Kompetent og visionær overlæge til Psykoseambulatoriet, Regionspsykiatrien Vest Har du lyst til at blive en del af en visionær afdeling, der er i gang med at arbejde hen imod flytningen til et nyt og moderne hospital i Gødstrup 2021.

Dette job er udløbet

Vi søger en overlæge på fuldtid eller efter aftale til vores Psykoseambulatorium. Stillingen er til besættelse 1. marts 2022 eller efter aftale.

Dit job og vagtforhold
Du vil være overlæge for et specialiseret team, som varetager klinisk undersøgelse, diagnosticering og behandling af patienter med psykotiske lidelser. Vores fokus er, at enhver borger skal mødes med omsorg, effektivitet og høj faglighed.

Vi arbejder kontinuerligt på at udvikle vores faglighed og behandlingsmetoder. Det gør vi gennem nysgerrighed, åbenhed og videndeling, hvorfor en del af dit job også bliver at varetage intern undervisning og vejledning, ligesom du kommer til at indgå i samarbejdet med eksterne samarbejdspartnere.

Vi tilbyder et dynamisk og udfordrende arbejdsområde, hvor du i høj grad er med til at skabe rammerne for at finde de bedste løsninger, som giver værdi for patienten.

Vi søger en overlæge der:

  • er speciallæge i psykiatri med en bred psykiatrisk erfaring og som kan opfylde bedømmelseskriterierne for speciallæger fastsat af Region Midtjylland.
  • har stor erfaring med psykiatriske lidelsers særlige fremtræden og særlige vilkår for behandling og udredning i forhold til den givne patientgruppe.
  • der har gode kommunikative evner og som forstår at indgå i et tværfagligt fællesskab omkring patienterne.
  • er engageret og fleksibel og har gode samarbejdsevner.
  • kan lide at deltage i undervisnings- og udviklingsaktiviteter.

Der er velvilje til – efter nærmere drøftelse med afdelingsledelsen – økonomisk at understøtte videreuddannelse inden for ledelse og/eller fagspecifikke områder. Har du interesse for bagvagtsarbejde, kan du som overlæge indgå i bagvagtslaget. Derudover er vi fleksible ift. personlige og faglige ønsker.

Ansættelsesvilkår
Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem Foreningen af Speciallæger og Danske Regioner.
Ansøgeren bedømmes ud fra de 7 lægeroller. Du bedes fremsende ansøgning inklusiv dokumentation for kompetencer inden for speciallægerollerne.

Yderligere oplysninger
Ønsker du yderligere oplysninger om stillingen, er du velkommen til at kontakte lægefaglig direktør Phuong le Reisinia tlf. 2016 3672.

Ansøgningsfrist
Du kan søge jobbet ved at klikke på “Søg job”. Vedhæft din ansøgning og dit CV samt dokumentation for kompetencer inden for speciallægerollerne (de vedhæftede filer skal være i pdf- eller word-format).

Ansøgningen skal være os i hænde senest søndag den 7. november 2021.

Samtalerne forventes afviklet i uge 45 eller 46.

Regionspsykiatrien Vest
Regionspsykiatrien Vest er en stor voksenpsykiatriske afdeling i Region Midtjylland, med ansvar for behandling af voksne i den vestlige del af regionen. Vi behandler et bredt spekter af psykiatriske lidelser. Afdelingen er placeret på sygehuset i Herning, men flytter i 2022 til Regionshospitalet i Gødstrup

Herningområdet byder på et rigt kulturliv med spændende musik- og teateroplevelser og museer, ligesom mulighederne indenfor idræt og motion også er mange. Infrastrukturen i området er veludbygget, med bl.a. Århus motorvejen, som giver en køretid til Århus på knap en time.