Introduktionslæger til skolebørn Team 2, Børne- og Ungdomspsykiatrisk Afdeling, Skejby Har du haft overvejelser om at arbejde i børne- og ungdomspsykiatrien? Så er her muligheden.

Dette job er udløbet

Vi har 1 introstilling. Stillingen er fuldtid og er til besættelse fra 1. april 2021 eller snarest.

Skolebørn Team 2 – Skejby og Herning

Afsnittet består af fem ambulatorier: ADHD-Ambulatoriet som primært udreder og behandler børn i skolealderen (7-13 år) med neuropsykiatriske tilstande. OCD-Ambulatoriet som udreder og behandler børn og unge (op til 18/20 år) med primært OCD. Tourette- Ambulatoriet som udreder og behandler børn op til 18/20 år, og en ADHD-Klinik som følger børn og unge i medicinsk behandling (op til 20 år). I Team 2 er der hovedfunktion, regionsfunktion og højt specialiseret funktion – jf. Sundhedsstyrelsens Specialevejledning. Herning børnepsykiatrisk ambulatorium udreder og behandler børn i alderen 7-13 år på hovedfunktions niveau.

 

Ansættelsen vil primært være i ADHD-ambulatoriet, Skejby med mulighed for forløb i de andre ambulatorier.

 

Der er på afsnittet p.t. ansat følgende faggrupper; Læger, psykologer, socialrådgivere, sygeplejersker og pædagoger samt læger og psykolog under uddannelse.
Yderligere oplysninger om stillingen kan fås hos afdelingssygeplejerske Anna-Marie Madsen, annams@rm.dk, tlf. 4013 8609 eller afdelingslæge Tine Eilert Mejer, tineanse@rm.dk, tlf. 2367 3620

Der tilbydes:

  • Bred indføring i børne- og ungdomspsykiatri
  • Fagligt kompetente, engagerede medarbejdere og høj grad af videndeling
  • Tværfagligt samarbejde
  • Ugentlig vejledning og gruppesupervision for uddannelseslæger
  • Mulighed for deltagelse i faglige kurser/aktiviteter
  • En god arbejdskultur
Ledelsen ved BUA har besluttet, at lægerne på BUA, Skejby fremover kan indgå i dagtjeneste på hverdage på BUA, Herning, ligesom der er vagtdækning hele døgnet i Skejby.

Se video om at være læge i psykiatrien her

I-lægenummer:
6600-21A-52-i-10

Løn- og ansættelsesvilkår
I henhold til overenskomsten indgået mellem Danske Regioner i Danmark og Foreningen

af Yngre læger. Mulighed for forhandling vedr. evt. kvalifikationstillæg og geografisk be-

tinget rekrutteringstillæg (Herning).

Læs mere om lægeuddannelsen i BUA (introduktionsuddannelsen) på centrets hjemmeside her..

Ansøgningsfrist: den 10. februar 2021
Ansættelsessamtaler: den 12. februar 2021

Du kan alene søge jobbet ved at klikke på Send ansøgning. Vedhæft din ansøgning med oplysninger om uddannelse, tidligere beskæftigelse (CV) og autorisation. De vedhæftede filer skal være i pdf- eller word-format.

 

BUA er en afdeling under Psykiatri og Social i Region Midt. Vi varetager tværfaglig udredning og behandling af børn og unge fra 0-18 (21) år med psykisk sygdom og udviklingsforstyrrelse samt voksne med spiseforstyrrelser. I udredning og behandling inddrager vi også patientens familie, netværk, evt. andre hospitalsafdelinger og kommuner i regionen.

BUA består af 7 kliniske afsnit fordelt i Skejby, Viborg og Herning samt en forskningsenhed og et lægesekretærafsnit i Skejby. Den overvejende del af behandling sker ambulant. BUA dækker fire hovedområde er: Småbørn, skolebørn, unge samt Center for Spiseforstyrrelser. Personalet udgøres af læger, sygeplejersker, psykologer, pædagoger, socialrådgivere med flere. Afdelingen modtager årligt 4.500 eksterne henvisninger (2019) og der er kontakt med 8.784 unikke cpr.nr.(2019) Centeret har et nettobudget på 282,3 mio. kr. (2019) og 522 årsværk fordelt på 632 medarbejdere (2019).

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.