Introduktionsstilling i Pædiatri 2 Introduktionsstillinger (6630-09-80-i-01) og (6630-09-80-i-03) ved Børn og Unge, Regionshospitalet Viborg, Hospitalsenheden Midt er ledig pr. 1. maj 2023.

Ansøgningsfrist: 23/03/2023 Hospitalsenhed Midt

Vi efterspørger en kollega, som har lyst til at arbejde med børn og unge og med lyst til at yde en indsats sammen en række gode kollegaer og tværfaglige samarbejdspartnere.

Børn og Unge omfatter

  • Neonatalafsnit modtagende børn fra gestationsuge 28 samt plads til medindlagte mødre
  • Sengeafsnit med pædiatriske heldøgnssenge
  • Dagafsnit
  • Døgnåben børnemodtagelse
  • Børn og Unge klinik med almen pædiatri og specialambulatorier

Afdelingen er organiseret i tværfaglige specialiserede teams.

Afdelingen har uddannelsesforpligtigelse over for uddannelsessøgende inden for de fleste sundhedsfaglige uddannelser. I uddannelsen af speciallæger i pædiatri varetager afdelingen hoveduddannelsesforløb samt introduktionsstillinger. Afdelingen har ry for et godt uddannelsesmiljø med tæt supervision og mesterlære.
Afdelingen varetager klinisk og teoretisk undervisning af lægestuderende.

Arbejdstilrettelæggelse: 8-9 skiftet forvagt med tilstedeværelsesvagt i 2-holdsdrift. Bagvagt ligeledes i tilstedeværelsesvagt.

Om Hospitalsenhed Midt
Hospitalsenhed Midt omfatter Regionshospitalet Viborg, Regionshospitalet Silkeborg, Regionshospitalet Hammel Neurocenter og Regionshospitalet Skive.
De fire regionshospitaler danner tilsammen en hospitalsenhed, der har en stærk faglig profil og er i kraft af specialernes kompleksitet og bredde en af de bredest specialiserede hospitalsenheder i Jylland.

Se nærmere om Hospitalsenhed Midt på www.hospitalsenhedmidt.dk

Løn- og ansættelsesvilkår
Løn- og ansættelsesforhold i henhold til gældende overenskomst.

Med henvisning til Lov om indhentelse af børneattest i forbindelse med ansættelse af personale m.v., vil der blive indhentet børneattest i forbindelse med eventuel ansættelse

Ansættelsen sker ved Region Midtjylland med tjeneste indtil videre ved Hospitalsenhed Midt, Børn og Unge, Regionshospitalet Viborg.

Yderligere oplysninger
Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til cheflæge Jens Peter Nielsen tlf. 7844 5541

Din ansøgning
Din ansøgning indeholdende autorisationsID, oplysninger om uddannelse og hidtidig erfaring skal være os i hænde elektronisk senest mandag, den 20. marts 2023

Ansættelsessamtaler forventes at finde sted torsdag, den 23. marts 2023

Fakta om Børn og Unge
Børn og unge fra fødslen til 17 år, kan blive undersøgt og behandlet, hvis de er henvist af praktiserende læge, vagtlæge eller skadestue og er blevet sendt videre til Børn og Unge Afdelingen.

Børn og Unge på Regionshospitalet Viborg varetager hovedfunktion indenfor de almindelige pædiatriske fagområder. Desuden har afdelingen regionsfunktioner indenfor neonatologi, gastroenterologi, funktionelle lidelser og neuropædiatri samt højt specialiseret funktion inden for allergologi.

Du kan læse mere om Børn og Unge på vores hjemmeside: https://www.hospitalsenhedmidt.dk/afdelinger-og-centre/born-og-unge/
Stillingen er som udgangspunkt en fuldtidsstilling.

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.

Søg stillingen via “søg job”-knappen.