Introduktionslæger til Regionspsykiatrien Randers Regionspsykiatrien Randers har 2 introduktionsstillinger ledig til besættelse den 1. august eller 1. september 2020.

Dette job er udløbet

Stillingerne kan kun søges af kandidater med en medicinsk kandidatgrad, som har gennemført basislægeuddannelsen.

Regionspsykiatrien Randers har i alt 50 sengepladser fordelt på 3 specialiserede afsnit samt 3 klinikker i henholdsvis Randers og Rønde.

Som introlæge vil du blive tilknyttet et sengeafsnit og et tværfagligt behandlerteam. På et senere tidspunkt vil der være mulighed for at blive tilknyttet en af klinikkerne.

Vi kan tilbyde en arbejdsplads med et spændende speciale og en masse engagerede og fagligt dygtige kolleger. Der er et godt arbejdsmiljø i såvel afdelingen som i lægegruppen.

Vi arbejder teamorienteret og med kontinuitet som et overordnet princip i behandlingen og prioriterer undervisning og supervision højt.

I-lægen er normalt tilknyttet et sengeafsnit, hvor man sammen med overlægen, afdelingslægen og de øvrige uddannelseslæger, dækker alle lægelige opgaver, d.v.s. at man er kontaktlæge for et antal indlagte patienter, foretager gennemgange på nyindlagte, deltager i ECT behandlingen på skift med de øvrige læger. Der kan også være tilsynsopgaver i 2. halvdel af I-forløbet.

Afsnittenes lægeteams har et fast tidspunkt, hvor dagen planlægges og hvor der er mulighed for instruktion, og et fast tidspunkt for supervision og vejledning.
I-lægen vil også blive tildelt et antal sessioner, hvor man er ansvarlig for en klinisk konference eller en teoretisk fremlæggelse.
I-lægerne opfordres til at melde sig til Introduktionskurset, som gennemføres af Dansk Psykiatrisk Selskab.

Vi lægger vægt på, at du kan arbejde selvstændigt, har gode samarbejdsevner og har lysten og evnen til at fordybe og dygtiggøre dig indenfor specialet.

Afdelingen har læger i alle trin af uddannelsen, herunder H1/H2 læger og læger til almen praksis, så der er rig mulighed for sparring.

Der er tæt samarbejde med Regionshospitalet Randers om kurser, uddannelse og (det er stadig RER) undervisning.

Som introlæge indgår du i vagtrullet med 3-4 døgnvagter om måneden.

Vil du vide mere  https://www.psykiatrien.rm.dk/afdelinger/regionspsykiatrien-randers/

Yderligere oplysninger om stillingen til ledende overlæge Runa Sturlason på telefon 7847 5312 eller mail runstu@rm.dk

Regionspsykiatrien Randers har ansvaret for den almene psykiatriske behandling i Randers, Favrskov og Djursland kommuner og har et befolkningsunderlag på ca. 255.000 borgere. Organisatorisk er afdelingen en del af Psykiatrien i Region Midt og har samarbejde med de psykiatriske specialklinikker på Aarhus Universitetshospital. Afdelingen modtager som den første i landet en del af de akutte indlæggelser via den fælles akutmodtagelse på Regionshospitalet Randers.