, ligesom du kommer til at indgå i samarbejdet med eksterne samarbejdspartnere.

Vi tilbyder et dynamisk og udfordrende arbejdsområde, hvor du i høj grad er med til at skabe rammerne for at finde de bedste løsninger, som giver værdi for patienten. Hvis det har interesse, vil der være mulighed for at indgå i ledelse, samt mulighed for at indgå i det organisatoriske arbejde i forbindelse med flytningen til det nye hospital i Gødstrup.

Vi søger en overlæge der:

  • er speciallæge i psykiatri med en bred psykiatrisk erfaring og kan opfylde bedømmelseskriterierne for speciallæger fastsat af Region Midtjylland.
  • har stor erfaring med psykiatriske lidelsers særlige fremtræden og særlige vilkår for behandling og udredning i forhold til den givne patientgruppe.
  • der har gode kommunikative evner og som forstår at indgå i et tværfagligt fællesskab omkring patienterne.
  • er engageret og fleksibel og har gode samarbejdsevner.
  • kan lide at deltage i undervisnings- og udviklingsaktiviteter.

Der er velvilje til – efter nærmere drøftelse med afdelingsledelsen – økonomisk at understøtte videreuddannelse inden for ledelse og/eller fagspecifikke områder. Med egen psykiatrisk forskningsenhed vil der desuden være gode muligheder for at bidrage til forskning. Har du interesse for bagvagtsarbejde, kan du som overlæge indgå i bagvagtslaget. Derudover er vi fleksible ift. personlige og faglige ønsker.

Ansættelsesvilkår
Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem Foreningen af Speciallæger og Danske Regioner.
Ansøgeren bedømmes ud fra de 7 lægeroller. Du bedes fremsende ansøgning inklusiv dokumentation for kompetencer inden for speciallægerollerne.

Yderligere oplysninger
Yderligere oplysninger om stillingens indhold og drøftelse af evt. særlige ønsker, kan fås ved henvendelse til ledende overlæge Janne Rezagi, tlf.: 2154 4604.

Ansøgningsfrist
Du kan søge jobbet ved at klikke på “Send ansøgning”. Vedhæft din ansøgning og dit CV samt dokumentation for kompetencer inden for speciallægerollerne (de vedhæftede filer skal være i pdf- eller word-format).

Ansøgningen skal være os i hænde senest søndag den 27. september 2020.

Samtalerne forventes afviklet i uge 40.

Regionspsykiatrien Vest
Regionspsykiatrien Vest er en stor voksenpsykiatriske afdeling i Region Midtjylland, med ansvar for behandling af voksne i den vestlige del af regionen. Vi behandler et bredt spekter af psykiatriske lidelser.

Regionspsykiatrien Vest er én psykiatrisk afdeling, p.t. med adresser i Herning og Holstebro.
Regionspsykiatrien Vest er inde i en markant udvikling. Vi arbejder målrettet frem imod flytningen til et nyt og moderne hospital i Gødstrup i 2021, i fælles rammer med Hospitalsenheden Vest.

Vi arbejder ud fra vores vision, hvor vi gerne vil kendes på at være mulighedernes psykiatri. Vi vil være banebrydende, konkurrencedygtige og fokusere på patienterne og de gode samarbejdsrelationer. Vi arbejder på at skabe en attraktiv arbejdsplads, hvor der ikke er langt fra idé til handling.

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.