Introduktionsstilling ved Klinisk Mikrobiologi, Aarhus Universitetshospital Har du interesse for mikrobiologi og infektionssygdomme? Så har du her muligheden for at komme til at arbejde i et spændende fagligt miljø med engagerede kollegaer samt bred kontakt til klinikkerne.

Dette job er udløbet

Ved Klinisk Mikrobiologi er en ét-årig introduktionsreservelægestilling (6620-32-63-i-04) ledig til besættelse pr. 1. december 2019 eller efter aftale. Stillingen indgår i afdelingens seks-skiftede lægelige forvagtsrul, der består af dagtjeneste med efterfølgende vagt udenfor tjenestestedet til kl. 23.00 alle ugens dage. Afdelingen har overlæger i døgndækkende bagvagt.

Vi kan tilbyde en arbejdsplads og et speciale i stor udvikling, gode IT- og kontorfaciliteter og et godt interkollegialt arbejdsklima. Der vil i afdelingen være gode muligheder for at blive introduceret til forskning, da afdelingen er forskningsaktiv og har gode forskningsfaciliteter.

Den, der ansættes i stillingen, skal varetage klinisk mikrobiologisk diagnostik og rådgivning og deltage aktivt i afdelingens interne undervisning. Vi ser gerne, at du har et uddannelsesmæssigt sigte med ansættelsen, og at du har god klinisk erfaring. Du skal dagligt kunne bidrage til et godt tværfagligt arbejdsmiljø.

Afdelingen er én af landets største og højest specialiserede mikrobiologiske afdelinger, som varetager den kliniske mikrobiologi for hospitaler, speciallæger og alment praktiserende læger i hele Region Midtjylland. Vi arbejder således med alle specialets fagområder, herunder bakteriologi, virologi, mykologi, parasitologi og infektionshygiejne. Afdelingen uddanner speciallæger i klinisk mikrobiologi i såvel introduktions- som hoveduddannelse.

Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst. Ansættelsen er betinget af en tilfredsstillende autorisation.

Hvis du vil høre mere om stillingen eller afdelingen, er du meget velkommen til at kontakte ledende overlæge, professor Svend Ellermann-Eriksen på 7845 5600 eller uddannelsesansvarlig overlæge Marianne Kragh Thomsen på 7845 5652.

Du kan i øvrigt læse mere om afdelingen på www.auh.dk

Ansøgningsfrist er den 13. oktober 2019. Samtaler planlægges afholdt i uge 43, 2019.

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.