Institutleder til Institut for Folkesundhed

Ansøgningsfrist: 29/02/2024 Aarhus Universitet

Health, Aarhus Universitet søger en inspirerende leder og anerkendt forsker som institutleder til Institut for Folkesundhed.

Du er en visionær leder, som brænder for fremtidens forskning og uddannelse inden for folkesundhed
Som institutleder står du i spidsen for videreudvikling af et yderst professionelt institut med engagerede medarbejdere og høj diversitet i fagligheder. Du vil i et tæt og tillidsbaseret samarbejde med institutledelsen varetage den strategiske og daglige ledelse af instituttet. Sammen skal l sikre, at instituttet fortsat bedriver internationalt anerkendt forskning og undervisning inden for instituttets fagområder.

Du bliver en del af fakultetsledelsen, hvor du i samarbejde med de fire øvrige institutledere og dekanatet sætter rammer og retning for videreudvikling af fakultetet og Aarhus Universitet som et internationalt anerkendt eliteuniversitet, der bidrager til at løse centrale samfundsudfordringer. Fakultetets nuværende strategiske indsatsområder omfatter rekruttering og karriereudvikling, mangfoldighed og internationalisering, ekstern forskningsfinansiering og implementering af fakultetets visioner for sundhedsvidenskabelige uddannelser.

Dine opgaver vil primært være:

 • I samarbejde med det videnskabelige personale og øvrige undervisere at udfolde instituttets potentiale inden for forskning, uddannelse og undervisning og internationalisering.
 • Arbejde med at skabe en klar vision og retning for instituttet, der inkluderer instituttets forskellige fagligheder, kompetencer og engagement og dermed skabe gode rammer for tværfagligt samarbejde og udvikling.
 • Sikre et åbent, rummeligt og tillidsfuldt arbejdsmiljø med høj diversitet og ligestilling for medarbejdere og studerende.
 • Varetage den personalemæssige ledelse af instituttet i samarbejde med sektionslederne, herunder skabe gode rammer for kompetence- og karriereudvikling samt rekruttering.
 • Bygge bro til erhvervslivet, offentlige institutioner, civilsamfundet og private fonde med henblik på at øge samarbejde og ekstern forskningsfinansiering.
 • Videreudvikle rammerne om den attraktive arbejdsplads i et inspirerende studie- og forskningsmiljø, der nationalt og internationalt tiltrækker dygtige medarbejdere, studerende og samarbejdspartnere.
 • Ansvarlig for instituttets økonomi og overholdelse af budgettet i en kompleks organisation.

Du refererer til dekanen på Health, Anne-Mette Hvas.

Vores forventninger til dig
Du er en anerkendt forsker og forskningsleder inden for et af instituttets fagområder eller et nærtliggende fagområde. Du har kendskab til universitetssektoren og akademiske miljøer og indsigt i nationale og internationale tendenser på instituttets fagområder.

Du har ledelseserfaring og opleves som en motiverende og samlende leder, der forstår at lede en kompleks organisation med mange interessenter. Du arbejder involverende og lyttende og har høj personlig og faglig integritet. Din kommunikation er klar og troværdig på både dansk og engelsk, og din relation til andre bygger på respekt og ordentlighed. I dit arbejde sikrer du inddragelse af medarbejdere, rådgivning fra aftagerpaneler, erhvervslivet, samarbejdsudvalg og institutforum. Du formår at skabe fremdrift og resultater i udviklingsaktiviteter.

Om Institut for Folkesundhed
Som institutleder på Institut for Folkesundhed bliver du en del af et internationalt anerkendt institut, hvor vi sammen arbejder for at fremme folkesundheden ved at forske i områder, der kan forebygge, diagnosticere, behandle og lindre sygdom. Vi samarbejder bredt både internt og eksternt, og vi deler vores viden med borgere, beslutningstagere, erhvervsliv, praktikere og andre forskere – kommunalt, regionalt, nationalt og internationalt. Instituttet bidrager til eller er ansvarlig for en række af fakultetets uddannelser rettet mod sundhedsområdet med hovedvægt på folkesundhedsvidenskab, sygepleje, idrætsvidenskab og medicin.

På Institut for Folkesundhed får du ca. 200 kolleger – heraf halvfems videnskabelige medarbejdere og et tilsvarende antal ph.d.-studerende. Vi arbejder tæt sammen på tværs af fagområder, har en uformel omgangstone og prioriterer et sundt arbejdsmiljø højt. Du kan læse mere om instituttet her og om fakultetet her.

Spørgsmål til stillingen
Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte dekan på det sundhedsvidenskabelige fakultet, Health, Anne-Mette Hvas tlf.: +45 8715 2007.

Ansættelsesprocedure
Stillingen er med tiltrædelse den 1. august 2024 eller snarest muligt derefter. Ansættelsen sker som åremålsansættelse for en ansættelsesperiode på op til 6 år med mulighed for forlængelse i op til 3 år. Stillingen som institutleder for Folkesundhed er en fuldtidsstilling.

Ansættelsesproceduren indebærer, at der nedsættes en rådgivergruppe og et ansættelsesudvalg.

Vi forventer at afholde samtaler den 8. april 2024 (1. samtale) og den 3. maj 2024 (2. samtale). Ansøgere, der kommer videre fra første samtalerunde, vil deltage i ledervurdering inden 2. samtale.

Arbejdsstedet er Institut for Folkesundhed, Bartholins Allé 2, 8000 Aarhus C, Danmark.

Yderligere information
Institut for Folkesundheds hjemmeside
Health hjemmeside (intern)
Health hjemmeside (ekstern)
Aarhus Universitet hjemmeside

Ansættelsesgrundlag
Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til overenskomst mellem Skatteministeriet og Akademikere i staten.

Ansøgning
Din ansøgning skal indeholde følgende:

 • Ansøgning
 • Curriculum Vitae
 • Angivelse af uddannelse (kopi af relevante eksamensbeviser)
 • Referencer/anbefalinger kan uploades særskilt i e-rekrutteringssystemet

Vi henviser til fakultetets Vejledning for ansøgere.

Aarhus Universitet vil være en attraktiv og inspirerende arbejdsplads for alle og ønsker en kultur, hvor hver enkelt kan udfolde og udvikle sig. Vi ser ligestilling og diversitet som en styrke og opfordrer derfor alle interesserede til at ansøge.

Ansøgning sendes via Aarhus Universitets rekrutteringssystem, som kan tilgås under stillingsopslaget på Aarhus Universitets hjemmeside.

Om Aarhus Universitet
Aarhus Universitet er et fagligt bredt og forskningsintensivt universitet med høj kvalitet i uddannelse og forskning, og et stærkt engagement i samfundsudviklingen nationalt og globalt. Universitetet tilbyder et inspirerende uddannelses- og forskningsmiljø for 38.000 studerende og 8.300 medarbejdere med en årlig omsætning på 7,0 mia. kr. Læs mere på www.au.dk