Introduktionsstilling i klinisk fysiologi og nuklearmedicin ved Fysiologisk Klinik, Regionshospitalet Viborg En introduktionsstilling, stillings nummer 6630-16-61-i-02, i specialet klinisk fysiologi og nuklearmedicin ved Hospitalsenhed Midt, Fysiologisk Klinik, Regionshospitalet Viborg, er ledig til besættelse pr. 1. februar 2022 eller efter aftale.

Dette job er udløbet

Stillingen er en fuldtidsstilling på 37 timer pr. uge, og stillingen er vagtfri.

Om stillingen
Fysiologisk Klinik er en af 3 afdelinger i Region Midtjylland, som varetager klinisk fysiologiske og nuklearmedicinske undersøgelser for alle hospitaler og praksissektoren i Region Midtjylland samt i mindre omfang for hospitaler uden for regionen. Specialet er primært et diagnostisk speciale, der bruger en lang række forskellige undersøgelsesmetoder til at undersøge organers funktion.

Fysiologisk Klinik er bemandet med 5 overlæger, 2 læger i hoveduddannelse og en læge i introduktionsstilling.

Vi prioriterer undervisning højt. Du får desuden gode muligheder for at indlede forskning inden for den klassiske fysiologi eller inden for nuklearmedicin.
Introduktionsstillingen vil således være en god mulighed for at få et bredt indblik i fysiologi og nuklearmedicin, som kan bruges også inden for andre specialer.

I forbindelse med forskningsprojekter kan arbejdstiderne laves meget fleksible. F.eks. kan der i forbindelse med ph.d. projekter aftales kombinationsstillinger med et evt. kommende hoveduddannelsesforløb. Afdelingen har inden for de seneste 5 år haft to hoveduddannelseslæger, der har afsluttet deres ph.d. forløb.

Kvalifikationer
Ansøgeren skal have overstået den kliniske basisuddannelse, såfremt introduktionsstillingen søges. Ansøgere, der ønsker at fortsætte inden for specialet vil have fortrinsret til stillingen, men alle interesserede opfordres til at søge stillingen.
Interesse/lyst til forskning vil blive vægtet højt, endvidere lægges der vægt på gode samarbejdsevner.

Om afdelingen
Fysiologisk Klinik varetager et bredt udsnit af undersøgelsestyper inden for specialet, såvel inden for den klassiske fysiologi som inden for nuklearmedicinen. Således varetager afdelingen klinisk fysiologiske undersøgelser som arbejdsforsøg med EKG-optagelse, ultralydsundersøgelser af kar, lever- og nyrevenekateterisationer samt højresidig hjertekateterisation, udvidede lungefunktionsundersøgelser med diffusionsmåling af såvel kulilte som nitrogenoxid, måling af blodtryk i fødder og hænder, transcutan ilttensionsmåling, måling af tryk i muskelcompartments, måling af iltoptagelse under belastning, indirekte kalorimetri samt kuldeprovokationsundersøgelser.

Desuden foretages stort set samtlige nuklearmedicinske undersøgelser herunder diverse SPECT/CT undersøgelser bl.a. specielle ekstremitets-lymfescintigrafi undersøgelser samt behandlinger med radionuklider. Der udføres PET/CT undersøgelser med radioaktivt mærket glucose samt med Rubidium. Aktuelt undersøges primært patienter med cancer, infektion/inflammation, demens og hjertesygdom. Området er i hastig vækst, og der forventes mange forskelligartede undersøgelser inden for PET/CT. Afdelingen har netop fået bevilget en “mini-cyclotron”.

Endelig foretages målinger af knoglemineralindholdet samt af kropssammensætningen ved DEXA scanninger.

Afdelingen har grundet de mange forskelligartede undersøgelsestyper et betydeligt tværgående samarbejde med alle afdelinger i Hospitalsenhed Midt.
Specialet klinisk fysiologi og nuklearmedicin har i sin levetid på godt 24 år på Regionshospitalet Viborg gennemgået en rivende udvikling og er september 2019 flyttet i nye og betydeligt større lokaler med nyeste indretning og apparatur.

Om Hospitalsenhed Midt
Hospitalsenhed Midt omfatter Regionshospitalet Viborg, Regionshospitalet Silkeborg, Regionshospitalet Hammel Neurocenter og Regionshospitalet Skive og har ca. 4.200 ansatte samt et budget på 2,4 mia. kr. årligt.

De fire regionshospitaler danner tilsammen en hospitalsenhed, der har en stærk faglig profil og er i kraft af specialernes kompleksitet og bredde en af de bredest specialiserede hospitalsenheder i Jylland.

Se nærmere om Hospitalsenhed Midt på www.hospitalsenhedmidt.dk

Om løn- og ansættelsesvilkår
Løn- og ansættelsesforhold efter gældende overenskomst og principperne for Ny Løn.

Med henvisning til Lov om indhentelse af børneattest i forbindelse med ansættelse af personale m.v., vil der blive indhentet børneattest i forbindelse med eventuel ansættelse.

Ansættelsen sker ved Region Midtjylland med tjeneste indtil videre ved Hospitalsenhed Midt, Klinisk Fysiologisk Afdeling.

Yderligere oplysninger
Yderligere oplysninger om stilling kan fås ved henvendelse til ledende overlæge, dr.med. Jan Abrahamsen tlf. 7844 3355

Din ansøgning
Din ansøgning indeholdende autorisationsID, oplysninger om uddannelse, specialuddannelse og hidtidig erfaring skal være os i hænde senest tirsdag den 14. december 2021.

Ansættelsessamtaler forventes at blive afviklet i uge 50 og 51 2021.

Søg stillingen via “Søg job”-knappen

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.