Introduktionsreservelæge, Urinvejskirurgisk Afdeling, Hospitalsenheden Vest, Regionshospitalet Holstebro En 1-årig introduktionsstilling i Urologi er ledig og kan besættes den 1. februar 2021 eller efter aftale.

Ansøgningsfrist: 08/12/2020 Regionshospitalet Holstebro

Urologisk Afdeling i Holstebro varetager urologi for en befolkning på ca. 500.000 indbyggere og har en større udefunktion på Hospitalsenheden Midt i Viborg. Afdelingen er normeret med 14 speciallæger samt 12 reservelæger.
Der er stor ambulant virksomhed og en sengeafdeling med 24 senge.

Stillingen rummer store muligheder for praktisk og teoretisk oplæring. Afdelingen deltager i den kliniske undervisning af 2. og 8. semester studenter. Der er forskningsaktivitet på afdelingen, og mulighed for deltagelse i dette sammen med afdelingens professor og afdelingens projektsygeplejerske.

Reservelægevagten er en 10 skiftet delt tilstedeværelsesvagt med dagvagt: 0745-1545 og aften/nattevagt: 15.30-0830.
Der er mellemvagtsfunktion med mødetid: 0930-1730.

Man skal forvente dagstjeneste både på Viborg og Holstebro matriklen. Dog kun vagttjeneste i Holstebro.

Løn- og ansættelsesforhold efter gældende overenskomst. Bolig kan sædvanligvis stilles til rådighed.

Vi gør opmærksom på, at ansættelse er betinget af en tilfredsstillende autorisation og børneattest.

IT-kompetencer på brugerniveau forventes.

Ønsker du yderligere information, er du velkommen til at kontakte ledende overlæge Maiken Bjerggaard på tlf. 7843 9437.

Stillings- og funktionsbeskrivels

Du kan søge jobbet ved at klikke på “Send ansøgning”. Vedhæft din ansøgning og dit CV.

Ansøgningen skal være os i hænde senest den 8. december 2020.

Ansættelsessamtaler forventes afholdt den 14. december 2020.

Læs mere om et job med drive, dygtige kolleger og muligheder på vest.rm.dk/job


Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.