Introduktionsreservelæger, Akutafdelingen, Hospitalsenheden Vest, Herning Igen udbyder vi introduktionsstillinger i Akutmedicin

Dette job er udløbet

Søg introduktionsstilling-/er hos os.
Akutområdet, der består af Akutmodtagelsen og Akutsengeafsnittet har fokus på lærings-, uddannelses- og arbejdsmiljøet. Besættelse efter nærmere aftale.

Vi garanterer, at du får:

 • en varieret hverdag
 • set patienter med sygdomsproblematikker udgående fra samtlige organsystemer
 • udvidet dine lægelige kompetencer og prøvet kræfter med den uafklarede patient i Akutmodtagelsen, udredning og akutbehandling. Du lærer at prioritere og at henvise patienten til det mest egnede forløb, om det nu er indlæggelse eller ambulant behandling.

Vi tilbyder

 • Kursus i ultralyd
 • Mulighed til forskning
 • Du er med i flytteproces til et nyt hospital, Gødstrup.

Hvad kan du forvente?
Vi tilbyder en unik chance for at bygge bro mellem dine erfaringer fra det akutte område i basisuddannelsen til din videre karriere. Vi tilbyder dig et arbejde, der giver dig kendskab til og erfaring med den akutte del af næsten alle interne medicinske specialer, organkirurgi, ortopædi samt en stor gruppe af patienter med sygdom fra alle andre kapitler i lægehåndbogen. En introduktionsstilling i Akutmedicin vil ruste dig til at kunne træffe et velovervejet specialevalg og være et godt afsæt til fremtidige specialespecifikke stillinger. Uanset om fremtiden er et akutmedicinsk, medicinsk, kirurgisk eller paraklinisk speciale, giver en introduktionsstilling hos os dig et godt udgangspunkt ved kommende ansættelsessamtaler.

Der er morgenundervisning alle ugens hverdage og supervisionsmulighederne er lige ved hånden, da der i alle afsnit dagligt er mindst en speciallæge til stede.

Vi tilbyder en spændende hverdag med unik mulighed for at opøve kompetencer inden for de 7 lægeroller herunder specifikt:

 • Superviseret teamlederfunktion ved akutmedicinsk kald
  • teamtræning tilbydes fortløbende
 • Uddannelsesdage indarbejdes i vagtplanlægning
 • Hovedvejlederfunktion og superviserende funktion for KBU-læger som klinisk vejleder
 • Gode muligheder for  deltagelse i kurser, kongresser, symposier mm.
 • Stor vægt på tværfagligt og tværprofessionelt samarbejde i både Akutmodtagelsen og Akutsengeafsnit
 • Vores tætte samarbejde med Center for Klinisk Forskning byder på mindre og større deltagelse i forskningsprojekter
 • Vi har en forskningsansvarlig overlæge og inden udgangen af 2019  har vi de to første ph.d læger
 • Vi har to uddannelsesansvarlige overlæger

Akutmedicin er et  nyt speciale og du får en enestående mulighed for at være med til at etablere den akutmedicinske specialistuddannelse i en afdeling, der har haft akutmediciner under uddannelse siden 2013.

Om Akutafdelingen – vi har 

 • 4 læger, som er i HU forløb i akutsjukvård (svensk akutmedicin)
  • Disse læger vil fungere som mentorer
 • 12 speciallæger, 8 med speciale akutmedicin.
 • 5 introlæger i akutmedicin
 • 2 HU forløb i aktmedicin med start under 2020
 • 5-8 AP blok læger, pr. 6 måneder
 • 20-24 KBU- læger pr. 6 måneder.

Hvornår?
Stillingerne er ledige til besættelse efter aftale.
Ansættelse sker på fuld tid og efter en introduktionsperiode med deltagelse i mellemvagtsfunktionen (tilstedeværelsesvagt) med funktion i Akutmodtagelsen.

Kom og hør nærmere
Har ovenstående fanget din interesse, så tøv ikke med at kontakte en af os – vi står gerne til rådighed for spørgsmål eller eventuelt besøg.

Stillings- og funktionsbeskrivelse

Du kan kontakte:

 • Uddannelsesansvarlig overlæge Christina Katrin Lehmann: chrilehm@rm.dk
 • HU-læge i akutsjukvård  Thi Anh Nhi Huynh på mail: thihuy@rm.dk
 • Ledende overlæge Tommy Andersson: tomander@rm.dk , mobil: 2492 0212

Du kan søge jobbet online på www.ofir.dk ved at klikke på “Send ansøgning”. Vedhæft din ansøgning og dit CV. (De vedhæftede filer skal være i pdf- eller word-format)

Der bliver løbende afholdt ansættelsessamtaler.

Ansøgningsfrist: 15.03.2020, kl. 08.00

Besættelse efter nærmere aftale. Ansættelsen er betinget af tilfredsstillende børneattest og autorisation.

Læs mere om et job med drive, dygtige kolleger og muligheder på vest.rm.dk/job

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.