Introduktionslæge, Øre-, Næse-, Hals kirurgisk afdeling Introduktionslæge, Øre-, Næse-, Hals kirurgisk afdeling

Dette job er udløbet

Øre-, Næse-, Halsafdelingen er en afdeling, der vægter høj faglighed og omhu. Dette sikres ved godt uddannelsesmiljø og i samarbejde med kollegaer på tværs af fagligheder. Dine lægefaglige kollegaer er sammensat af 8 overlæger – heraf en cheflæge og en professor. Desuden 8 afdelingslæger, 8 HU-læger og 2 introlæger.
Der er desuden 5 ph.d.-studerende, da afdelingen ligeledes er universitetsklinik med et rigt forskningsmiljø. Vi har den holdning, at alle patienter kan bibringe ny viden.

Øre-, næse-, halskirurgisk afdeling, Regionshospitalet Gødstrup, er en af to øre-, næse-, halsafdelinger i Region Midtjylland, og har således et optageområde på knap 550.000 indbyggere.

Afdelingen har eget sengeafsnit med 9 sengepladser. Der er ligeledes 4 operationsstuer tilknyttet med ca. 4000 operationer pr. år. Derudover er der en ambulant funktion med knap 18.000 patienter pr. år., herunder flere specialklinikker i from af vestibularis, dysfagi, tale, flavour og søvn.

Afdelingen varetager cancerudredning og halskirurgi på benigne diagnoser, herunder thyroideakirurgi. Derudover spytkirtelkirurgi incl. sialoendoskopi. Der foretages også ørekirurgi incl. stapeskirurgi, og al benign næsekirurgi incl. FESS og ballon-sinuplastik og endoskopisk tårevejskirurgi.

I audiologisk regi er der både i Holstebro samt i Viborg tilknyttet en høreklinik med ca. 5500 patienter pr år.

Arbejdsopgaver og ansvarsområde
Der tilbydes både teoretisk og klinisk oplæring, da introduktionslæger har selvstændige opgaver både til stuegang, operationer og ambulatoriearbejde samt indgår i vagt. Vi har et velfungerende og systematiseret system for oplæring.

Grundet det aktive forskningsmiljø, vil der ligeledes være mulighed for at deltage i forskningsprojekter.

Patienterne er også en meget vigtig medspiller, og det forventes at du besidder gode kommunikative egenskaber.

Vi vægter en bæredygtig arbejdsplads, hvor fællesskab både internt på afdelingen samt på sygehuset og i resten af regionen er en vigtig værdi. Der forventes derfor at du bidrager positivt ind i disse fællesskaber.

Vagt
I stillingen indgår rådighedsvagter fra bolig med 30 minutters tilkald. Vagten er 10-skiftet.

Stillings- og funktionsbeskrivelse

Ansættelsesvilkår
Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst. Stillingen er omfattet af bestemmelserne om lokal løndannelse.

Flere oplysninger
Yderligere oplysninger om stillingen fås ved henvendelse til cheflæge Anne Louise Christensen, anebch@rm.dk; 29932046.

Ansættelse er betinget af en tilfredsstillende børneattest.

Ansøgningsfrist: 15. juni 2023. 

Samtale forventes gennemført 26. juni 2023.

Stillingen er som udgangspunkt en fuldtidsstilling.

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret.

Søg stillingen via “søg job”-knappen.