Introduktionslæge til skolebørns afsnit D-Risskov, Børne- og Ungdomspsykia-trisk Center, Risskov Har du haft overvejelser om at arbejde i børne- og ungdomspsykiatrien? Så er her muligheden

Dette job er udløbet

Stillingen er en fuldtidsstilling og er til besættelse fra 1. november 2018 eller efter aftale.

Skolebørns afsnit D-Risskov og Herning
Afsnittet består af fem ambulatorier: ADHD-Ambulatoriet som primært udreder og behandler børn i skolealderen (7-14 år) med neuropsykiatriske tilstande. OCD-Ambulatoriet som udreder og behandler børn og unge (op til 18/20 år) med primært OCD. Tourette- Ambulatoriet som udreder og behandler børn op til 18/20 år, og en ADHD klinik som følger børn og unge i medicinsk behandling (op til 20 år). På afsnit D er der hovedfunktion, regionsfunktion og højt specialiseret funktion – jf. Sundhedsstyrelsens Specialevejledning. Herning børnepsykiatrisk Ambulatorium udreder og behandler børn i alderen 7-13 år på hovedfunktions niveau.

Ansættelse vil primært være i ADHD ambulatoriet, Risskov med mulighed for forløb i de andre ambulatorier.

Der er på afsnittet p.t. ansat følgende faggrupper; Læger, psykologer, socialrådgivere, sygeplejersker og pædagoger samt læge og psykolog under uddannelse.
Yderligere oplysninger om stillingen kan fås hos afdelingssygeplejerske Anna-Marie Madsen, annams@rm.dk, tlf. 4013 8609 eller overlæge Helle Rasmussen, heramu@rm.dk, tlf. 2169 4526.
Der tilbydes:

  • Bred indføring i børne- og ungdomspsykiatri
  • Fagligt kompetente, engagerede medarbejdere og høj grad af videndeling
  • Tværfagligt samarbejde
  • Mulighed for individuel og gruppesupervision
  • Mulighed for deltagelse i faglige kurser/aktiviteter
  • En god arbejdskultur

Ledelsen ved BUC har besluttet, at lægerne på BUC, Risskov fremover kan indgå i dagtjeneste på hverdage på BUC, Herning.

Løn- og ansættelsesvilkår
I henhold til overenskomsten indgået mellem Danske Regioner i Danmark og Foreningen
af Yngre læger. Mulighed for forhandling vedr. evt. kvalifikationstillæg og geografisk be-
tinget rekrutteringstillæg (Herning).

Læs mere om lægeuddannelsen i BUC (introduktionsuddannelsen) på www.buc.rm.dk.

Ansøgningsfrist: den 19. september 2018
Ansættelsessamtaler: uge 39

Du kan alene søge jobbet ved at klikke på ”Send ansøgning” eller lign. link. Vedhæft din ansøgning med oplysninger om uddannelse, tidligere beskæftigelse (CV) og evt. gældende autorisationsbevis. De vedhæftede filer skal være i pdf– eller word-format.

Om Børne og Ungdomspsykiatrisk Center
BUC er en afdeling under Psykiatri og Social i Region Midt. Vi varetager tværfaglig udredning og behandling af børn og unge fra 0-18 (21) år med psykisk sygdom og udviklingsforstyrrelse samt voksne med spiseforstyrrelser. I udredning og behandling inddrager vi også patientens familie, netværk, evt. andre hospitalsafdelinger og kommuner i regionen. 
BUC består af 7 kliniske afsnit fordelt i Risskov, Viborg og Herning samt en forskningsenhed og et sekretariat i Risskov. Den overvejende del af behandling sker ambulant. BUC dækker fire hovedområde er: Småbørn, skolebørn, unge samt Center for Spiseforstyrrelser. Personalet udgøres af læger, sygeplejersker, psykologer, pædagoger, socialrådgivere med flere. Centeret modtager årligt 4944 eksterne henvisninger og der er kontakt med 7999 unikke cpr.nr.(2017) Centeret har et nettobudget på 278,1 mio. kr. og ca. 557 medarbejdere.