Introduktionslæge til alment børnepsykiatrisk ambulatorium Herning 6 mdr. og ungdomspsykiatrisk ambulatorium Herning 6 mdr. Har du haft overvejelser om at arbejde i børne- og ungdomspsykiatrien? Så er her muligheden

Ansøgningsfrist: 30/09/2021 BUA Team 2 for Skolebørnspsykiatri - Herning

Stillingen er fuldtid og er til besættelse snarest eller den 1. november 2021.

I-stillingen er delt med 6 måneder i skolebørns ambulatorium Herning, hvor der udredes og behandles børn i alderen 7-13 år og 6 måneder i almen ungdomspsykiatrisk ambulatorium. Skolebørn Team 2-Skejby-Herning er en del af Børne- og Ungdomspsykiatrisk Ambulatorium i Herning. Ambulatoriet i Herning er et alment skolebørns afsnit og er en del af tværgående organisering, hvor 4 andre ambulatorier ligger i Skejby.

Ambulatoriet i Herning undersøger og behandler børn og unge i alderen 7-13 år. Patientgruppen dækker et bredt spektrum af børnepsykiatriske tilstande med hovedvægt på ADHD og autismespektrum forstyrrelser.

Der udredes på hovedfunktionsniveau.

Der er på afsnittet p.t. ansat følgende faggrupper; speciallæge, psykologer, socialrådgivere, sygeplejersker og pædagog samt læger og psykolog under uddannelse.
Ungdomspsykiatrisk afsnit TUP-Herning er en del af ambulatoriet TUP BUA. Der er ambulatorie både i Skejby, Viborg og Herning. Ambulatoriet i Herning udreder og behandler et bredt spektrum af ungdomspsykiatriske patienter i alderen 14-18(20) år.
Yderligere oplysninger om stillingen kan fås hos afdelingssygeplejerske Anna-Marie Madsen, annams@rm.dk, tlf. 4013 8609 eller overlæge Helle Rasmussen, heramu@rm.dk, tlf. 2169 4526.

Der tilbydes:

  • Bred indføring i børne- og ungdomspsykiatri
  • Fagligt kompetente, engagerede medarbejdere og høj grad af videndeling
  • Tværfagligt samarbejde
  • Mulighed for individuel og gruppesupervision
  • Mulighed for deltagelse i faglige kurser/aktiviteter
  • En god arbejdskultur
Ledelsen ved BUA har besluttet, at lægerne på BUA, Skejby fremover kan indgå i dagtjeneste på hverdage på BUA, Herning, ligesom der er vagtdækning hele døgnet i Skejby.

Se video om at være læge i psykiatrien her

I-lægenummer: 6600-11M-52-i-01

Løn- og ansættelsesvilkår

I henhold til overenskomsten indgået mellem Danske Regioner i Danmark og Foreningen

af Yngre læger.

Læs mere om lægeuddannelsen i BUA (introduktionsuddannelsen) på centrets hjemmeside her.

Ansøgningsfrist: 30. september 2021
Ansættelsessamtaler: 6. oktober 2021

Du kan alene søge jobbet ved at klikke på Søg job. Vedhæft din ansøgning med oplysninger om uddannelse, tidligere beskæftigelse (CV) og autorisation. De vedhæftede filer skal være i pdf- eller word-format.

Om Børne- og Ungdomspsykiatrisk Afdeling (BUA)
BUA er en afdeling under Psykiatrien i Region Midtjylland. Vi varetager tværfaglig udredning og behandling af børn og unge fra 0-18 (21) år med psykisk sygdom og udviklingsforstyrrelse samt voksne med spiseforstyrrelser. I udredning og behandling inddrager vi også patientens familie, netværk, evt. andre hospitalsafdelinger og kommuner i regionen.

BUA består af 7 kliniske afsnit fordelt i Skejby, Viborg og Herning samt en forskningsenhed og et lægesekretærafsnit i Skejby. Den overvejende del af behandlingen sker ambulant. BUA dækker fire hovedområder: Småbørn, Skolebørn, Unge samt Spiseforstyrrelser. Personalet udgøres af læger, sygeplejersker, psykologer, pædagoger, socialrådgivere med flere. Afdelingen modtog i 2020 4.129 eksterne henvisninger og havde kontakt med 12.580 unikke cpr.nr. Afdelingen havde i 2020 et nettobudget på 287,5 mio. kr. og pr. 1/1-2021 523 årsværk fordelt på 555 medarbejdere.

Børne- og Ungdomspsykiatrisk Afdeling i Herning er planlagt til at flytte til det nye hospital i Gødstrup 2022

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.