Introduktionsreservelæge, Urinvejskirurgisk Afdeling En 1-årig introduktionsstilling i Urologi er ledig og kan besættes den 1. december 2022 eller efter aftale.

Ansøgningsfrist: 02/10/2022 Regionshospitalet Gødstrup

Urologisk Afdeling varetager urologi for en befolkning på ca. 500.000 indbyggere og har en større udefunktion på Hospitalsenheden Midt i Viborg. Afdelingen er normeret med 14 speciallæger samt 12 reservelæger.
Der er stor ambulant virksomhed og en sengeafdeling med 24 senge.

Stillingen rummer store muligheder for praktisk og teoretisk oplæring. Afdelingen deltager i den kliniske undervisning af 2. og 8. semester studenter. Der er forskningsaktivitet på afdelingen, og mulighed for deltagelse i dette sammen med afdelingens professor og afdelingen projektsygeplejerske.

Reservelægevagten er en 10 skiftet delt tilstedeværelsesvagt med dagvagt: kl. 0745-1545 og aften/nattevagt: kl. 15.30-0830. Der er mellemvagtsfunktion med mødetid: kl. 0930-1730.

Man skal forvente dagstjeneste både på Viborg matriklen og i Gødstrup. Dog kun vagttjeneste i Gødstrup.

Løn- og ansættelsesforhold efter gældende overenskomst.

Ansættelse er betinget af en tilfredsstillende autorisation og børneattest.

Ønsker du yderligere information, er du velkommen til at kontakte ledende overlæge Maiken Howard på tlf. 7843 9437.

Stillings- og funktionsbeskrivelse.

Du kan søge jobbet ved at klikke på “Søg job”. Vedhæft din ansøgning og dit CV.

Ansøgningen skal være os i hænde senest den 2. oktober 2022.

Ansættelsessamtaler forventes afholdt mandag den 10. oktober 2022

Læs mere om et job med drive, dygtige kolleger og muligheder på vest.rm.dk/job

Stillingen er som udgangspunkt en fuldtidsstilling.

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.