Introduktionsstilling i Klinisk Fysiologi og Nuklearmedicin ved Fysiologisk Klinik, Regionshospitalet Viborg En introduktionsstilling, stillings nummer 6630-16-61-i-01, i specialet klinisk fysiologi og nuklearmedicin ved Hospitalsenhed Midt, Fysiologisk Klinik, Regionshospitalet Viborg, er ledig til besættelse pr. 1. juli 2022 eller efter aftale.

Dette job er udløbet

Stillingen er en fuldtidsstilling på 37 timer pr. uge, og stillingen er vagtfri.

Om stillingen
Fysiologisk Klinik er bemandet med 5 overlæger, 2 læger i hoveduddannelse, en læge i introduktionsstilling, 2 hospitalsfysikere, 12 bioanalytikere, 6 sygeplejersker og 3 lægesekretærer. Arbejdsmiljøet er præget af stor faglighed og godt humør mellem alle personalegrupper.

Vi har et bredt samarbejde med stort set alle kliniske specialer, og vi undersøger patienter i alle aldre – lige fra nyfødte til ældre patienter. Arbejdsdagen er varierende og indeholder både dage med patientkontakt og dage ved en computer, hvor der beskrives de udførte undersøgelser.

Vi prioriterer undervisning højt. Du får desuden gode muligheder for at indlede forskning inden for den klassiske fysiologi eller inden for nuklearmedicin. Introduktionsstillingen vil således være en god mulighed for at få et bredt indblik i fysiologi og nuklearmedicin, som også kan bruges inden for andre specialer.

I forbindelse med forskningsprojekter kan arbejdstiderne laves meget fleksible. F.eks. kan der i forbindelse med ph.d. projekter aftales kombinationsstillinger med et evt. kommende hoveduddannelsesforløb. Afdelingen har inden for de seneste 5 år haft to hoveduddannelseslæger, der har afsluttet deres ph.d. forløb.

Kvalifikationer
Ansøgeren skal have gennemgået den kliniske basisuddannelse, såfremt introduktionsstillingen søges. Ansøgere, der ønsker at fortsætte inden for specialet vil have fortrinsret til stillingen, men alle interesserede opfordres til at søge stillingen.

Interesse/lyst til forskning vil blive vægtet højt, endvidere lægges der vægt på gode samarbejdsevner.

Om afdelingen
Fysiologisk Klinik udfører et bredt udsnit af undersøgelsestyper inden for specialet, såvel inden for den klassiske fysiologi som inden for nuklearmedicinen. Således varetager afdelingen som et af de få steder i Danmark klinisk fysiologiske undersøgelser som arbejdsforsøg, ultralydsundersøgelser af kar, lever- og nyrevenekateterisationer samt højresidig hjertekateterisation, udvidede lungefunktionsundersøgelser med diffusionsmåling, eukapnisk hyperventilations test, måling af blodtryk i fødder og hænder, transcutan ilttensionsmåling, måling af tryk i muskelcompartments, måling af maksimal iltoptagelse under belastning, indirekte kalorimetri samt kuldeprovokationsundersøgelser.

Desuden foretages stort set samtlige nuklearmedicinske undersøgelser herunder diverse SPECT/CT undersøgelser bl.a. leukocytscintigrafi og specielle ekstremitets-lymfescintigrafi undersøgelser, der kun udføres få steder i landet. Der udføres PET/CT undersøgelser med radioaktivt mærket glucose af patienter med kræft, infektioner/inflammationer og demens, samt med Rubidium til udredning af patienter med iskæmisk hjertesygdom. Området er i hastig vækst, og der forventes mange forskelligartede undersøgelser inden for PET/CT. Afdelingen har netop fået bevilget en “mini-cyclotron” til produktion af radioaktivt vand, som primært skal bruges til vurdering af coronargennemblødningen hos patienter med iskæmisk hjertesygdom.

Det planlægges endvidere, at patienter med thyreoideasygdom skal gennemgå en “sammedags” udredning med scintigrafi, ultralyd og evt. finnålsbiopsi.
Endelig foretages på et meget stort antal patienter målinger af knoglemineralindholdet samt af kropssammensætningen ved DEXA scanninger. Afdelingen har ansat en sygeplejerske til at varetage opsporing af patienter med osteoporose (Fracture  Liasison Service).

Specialet klinisk fysiologi og nuklearmedicin har i sin levetid på godt 24 år på Regionshospitalet Viborg gennemgået en rivende udvikling og er september 2019 flyttet i nye og betydeligt større lokaler med nyeste indretning og apparatur. Herudover kommer en yderligere udbygning af laboratoriet i forbindelse med installation af en mini cyclotron.

Om Hospitalsenhed Midt
Hospitalsenhed Midt omfatter Regionshospitalet Viborg, Regionshospitalet Silkeborg, Regionshospitalet Hammel Neurocenter og Regionshospitalet Skive og har ca. 4.200 ansatte samt et budget på 2,4 mia. kr. årligt.

De fire regionshospitaler danner tilsammen en hospitalsenhed, der har en stærk faglig profil og er i kraft af specialernes kompleksitet og bredde en af de bredest specialiserede hospitalsenheder i Jylland.

Se nærmere om Hospitalsenhed Midt på www.hospitalsenhedmidt.dk

Om løn- og ansættelsesvilkår
Løn- og ansættelsesforhold efter gældende overenskomst og principperne for Ny Løn.

Med henvisning til Lov om indhentelse af børneattest i forbindelse med ansættelse af personale m.v., vil der blive indhentet børneattest i forbindelse med eventuel ansættelse.

Ansættelsen sker ved Region Midtjylland med tjeneste indtil videre ved Hospitalsenhed Midt, Klinisk Fysiologisk Afdeling.

Yderligere oplysninger
Yderligere oplysninger om stilling kan fås ved henvendelse til cheflæge overlæge, dr.med. Jan Abrahamsen, på tlf. 7844 3355.

Din ansøgning
Din ansøgning indeholdende autorisations ID, oplysninger om uddannelse, specialuddannelse og hidtidig erfaring skal være os i hænde senest mandag den 30. maj 2022.

Ansættelsessamtaler forventes at blive afviklet i uge 22 2022.

Stillingen er som udgangspunkt en fuldtidsstilling.

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.

Søg stillingen via “søg job”-knappen.