Klinikchef Region Hovedstadens Psykiatri - Psykiatrisk Center Ballerup

Dette job er udløbet

Psykiatrisk Center Ballerup søger en forandringsorienteret og fagligt velfunderet klinikchef, der vil være med til at sætte dagsordenen for fremtidens psykiatri. Klinikchefen tilbydes et attraktivt lederjob med en unik mulighed for at træde ind i stillingen med solid støtte og oplæring.

Psykiatrisk Center Ballerup
Centret er et stort og ambitiøst center med en lang række almene og specialiserede tilbud. Centrets vision er at være toneangivende inden for diagnosticering, behandling, pleje, uddannelse og forskning. Centret er i rivende udvikling og har blandt andet søsat en række faglige og banebrydende udviklingsprojekter i Region Hovedstadens Psykiatri.

Opgaven
Klinikchefen har det overordnede ansvar for de samlede patientforløb på en række nærmere definerede kliniske afsnit og ambulatorier. Opgavefordelingen mellem den nuværende og nye klinikchef aftales ved ansættelsen med blik for begges interesser og kompetencer.
Den nye klinikchef udgør sammen med centerchefen, klinikchefen samt to udviklingschefer centerledelsen på Psykiatrisk Center Ballerup, som sætter mål og retning for centret samt implementerer initiativer og aktiviteter, der bidrager til centrets mål og sikrer fortsat høj kvalitet i behandlingen.

Klinikchefens hovedopgaver:

  • Daglig ledelse af lægegrupper, herunder medansvar for den lægelige grund- og videreuddannelse samt uddannelse af speciallæger og -psykologer
  • Faglig udvikling og kvalitetssikring i behandlingsmiljøet og organisatorisk udvikling af centret, der understøtter effektive og sammenhængende patientforløb
  • Fortsat konsolidering og udvikling af faglig og datadrevet afsnitsledelse for systematisk at fremme forbedringskulturen
  • Bidrage til at initiere faglig udvikling og forskning indenfor centrets kliniske ansvars- og funktionsområder

Den faglige ledelse, udvikling og kvalitetssikring varetages i tæt samspil med centrets klinikchef og centerledelsen som helhed foruden andre nøglepersoner. Ledelsesopgaverne udføres på tværs af matrikler.

Personen
Den nye klinikchef:

  • Er speciallæge i psykiatri med bred klinisk erfaring og lyst til ledelse tæt på mellemledere og medarbejdere og agerer i disse sammenhænge som rollemodel
  • Har interesse i at bringe klinisk kvalitet ind i en løbende forbedrings- og sikkerhedskultur
  • Har erfaring med udviklings- og kvalitetsarbejde, forskning, undervisning, supervision og vejledning i kliniske og ledelsesmæssige sammenhænge
  • Har kendskab til økonomistyring og prioritering
  • Er en dygtig kommunikator, der kan formidle beslutninger, følge op og sikre centrets sammenhængskraft

Endelig er den nye klinikchef rollemodel for det gode tværfaglige og tværsektorielle samspil og et velfungerende arbejdsmiljø.

Vilkår
Ansættelsen sker i henhold til aftalen for lægelige chefer med mulighed for at forhandle tillæg svarende til kvalifikationer.
Tiltrædelse: Snarest muligt – efter aftale.
Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til centerchef René Priess, tlf. 38 64 51 02 eller partner Mia Fruergaard, MUUSMANN A/S, tlf. 21 29 70 79.

Ansøgning
Søg stillingen på www.muusmann.com/stillinger og læs mere om Psykiatrisk Center Ballerup på www.psykiatri-ballerup.dk.

Frist: søndag den 1. september 2019.

1. ansættelsesrunde afholdes torsdag den 12. september 2019, test afvikles tirsdag den 17. september 2019 og 2. samtaler onsdag den 25. september 2019.

Psykiatrisk Center Ballerup er en del af Region Hovedstadens Psykiatri. Centret har ca. 700 ansatte fordelt på læger, sygeplejersker, psykologer, socialrådgivere, ergoterapeuter, fysioterapeuter, social- og sundhedsassistenter og administrativt personale. Centret har en samlet kapacitet på 160 sengepladser, en omfattende ambulant virksomhed samt intensiv dagbehandling.
Du kan læse mere om Psykiatrisk Center Ballerup på www.psykiatri-ballerup.dk.