Introduktionsstillinger til speciallægeuddannelsen i psykiatri, AUH Psykiatrien Skejby I Afdeling for Depression og Angst, AUH Psykiatrien er tre introduktionsstillinger til speciallægeuddannelsen i psykiatri ledig til besættelse pr. 1. juni 2021 eller snarest derefter.

Ansøgningsfrist: 14/04/2021 Afdeling for Depression og Angst

Vi tilbyder udredning og behandling af høj faglig kvalitet til voksne patienter med lidelser inden for det affektive spektrum. Vi arbejder med integrerede, medicinske og non-farmakologiske behandlingsforløb. Afdelingen har såvel hoved- som regions- og højtspecialiseret funktion, hvorfor vi har dækker såvel enkle som mere komplekse udrednings- og behandlingsforløb.  Herudover er uddannelse og forskning blandt vore kerneopgaver. Vi værdsætter et godt tværfagligt og kollegialt arbejdsmiljø og har fokus på inddragelse af medarbejdere, patienter og pårørende.

Om afdelingen

Afdelingen omfatter ca. 400 fuldtidsstillinger fordelt på tre store klinikker, Psykiatriens Hus i Aarhus og tre sengeafsnit, hver med 24 senge. Hver enhed har sin egen funktionsledelse. To sengeafsnit behandler hovedsagelig patienter, som lider af mani og depression. Ét sengeafsnit er specialiseret i behandling af patienter med personlighedsforstyrrelse og behandler desuden patienter med spiseforstyrrelse og depression. Vore ambulante enheder udgøres af Klinik for Depression og Mani, Klinik for Personlighedsforstyrrelser og Selvmordsforebyggelse samt Klinik for PTSD og Angst.
I stillingsforløbet vil du få mulighed for at tage introduktionskursus i psykiatri, ligesom der vil være mulighed for at deltage i psykoterapeutisk grundkursus. Der vil være mulighed for ansættelse i et sengeafsnit eller en ambulant klinik.

Faglig udvikling og forskning

Vi er meget optagede af kontinuerligt at videreudvikle vores uddannelsesmiljø for både læger i uddannelsesforløb og for fastansatte læger, således at vi i afdelingen har de kompetencer, der må forventes af et universitetshospital. Vi har stort fokus på forskning, og der vil være mulighed for enten selvstændigt at være forskningsaktiv eller på anden vis at bidrage til forskning, hvilket kræver kontakt til vores professor og forskningsmedarbejdere.

 

Uddannelsen i stillingerne er i overensstemmelse med reglerne for den nye speciallægeuddannelse. Stillingerne aflønnes i henhold til overenskomsten. Stillingen har I-nummer 6600-51-50-i-56

 

Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til ledende overlæge Farahna Harees via mail: pehare@rm.dk eller tlf. 23258288.

Ansøgningsfrist: d.14. april 2021
Samtaler forventes afholdt  d. 20 april 2021

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.