Klinik For Depression søger psykolog Er du en dygtig psykolog, som brænder for psykiatrien, så er det måske dig vi mangler i Klinik For Depression, Afdeling For Depression og Angst. Der er tale om en fuldtidsstilling pr. 01.03.22 eller efter nærmere aftale.

Dette job er udløbet

Klinik For Depression
Klinik for Depression er en enhed i Afdeling for Depression og Angst, ADA. Afdeling for Depression og Angst er en af de fire psykiatriske universitetsafdelinger, der udgør AUH Psykiatrien. Afdelingen består af tre sengeafsnit, fire klinikker samt Psykiatriens Hus i Aarhus. Vi lægger vægt på sammenhængende patientforløb, således at behandlingen i sengeafsnit og ambulatorier er integrerede og føles meningsfulde for patienterne. Vi har fokus på inddragelse af patienter og pårørende i udredningen og behandlingen.

I Klinik for Depression vil du få ca. 50 kollegaer, bestående af sygeplejersker, læger, sekretærer og psykologer, som alle vægter et tværfagligt samarbejde højt.

Klinik for depression består af to behandlingsenheder, en neuropsykiatrisk enhed, en ECT og en TMS-enhed. Vi er en behandlingsenhed, hvor udredning er en væsentlig del af opgaven. Du vil derfor have opgaver indenfor udredning.                                                         Du vil blive ansat i den ene af vores to behandlingsenheder, som har to teamkoordinator bestående af en specialpsykolog og en overlæge.

Vi er en klinik, der vægter et godt arbejdsmiljø, og det er vigtigt at vores kommende kollega kan være med til at biddrage hertil. Igennem det sidste år har vi arbejdet intens med kerneopgaven, for bl.a. at blive tydelig på hvad der er vores kerneydelser og hvordan vi kan forbedre vores arbejdsgange. Dette så vi kan sikre høj kvalitet i vores arbejde og et sikkert patientflow. Vi er en personalegruppe som løfter i flok og hjælper hinanden og du vil altid kunne få sparring og hjælp hos en kollega. Hos os står du ikke alene og du vil få en grundig introduktion til huset og dine opgaver.

Ønskede faglige kvalifikationer

 • Kandidatgrad i psykologi
 • Psykiatrisk erfaring med diagnostik og behandling
 • Interesse for og kendskab til behandling af patienter med psykiske lidelser, herunder depression, ofte med comorbide lidelser.
 • Kan arbejde terapeutisk med patientgruppen. Terapi er dog en mindre del af det daglige arbejde.

Ønskede personlige kvalifikationer

 • Engageret, omsorgsfuld og troværdig i kontakten til patienter, pårørende og medarbejdere
 • Evne til at formidle faglig identitet og holdninger til personalegruppen, også andre faggrupper
 • Evne til at arbejde dels selvstændigt, dels tværfagligt med planlægning og gennemførelse af hensigtsmæssige behandlingsforløb med patienter indenfor målgruppen
 • Sans for at opretholde passende caseload og patientflow, indenfor gældende rammer (behandlingsgaranti, nationale kvalitetsmål, ydelseskrav m.m.)
 • Kan arbejde som primærbehandler med selvstændigt ansvar for en gruppe patienter i et tværfagligt samarbejde.

Vi tilbyder

 • Et fagligt meningsfuldt og udfordrende job i universitetshospitalsregi, indenfor et spændende subspeciale
 • Mulighed for at indgå i udvikling af udrednings- og behandlingstilbud for patienter med depression
 • Supervision og faglig sparring
 • Tæt samarbejde med erfarne psykologer/specialpsykologer og andre faggrupper inden for det affektive speciale
 • Fast tilknytning til en stor og velfungerende psykologgruppe
 • En dynamisk og spændende arbejdsplads i løbende udvikling
 • Månedlige psykopatologiske og psykoterapeutiske konferencer for læger og psykologer

Løn- og ansættelsesforhold
Løn- og ansættelsesforhold i henhold til gældende overenskomst

Ansøgningsfrist: D. 20.01.2022
Ansættelsessamtaler: D. 25.01.2022

For yderligere oplysninger kan du kontakte ledende sygeplejerske:
Birgitte Daugaard, tlf. 9243 7374

Søg stillingen via “søg job”-knappen.