Introduktionslæger til Regionspsykiatrien Randers Regionspsykiatrien Randers har 2 introduktionsstillinger ledige til besættelse pr. 1. maj 2023 eller efter aftale. Stillingerne er på 37 timer om ugen.

Ansøgningsfrist: 16/04/2023 Psykiatrien

Stillingsnumre:
6600-04-50-I-01

6600-04-50-I-02

Stillingerne kan kun søges af kandidater med en medicinsk kandidatgrad, som har gennemført basislægeuddannelsen, eller tilsvarende fra et andet EU land.

Regionspsykiatrien Randers har i alt 50 sengepladser fordelt på 4 specialiserede afsnit samt 3 klinikker i henholdsvis Randers og Rønde.

Regionspsykiatrien Randers dækker et optageområde på ca. 230.000 indbygger fordelt på 4 kommuner, Randers, Favrskov, Syddjurs og Norddjurs.

Vi kan tilbyde et godt arbejdsmiljø i gode rammer, tværfaglig tilgang, masser af spændende arbejde og et godt arbejds- og læringsmiljø.

Du kan således forvente at få et godt og bredt kendskab til psykiatrisk arbejde, som du ikke finder mange andre steder. Hvis du er psykoterapeutisk interesseret, så er der også mulighed for selvstændige samtaleforløb under supervision ud fra både en kognitiv og psykodynamisk referenceramme.

Som introlæge indgår du i vagtrullet med 3-4 aften/natte vagter om måneden på Psykiatrisk Afdeling  i Randers.
Der vil være oplæring og følgevagter, inden du forventes at gå selvstændigt i vagt.
Der gennemføres både et regionalt og et lokalt introduktionsprogram, som tilpasses den enkelte læge.

Der er mulighed for individuel fordeling af ansættelse mellem klinikker og sengeafsnit, men sædvanligvis starter du  i et sengeafsnit, hvis du ikke har været her før, enten som stud.med. eller som KBU læge. Vi arbejder teamorienteret og med kontinuitet som et overordnet princip i behandlingen og prioriterer undervisning og supervision højt.

I-lægen vil også blive tildelt et antal sessioner, hvor man er ansvarlig for en klinisk konference eller en teoretisk fremlæggelse.
I-lægerne opfordres til at melde sig til Introduktionskurset, som gennemføres af Dansk Psykiatrisk Selskab.

Vi tilbyder også, at du kommer på introduktionskursus i psykoterapi og vi tilbyder både psykodynamisk og kognitiv supervision og hjælp til at finde egnede terapipatienter.

Vi lægger vægt på, at du kan arbejde selvstændigt, har gode samarbejdsevner og har lysten og evnen til at fordybe og dygtiggøre dig indenfor specialet.

Afdelingen har læger i alle trin af uddannelsen, herunder H1/H2 læger og læger til almen praksis, så der er rig mulighed for sparring og kollegialt fællesskab.

Der er fast planlagt undervisning hver onsdag og mindre undervisningstilbud tirsdag og torsdag.
Der er mulighed for hjælp til  forskningsprojekter og støtte til at arbejde med udvikling og kvalitet.

Yderligere oplysninger om stillingen til cheflæge Runa Sturlason på telefon 7847 5312 eller mail runstu@rm.dk

Stillingen er som udgangspunkt en fuldtidsstilling.

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.

Søg stillingen via “søg job”-knappen.